Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

LIPSIAE TYPIS B.G. TEUBNERI.

ADNOTATIO CRITICA.

1, 24 quaedam om. A | 26 possemus AFe; possumus Bab , unam F | est om. F | 27 alteram F | 2, 11 bonum esse] bonum om. F | 22 et F; om. v | 28 iustificabitur AF | 29 quia] quoniam A | iustificatur be sec. Graec. ; iustificabitur AFU | 34 tulerunt AF | 3, 1 carne christi A | 11 adulteria om. ÅF | 12 luxuria ef | 15 et AFv sec. Graec.; om. B Parr. 30 corporis AF; carnis v | 34 in om. F | 4, 2 dubitasset v 19 domus nostra F | habitationis A' mss Bened.; huius habitationis A2BFef | resoluatur mss; dissolvatur v | 21 ingemiscimus v | 24 spoliari A | 5, 3 ollis AFv; illis Parr. | 31 est illo A | 6, 1 sunt opéra F | 19 nostrum mss; Meum v | 7, 10 Paulus om. AF | 15 quippe ipsos A | 16 inquid scit F | 22 doctis spiritu Av sec. Graec.; docti spiritus Parr. pleriq. I 8, 7 quidem AF sec. Graec.; om. v 1 10,2 sq.consensione .. dissensione mss; consensionem . . dissensionem v | 27 sanctis AF (progr. p. 17); sacris v | 32 plus quam hii F | 11, 2 iesus AF; Dominus v | 19 omnibus AF ; quibusque v | 26 diligit A | 27 in eo v | 13, 17 de om. F | 27 similia om. F | 33 locutio nostra his se (hisce ?) proprietatibus A | 36 intellegendae Fv; intellegendi Abef | 14, 21 et AF; Nam et v | 30 sanioris AF Parr. pleriq. opp. insana flagrans libidine); senioris ev 33 qui Ae ; quo Fv | 15, 17 illa om. be | 19 in mss; ad v | 24 uos F sec. Graec.; om. v | 16, 11 sanctas AF (progr. p. 17); sacras v | 16 in se A Parr. | 28 enim F sec. Graec.; om. v 1 17, 21 magno agone AF; magnum agonem v | 23 spectantem Abef | 27 in ipsa AF; in om.v | 18, 14 duritia AF; duritiam v ! 19, 12 quia A | 17 porro autem F | 18 animo F | 22 gaudium amoremque A 23 omnino F | 31 huius A | 20, 2 in timore mss / 19 timor domini castus F | 21, 29 alicunde A1F; aliunde v | 22, 5 primi homines om. ÅF | 8 traicerent AF; traiece

[ocr errors]

em

[ocr errors]

Reala

a

[ocr errors]
[ocr errors]

:

runt v | 9 iniquitate . . quod damnatione AF (cf. 30, 10 Denique in illius peccati poena quid inoboedientiae nisi inoboedientia retributa est; 57,9; 449, 24); iniquitatem . . quae damnationem v | 22 ideoque hom. scripsi; ideo quoque hom. AF ; et ideo hom. quoque v | 24 sanctam debemus F ed. Lovan. (interpunctio post sanctam delenda est); sanctam, eam deb. vl 27 Nec v | 31 ipse esset A | 34 sanctis om. AF | 23, 6

opera mala F | 13 vitium est] est om. A | 15 de] ex A | 24, 8 et quodam F | 14 sensus v | 22 fallaciam Parr. | 34 Et Adam scripsi (progr. p. 7); sed adam AF; Sed et Adam v | 25, 2 si mss; sed v | 6 praeuaricationis inquit F | Eos v | 14 mecum elv sec. Graec.; mihi AB Fabf | 23 et morti AF; et om.v | 26, 14 quae A Fef; quod v 1 27, 9 semet F | 18 ipso resp. mss; ipso quo resp. v 1 35 ipsi om. A | 28. 5 cum F | deligit F (deligit

