Page images
PDF
EPUB

385

Non minus illa tamen revehi, quod monia crescant,
Gaudeat: et cineri patria est jucunda sepulto.

Ergo metu capiti Scylla est inimica paterno.
Tum coma Sidonio florens succiditur ostro.
Tum capitur Megara, et Divum responsa probantur.
Tum suspensa novo ritu de navibus altis,

proclivis sic comprehendebat sententiam: Tum longo quod jam captet sitecurrere amori, Non minus illa tamen. Ut quod sit pro, quamvis. Lenior forte medicina : Tam longo quod jam captat succurrere umori. Versus tamen vel sic enervis, etsi facile erat meliorem substituere. In Juntina editur: Quum longo quoniam. Ferrem, si daret codex: Quum, longo quanquam captat (f. cupit ah) succurrere amori, Non minus illa tamen ... Gaudeat ; ut jungatur: Quum gaudeat.-384. Non minus illa tamen recehi, quod monia crescant, Gaudeat ; fæde corrupta. Pro recehi in vett. edd., etiam Ald., rauci, et crescat Ms. Basil. et Helmstad., ascripto cernat. In crescant nomen Cretæ latere facile assequare : Carme ad Cretam, in qua nata, saltem educata, erat, sibi reditum dari non sine gaudio agnoscebat.' Scaliger refinxit : Non minus illa tamer recehi quoque mænia Cretes Gaudet. Sed dura sunt monia Cretes. Malim: Non minus illa tamen revehi se ad mænia Gnossi Gaudeat. Heins. rerehique ad mænia Cretæ. Jo. Schrader. mænia cressa.–385. et cineri patriæ est jucunda sepulto. Vett. edd. patriæ et, vel cineris patriæ est. Vetus edit. apud Loënsem l. c. Gaudere et cineris patriæ læta esse sepulcro, quæ interpolationem manifeste produnt. Scaligeri correctione ne ipsi quidem monachi veteres scabriorem proferre potuissent. Gaudet : at ei cinis est patriæ jucunda sepulte : ut esset: huic placet ruina patriæ suæ. Utrique causa est, quod gaudeant: illi, quod iterum in Cretam reverti sperat: huic vero, quod de casa patriæ certa sit. Hoc , vero Scylla non gaudebat. Itaque nec Heins. bene : et cinis est patria jucunda sepulte. Barthium sensum verum tennisse video, qui tamen legere maluit : Gaudeat : et cineri patria est jucunda sepulcro, h. anui illi jucundum est in patria sua cineri suo invenire sepulcrum. Sed veram lectionem invenire in promtu est, eamque mox in Aldina dudum vulgatam vidi : et cineri patria est jucunda sepulto. Ita et Ms. Helmst. legebat. Etiam cineri sepulto patria humus grata est. Si non vivere licet in patria, saltem, in ea bumari ut contingat, in votis habemus.-386. Ergo metu capiti Sylla est inimica paterno. Iterum inepti monachi acumen ex margine illatum, sed valde obtusum. Metus saltem disertius erat exponendus. Barthius non male emendat: Ergo tum capiti. Puto tamen interpolatorem scripsisse : Ergo iterum c. Hoc idem Heins. conjicit.—387. Per tres versus diversa narrationis capita jejune satis per Tum junguntur. Saltem tertio : At suspensa. Omnino hic erat carminis locus, qui disertissime tractari debebat. cf. Ovid. Met. VIII, 81 sq. Pro succiditur vett. edd. ante Aldinam male succin

NOTÆ 383. 384. 385 Sententia esse debet: 389 Mira Minois crudelitas, quod partim ut alumnæ amori succurrat, puellam navi alligat; cf. v. 416. 417; partim quod in patriam sic se redi- non adjicitur, an in prora, ubi para. turam et saltem tumulum in solo semum erat: in quo forte fabulæ popatrio habitnram esse videt.

test origo ac causa latere : cum pu387 sqq. Potiora narrationis capita ella efficta esset, quæ suspensa per tantum verbo attingit: vid. ad pr. mare trahi videri posset; Tzetza ad carm.

Lycophr. 648. κρεμασθείσα της πρώ390

395

Per mare coeruleum trahitur Niseia virgo.
Complures illam Nymphæ mirantur in undis;
Miratur pater Oceanus, et candida Tethys,
Et cupidas secum rapiens Galatea sorores;
Illa etiam, junctis magnum quæ piscibus æquor
Et glauco bipedum curru metitur equorum,
Leucothee, parvusque Dea cum matre Palamon.
Illi etiam, alternas sortiti vivere luces,
Cara Jovis soboles, magnum Jovis incrementum,
Tyndaridæ niveos mirantur virginis artus.
Has adeo voces, atque hæc lamenta per auras
Fluctibus in mediis questu volvebat inani,
Ad cælum infelix ardentia lumina tollens,
Limina: nam teneras arcebant vincula palmas.

