Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

ut id efficiant, quoniam sibi rus et agmen. conf. inf. 823. 824.

videntur id efficere posse. Mul- . Numen aquis secundum Phorcy-

ta argutantur interpp. 232 nem vocat Lucan. IX, 646.

243 Lineas ap. Hom. ductas vi. Panopen vel Panopeam (cf. I.

de l. c. Iliad. 9, 769 sq., ubi Georg. 457), unam ex Nereidi-

Ulysses in cursus certamine si- bus (Hesiod. Theog. 250), si-

militer vota facit. palmas utras- gillatim posuit, forsan tam-

que antique, inquit Serv., quem quam ex praecipuis unam,

vide, pro, palmam utramque. sup. I, 144 Cymorhoën. Por-

divos in vota vocare vi sane ct tunum bene memorat, tamquam

sensu idem esse debet ac deos poëta Romanus, qui Graecis

votis vocare, h. e. invocare: est Palaemon, olim Melicerta.

quod aliquoties apud Virgilinm Vidimus iam Inoum Melicertam

et eius imitatione apud Silium Ge. I, 437. v. Hygin. f. 2: Ovid.

et Senecam Tragicum occurrit, Fast. Ví, 547. Cum clave eum

sed dictum exquisite, ut in par- fuisse exhibitum legitur ap. Fe-

tem praedamque vocare III, stum in claudere, et in glossa

et ap. Ovid. Fast. V, 527 iura- Serv. ad Ge. I, 437: dubito ta-

ratus vobis in verbà vocatis. Nam men, an clavus potius in eius

votis est idem ac vocare ad vota, manu fuerit. Cum h. 1. Portu-

ad ea, quae voventur. 237

nus pater dictus sit, Palaemon

voti reus, uti Ecl. V, 80 dam- autem puer deus factus narretur,

nari votis, quoniam vota deberi, Neptunum hoc nomine designa-

solvi, dicuntur. porricere (porro ri putavit Grot. ad Martian. Ca-

iacere, proiicere. R.), voc. sa- pellam lib. I p. 2 et Cerda ad

crorum proprium. v. Macrob. h. 1. Pater tamen commune deo -

Sat. III, 2. liquentia ornat, rum nomen, etiam qui iuvenili

ut saepe liquidum in aqua, hu- aetate exhiberi solent, ut Baca

mor, fons. 240 Phorcum ( Dóp- chus pater. Impulit navem:

mos et Bópuvs) Ponti et Terrae ut sup. lib. I, 144. 145 ubi in

f. (v. Hesiod. Theog. 237: Apol- tempestate naves Troianorum

lod. I, 2, 6.) Nerei fratrem, levabant Cymothoe et Triton.

posuisse videtur poëta, cum om- Est autem Portunus inter deos

nino deus marinus esset nomi- oorñgas nautarum. v. Orph. H.

nandus, cui subesset deorum 74, 76 sq. manu, magna, signi-

marinorum ac Tritonum chon ficanier in numine: et memo-

Pars II

B

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tam satus Anchisa, cunctis ex more vocatis,
Victorem magna pracconis Voce Cloanthum

245
Declarat, viridique advelat tempora lauro;
Muneraque in navis ternos optare juvencos,
Vinaque, et argenti magnum dat ferre talentum.
Ipsis praecipuos ductoribus addit honores: ,
Victori chlamydem auratam, quam plurima circum 250
Purpura Maeandro duplici Meliboea cururrit;
Intextusque puer frondosa regius Ida
Velocis iaculo cervos cursuque fatigat
Acer, anhelanti similis, quem praepes ab Ida
Sublimem pedibus rapuit lovis armiger uncis. 255
Longaevi palmas nequidquam ad sidera tendunt
Custodes; saevitque canum latratus in auras.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

C

rabilis effectio: illa noto citius. vii, qui inter Cariam et Lydiam Tandem portu se condidit alto; defluit, notissimi tum flexibus ornato pro: intravit.

suis, tum poëtarum in eo or244 248 ex more,

certe lu- nando arte. Vide Ovid. Met. VIII, dorum gymnicorum.

advelat,

162 sqq. et al. Meliboea purpuut exquisitior esset oratio pro ra, Meliboeensis, si, quod verelat, επικαλύπτει.- dat optare risimile est, Virgilio cx Lucreut eligant ac dividant inter na- tio II, 499 in animum venit: Mcm ves. conf. sup. I, 425: III, 109. liboeaque fulgens Purpura Thessamagnum talentum, non compa- lico concħarum fincta colore, als rative, quoniam maius et mi, alia, quam Thessaliae urbe (v. nus talentum fuit; nam hoc et Liv. XLIV, 13), appellata ipsi serius et subtilius quam pro poë- videri vix potuit. Ad insulam ta; sed per se, quod muitas mi- tamen Melihoeam, in Orontis, nas intra se continet; ut ma- Syriae fluvii, ostiis sitam purgnus annus, mensis etc. - 249 purae huius landemn referre ma257 Victor primo loco Cloan- luit Voss, ad Melam II, 3, quothus, at v. 258 altero loco Mnes. niam scilicet in illo litore muritheus, et v. 266 tertio Gyas. Ve- cum frequentia aliunde nota est. stis auro intexta ; ut Vili, 267; Imitatio Statii est Theb. IV, 540. igitur figurae aureae erant; prae- 542 sq. cucurrit, currit, ut 11. texta (περιπόρφυρος) limbo pur- ζ, 52ο περί δε χρύσεος θέε πόρκης. pureo duplici; nos falbalam di- Limbum autem purpureum non cere videmur; quem Maeandrum adsutum fuisse putato, sed indicere potuit quidem; quando. textum.

252 sq. Textura in quidem cinctu et amictu ruga ipsa veste ex auro, opere Phrytur vestis et sinuatur, et alia gio. Argumentum, in antiquae parte defluit, alia adtollitur; artis operibus obviun, non aliesed et ipse limbus esse potuit num erat ab hac textura, flexibus sinuatis textus eodem Ganymedes ad Aeneae genus spemodo, quo in vasis antiquis fi- ctaret. armiger Iovis praepes iunctilibus prctis videmus passim or- gendum, suppleto, si placet, namenta appellata vulgo d la ales; de aquila; (ex nostro hoc Grecque, Maeander enim flexuo- adoptavit Valer, Fl. 1, 156: II; sa et in se remeabilis purpura in 426.) aut quen armiger Icvis modum Maeandri, ait Serv., flu- puit praepes, h. velocitor,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

cum

ten

260

At, qui deinde locum tenuit virtute secundum,
Levibus huic hamis consertam auroque trilicem
Loricam, quam Demoleo detraxerat ipse
Victor apud rapidum Simoënta sub llio alto,
Donat habere viro, decus et tutamen in armis.
Vix illam famuli Phegeus Sagarisque ferebant
Multiplicem, connixi humeris; indutus at olim
Demoleos cursu palantis Troas agebat.
Tertia dona facit geminos ex aere lebetas;
Cymbiaque argento perfecta, atque aspera signis.
lamque adeo donati omnes, opibusque superbi,
Puniceis ibant evincti tempora taeniis:
Quum saevo e scopulo multa vix arte revolsus,
Amissis remis, atque ordine debilis uno,
Inrisam sine honore ratem Sergestus agebat.

265

270

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

dunt palmas, non mirantes, sed multis annulorum nexibus pongraviter ferentes ac deorum fi- dus, magnum habebat. In verbis: dem implorantes, ut et res po- Vix illam indutus at olim, stulat et Hymn. in Vener. 208, color ductus ex Homero Il. €, ubi copiose de Trois patris lu- 303.304. palantes agebat est Hoctu agitur. Nec tamen aquilain mericum xloveTv ópevouévovg. Homerus meminit, nec ibi, nec Demoleos, anuólews, ipse aliII. v, 233

235 et &, 266, 267. unde notus non est; e Cyclicis custodes v. inf. ad 546. saevit petitus

esse potuit. latratus in auras, ornate; sic

266 Tertio loco Gyas praetamen iam antea Varius ap. Ma mium fert. aspera signis (etiam crob. VI Sat. 2. p. 380.

inf. IX, 263, et hinc Ovidius; 258 — 265 Altero loco vietor Silius, aliique), anaglypha, ut Mnestheus. Lorica pro praemio bene Servius exponit, figurisemietiam in ludis Achillis occurrit nentibus caelata. Eo refer Arat. 1. c. Iliad. 9, 560, ut et lebes Phaenom. 276 tà oi (sc. Cyv. 613, quem respexit noster. gno sideri) Atepè tetońzUvtal hamis consertam auroque trilicem Aotporiv. ita restitnendus locus v. sup. ad lib. III, 467; est dàv- ex Schol. oldotos, triplici hamorum sen ca- 268 - 272 Ornati versus 268. tenarum se mutuo mordentium, 269. puniceis taeniis, atqui v. 110 in morem annulorum, serie. virides coronae ? et infra 494 via Demolei illam spolium facit mo- ridi Mnestheus evinctus oliva. At re-ornandi et commendandi Ho- erant frondes punicea taenia remerico, quem in Homeri le. ligatae; beneServ, significat lemctione saepissime observabis; in niscatas coronas, quae sunt de lorica quidem ipsa Iliad. o, 529 frondibus et discoloribus fasciis; sqq. decus et tutamen,

Homeri- conf. Theocr. Idyll. II, 121. 122: cum l. c. ontov dvě pív olempuv. Plin. XXI, 3. ordine debilis uno in armis, vel inter pugnam, vel proprie esset uno remorum oreius armati: avtov iz öxlous dine e ternis sup. v. 119. 120, (ovtos). Sed illud praestat. do

at h. 1. ordo de latere, paulla nat habere,' dõnev õyelv 1. c. Il. latius; ab uno latere oninino re 4, 612. 613. multiplicem, quod ni detersi erant. conf. sup. ad

2

Qualis saepe viae deprensus in aggere serpens,
Aerea quem obliquum rota transiit, aut gravis icta
Seminecem liquit saxo lacerumque viator, .' 275
Nequidquam longos fugiens dat corpore tortus ;
Parte ferox, ardensque oculis, et sibila colla
Arduus adtollens; pars volnere clauda retentat
Nexantem nodis, seque in sua membra plicantem :
Tali remigio navis se tarda movebat;

280
Vela facit tamen, et velis subit ostia plenis.
Sergestum Aeneas promisso munere donat,
Servatam ob navem laetus sociosque reductos.
Olli serva datur, operum haud ignara Minervae,
Cressa genus, Pholoë, geminique sub ubere nati. . 285

Hoc pius Aeneas misso certamine tendit Gramineum in campum, quem collibus undique curvis Cingebant silvae; mediaque in valle theatri Circus erat, quo se multis cum millibus heros Consessu medium tulit, exstractoque resedit. 290 Hic, qui forte velint rapido contendere cursu,

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

et

lib. I, 104. 105. Cur Sergestum Quod Sergesto, etsi inferiori, tali dedecore affecerit poëta, fru: munus dat, et quod servam dat, stra, puto , quaeritur ; unum ab Homero habet l. c. II. V , saltem ex omnibus extremum 536.537 538 et 261. 263., Quod esse necesse erat.

273 279 autem Pholoën Cretensem nomiOrnatus locus, in quo poëta pro- nat, hoc ut poëta facit, a quo fecisse videtur e Lucretio III, nihil facile indefinite ponendum. 657, 663. Eadem comparatio a ostia h. l. portus. cf. I, 400. proQuinto Smyrnaeo ornata lib. IX, misso, vulgare fuisset sperato. 374.-376. viae agger, proprie operum haud ignora Minervae. sae. editior viae pars, h. 1. simp. pro pe ap. Hom. toya xidviav, via. ictu et ad gravis (ut sic via- loya 'Aonvains, de lanificio et tor gravis, infestus ictu, qui gra- textura, ut notum. vem ictum infert) et ad seminen 236 291. Totum hoc, quod cem referri potest; sed prius pu- sequitur , cursus certamen to melius. Vulgare erat, gravi Homero adumbratum 1.c. Iliad. ictu. mox iung. saxo lacerum. 4, 740 sqq; sed traducti in ilTum dat tortus, facit, ut didó- lud alii ex reliquis agonibus. vai pro nobeTofai, intorquet se Locum spectaculi tantum non flexibus,, et, colla arduus attol- exscripsit ex nostro Statius VI lens, arxévávaorwv Callimachus Theb. 255 sq. misso certamine, in fragm. CCCCXXXVIII. egre- proprie certantibus dimissis, cf. gie a Ruhnkenio restituto. inf. 545. ut dywva supra dictum pars vulnere clauda, pars vulne- est esse et certantes et spectanrata, obtrita ac fracta, moratur tes et locum et certamen. silvae ac retinet, ne possit procedere, in collibus qui iidem theaserpentem, nexantem nodis, ne