deficit; de infinitivo cf. vol. I, 309, 5); delegit 4 ; diligit vl ei om. A 17 lumine om. F | 21 ceciderunt F | 24 quaerent AF sec. Graec.; quaerant | 25 placuerant F | 34 mecum] mihi AF | 29, 3 aliud AF; alium v | 9 fuit AF (cf. vol. I, 133, 30); fuerit v | 25 quoque ipse F | 30, 9 terrentis A1F; terrente ef | 15 nec uolebat F | 19 cum F | 22 veterascit v ! 34 ex se ipsa A | 35 quod] cum e | 31, 4 animi AF; animae v | 32, 8 habens F | 24 ipsa A; ipsam v | 31 mouentur aut non mouentur e; mouet aut non mouel AF Parr. rell. / 34 fuisset A ( 33, 9 adhuc A | 17 cognoverunt v | 24 scientiae A | 31 noceret AF | 34, 6 procreati A | 10 nudi quidam F; qu. n. v 1 34 etiam AF; om. v | 35, 14 et ipsi F | 17 uetat mss; non vetat v | 30 est AF | 34 repugnando mss ; refrenando v | 37, 10 hominum F | 16 uindicandum A | 19 ademerit scripsi; adimeret v | 24 replete AF | 38, 3 nuditatis puduisse A | 39, 6 anima .. quae F | 11 quacumque ex causa v | 32 manerent F | 40, 30 extitit AF ; existit v 1 41, 16 ut cetera ita mss; illa ut cetera v | 42, 27 inhaerentes A ; haerentes v | 43, 9 pedore A'F (cf. Annal. Iahn. vol. 84,

p. 574); pudore A2B Parr. pleriq.; paedore f (?) v | 16 parochia AB; parocia F; paroecia v | 44, 5 uiuet F | 13 quod AF; quo v | 20 possis mss; possit v | 45, 7 animo mss; anima v | 9 accidebat mss; accedebat v | 46, 18 de se ipsis F | 21 iuste A; iusta v | 23 uel F; et v | 48, 9 exaltas AF | 17 vel v |

9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

V

V

49, 6 ibi om. F | 14 sint AFR; sunt o | 16 scripulosi AFRe | 18 iam om. F | 50, 6 ex damnata AFRv (cf. 91, 6); ex adam nata B Parr. | 11 posterior v | 17 inpudenter BR; inprudenter v l 51, 13 promissionem F | 16 quae coniuncta AFRef; qui coniunctus v | 19 nostra AF Ref (progr. p. 16); omnium nostrum v | 20 et exclama AF | 52, 9 ciuitati cael. F | 16 promissionem F | 29 secundum hominem AF | 53, 19 extremo AFR; in extremo v | 24 belligerando R | 31 prouenerunt AFRef; provenerint v | 34 dicitur AFR; dicuntur v ! 54, 21 inuidia F | 33 nisi scripsi; si AFRv | non om. R | 55, 23 boni et mali v | 56, 6 quo F | 8 et om. AR | 15 eius modi in spiritu lenitatis F | 18 ipsum mss; ipsum solum v | 20 et om. AFR | 23 terror mss; terror est v l 57, 4 omnino F' | 5 uasa

1 irae F | 9 quae] quod F | 33 admonitione uel monitu (motu A) quem (quam B) ABFR; admonitione, quam v | 58, 7 recte discernuntur R | 13 id om. R | 16 ea om. F | cum om. AFR | 20 ex maligno AR sec. Graec.; qui ex maligno Fv | 21 occidit eum? v | 22 eius BR; om. AF; illius v | 36 ne R; nec

| 59, 33 accedenti Rbf | 60, 4 ait F | 27 tristitia F | 62, 5 plurimos potuisse F | 12 usque AFR; usque ad v | 19 cuius AFR; cui v | 26 habuisse F | 63, 22 constituerentur mss; constitueretur v 1 30 procreato F | 64, 4 auctoritatibus AFR Parr. mell.; auctoribus v | 11 seni F | 65, 4 huic Fv (cf. 67, 14); huius AR | deneganda R | 30 et hinc FR; et om. v l 66, 2 atque in FR; atque ita in v | 4 et quinque v | 6 matusalam AFR; Mathusalem v | 12 matusalae AFR (progr. p. 19); Mathusalem v | 29 enim codices A | 33 noe sescenti quinquaginta F | 67, 6 duo FR; duos v | 31 disserendum R (progr. p. 19); inserendum v | 68, 13 quando fuit adam F | 14 agebat AFR ; habebat v | 23 sunt AFR; fiunt v | 30 uocant F | 69, 12 mensum AFR hic et infra identidem (progr. p. 19); mensium v | 15 annos om. AFR | 18 inscitia AFR Plin.; propter inscientiam Parr. v | 20 unum om. AFR | 27 sq. destruere nitentes . . astruentes F | 30 inpudenter AFR; imprudenter v | 70, 4 quando genuit AFR (progr. p. 7); genuit quando

9 seth AFR (progr. p. 7); Sed v | 15 maleleel FR sec. Graec.; Malalehel v | 16 septem annis FR | 29 Aegypti v ! ptolomeus AFR, et sic ubique | 31 istuc AR | 71, 6 sed mss;

2

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »