Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LUNDS UNIVERSITETS ÅRS-SKRIFT.

TOM. XX.

FÖR LÄSÅRET 1883–84.

IV.

MATHEMATIK OCH NATURVETENSKAP.

MED 7 TAFLOR.

(UTGIFVEN MED BITRÄDE AF KONGI, PHYSIOGRAPHISKA SÄLLSKAPET I LUND).

Innehåll:

(Afdelningen för Mathematik och Naturvetenskap.)

I. Beobachtungen der Planeten Victoria und Sappho 1882, von F. Engström (Seit. 1—28). II. Undersökningar öfver Siljansområdets Trilobitfauna, af S. L. Törnqvist (Sid. 1—101,

med 3 taflor). III. Undersökningar öfver Brachiopoderna i Sverges kritsystem, af B. Lundgren (sid. 1

72, med 3 taflor). IV. Om befruktningen hos slägtet Najas samt hos Callitriche autumpalis, af B. Jönsson

(sid. 1—26, med 1 tafla).

V. Uppgift på föredrag, som blifvit hållna vid Physiographiska Sällskapets sammanträden

under läsåret 1883–84. VI. Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Tom. I–XX. Årg. 1864–84.

Systematisk Innehållsförteckning.

« PreviousContinue »