unde infra v. 340 cavea: otentem se in nodos et replican- Circus h. I. pro stadio. se tulit tem se in orbes.

ex

C

280 - 285 et consessu exstructo resedit. conf.

trum

Invitat pretiis animos, et praemia ponit,
Undique conveniunt Teucri mixtique Sicani,
Nisus et Euryalus primi.
Euryalus forma insignis viridique iuventa; 295
Nisus amore pio pueri; quos deinde secutus
Regius, egregia Priami de stirpe Diores ;
Hunc Salius, simul et Patron: quorum alter Acarnan,
Alter ab Arcadio Tegeaeae sanguine gentis;
Tum duo 'Trinacrii iuvenes, Helymus Panopesque, 800
Adsueti silvis, comites senioris Acestae;
Molti praeterea, quos fama obscura recondit.
Aeneas quibus in mediis sic deinde locutus :
Adcipite haec animis, laetasque advertite mentis.
Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit. 305
Gnossia bina dabo levato lucida ferro
Spicula, caelatamque argento ferre bipennem.
Omnibus hic erit unus honos. Tres praemia primi
Adcipient, flavaque caput nectentur oliva.
Primus equum phaleris insignem victor habeto; 310
Alter Amazoniam pharetram plenamque sagittis
Threiciis, lato quam circumplectitur auro
Balteus, et tereti subnectit fibula gomma.
Tertius Argolica hac galea contentus abito.

[ocr errors]

supr. v. 44. nisi doctius est, exa ventant, paupertas quorum '0bstructo absolute dictum accipe- scurat Nomina. 303 Vulgare: re; ut sit exstructum pro ex- in quorum medio. — 305 dyépastructione, loco exstructo, sug- oros Homericum., Mox Gnossim gestu in medio circo. pretia (sup. III, 115.-104.) spicula v, explicantur per praemia, res, sup. Ecl. X, 59: Callim. in A. quae pretio habentur nume- poll. 33. Et bipennem argenteo rantur pro inercede, et pro manubrio signis caelatis, ornapraemiis apponi solent. animos mentis exsculptis, ornato. Mox ornatius quam: eos; eorum ani- unus hicidem, et communis inter mos, (audaciae et fortitudinis

omnes,

honos, seu praemium., notione adiecta. R.)

310 — 314 Amazonia et Threi. pueri argutantur Servius et alii. ciae, epitheta ornantia, a praeamore pio pueri exponunt; casto, stantissimo genere, ut mos poënon infami.

Mihi simpliciter tis. Sed Argolica galea, pecuomnis amor et amicitia pietatem, liare genus. cf. sup II, 389 sq. h. caritatem et fidem, continere 612. Ex pharetra aptus balteus videtur; et puer spectat ad te- latus auratus (balteus lato auro), nerėm aetatem. Tegeaeae, Toyéa, ad cuius oram fibula gemmata.

Tɛyecios. ut Ge. I, 18 Adsis, c (et fibula, tereti gemma, subneTegeace favens.

Mox 800 o

ctit balteum : conf. sup. ad IV, Πανόσπης, μt'Αγχίσης, Ακέστης. 139) Omnia ornate, ut et v. 315. 302 307 Ex Ennio comparat 316. 317. haec ubi - signant Macrob. VI, 1 Multei aliei dar sunt pro: Gurritur. cf. Iliad.

296 In

[ocr errors]
« PreviousContinue »