400

gitur; in qua et Tunc.—390. Niseia virgo. Sic scribendum : Nonts, Nonta. non Neseia : conf. Heins. ad Ep. Sabini 1, 33.-391. illam. Heins. conj. Scyl lam. Mox male vulgatum Thetis.—394. F. Mam etiam, scil. miratur. Sicque Ms. Basil. junctis quæ piscibus. pristibus haud dubie Heinsius et hic emendaret. Et ecce in schedis emendat.-396. Leucothoë male scriptum perpetuo librariorum lapsu in antiquioribus. Aldina et sequiores edd. Leucothea recie, cf. Munker. et Staver. ad Hygin, f. 2, quosque illi laudant. Vitium itaque in ed. Heins, et Burm. relictum correxi.—-397. F. Illam etiam. Et sic jam Heins., moxque et nireos. alternas male vett. edd. ante Aldinam. Nota fabula de Dioscuris, summa arte tractata a Pindaro Nem. x. cf. sopra Æn. vi, 121 Si fratrem Pollux alterna morte redemit. Per prolepsin Dioscuros in hac ætate memorari et, quia navigantibus adsunt, nunc memorari, facile intelligis.-398. Versus ex Eclog. IV, 49 ab alia manu illatus.-402. 403. Ex

NOTÆ pas Tas ékelvou mos etc. In diversa dolore furentem, cum se a Minoë reabit Apollodor. III, 14, 8 Minos linqui videret, in mare se præcipi. την κόρης της πρύμνης των ποδών v tasse, et puppi abeuntis navis inhæεκδήσας, υποβρύχιον εποίησε. Etiam sisse narrat Ovid. Met. VIII, 142 sq., alios fabulam sic exponere, notavit ubi similes querelas Scyllæ compaScaliger. Propert. III, 17, 26 Pen- rent studiosi cum loco, qui sequitur, det Cretæa tracta puella rate: ubi cf. non male elaborato a poëta: et in Intpp. Potuit et hoc subesse poë. quo ille cum Catullo exui, 130 sqq. tæ, qui primus tinxit, animo, quod certasse videtur. Scylla ob tantum facinus digna erat, 391 Complures illam Nymphæ mirancui tellus pontusque negetur, ut ver- tur. Frequentatum poëtis phantas. bis Nasonis utar. Alii poëtæ fabulam ut in Argonautarum historia. aliter tractavere. Navi ejectam in Proxime tamen Catullum respexisse: mare a Minoë, ad Scyllæum Argolidis videtur LXIII, 14. 15. In vss. 394. promontorium delatam mortuam ac- 395, 396. disertus locus de Ino et ceperat Pausan. II, 34, p. 192. At Melicerta. Delph, et Var. Clus. Virg.

5 C

ma :

405

Supprimite o paulum turbati flamina venti,
Dum queror; et Divos, quanquam nil testibus illis
Profeci, extrema moriens tamen alloquor hora.
Vos ego, vos adeo, venti, testabor, et auræ,
Vos, matutina si qui de gente venitis,
Cernitis: illa ego sum cognato sanguine vobis
Scylla; quod, ah, salva liceat te dicere Procne;
Illa ego sum Nisi pollentis filia quondam:
Certatim ex omni petiit quam Græcia regno,
Qua curvus terras amplectitur Hellespontus;
Illa ego sum, Minos, sacrato fædere conjux
Dicta tibi: tamen hæc, et si non accipis, audis.

410

415

Æn. II, 405. 406. lumina tollens. Aldina tendens.-404. turbato ed. Ven. 1484. turbata o Ald. pr. Junt, et Norimb. Omninoque hæc erat vetus et vera lectio. turbati f. Aldina. turbati o f. alia vetus editio Barthio laudata. tur. bata flumina Ms. Helmst. Venti turbati sunt simpl. turbidi, concitati.-405. 406. Ex Ecl. viii, 19. 20.–408. Vos matutina si qui de gente renitis, ut aves sint, in quas cognatione junctæ Procne et Philomela fuerant mutatæ ; conf. sup. 199 sqq. Ita legitur ex Scaligeri emendatione. Vulgata lectio erat : Vos Numantina: sic jam vett. edd., etiam Ald., at Ven, de Tortis cum aliis : Vos o Mantina : promtum est in Mantinea hoc mutare, quod et Scaliger arri. puit, sed mox iterum dimisit. Sane Arcadum ea urbs ut totam Peloponnes sum designaret, satis esset insolens. Nec tamen altera Scaligeri lectio habet, in quo acquiescere possis. Doctius nomen latere, et quidem stirpis vel gentis Philomela et Procnes, non dubito. Itaque refingo : Vos, Pandionia si qui de gente venitis, per aërem volantes occurritis.-409. Spernitis? conj. Greene. --410. quod o salva vett. edd., etiam Aldina. salva liceat te dicere jam eadem Aldina dedit : aliæ edd. liceat tibi. Scaliger frustra refinxit: liceat mihi. Versus insititius.—414. Scylla ego sum Ms. Basil. Minus Loënsis I. c.—415. tamen hæc, etsi non accipis, audis. Igitur accipere esse debet admittere, probare. Sed usu probatum, ut sit auribus accipere, audire. Scaliger ex antiquis edd. reponit audi: tamen hæc audi, quanquam tibi non placent. Verum et lioc non minus jejunum. Heins. etsi non aspicis, audis. Totum versum a mala manu insertum arbitror, vitio priori versui semel illato, nt Itla ego sum Minos legeretur. Scriptum scilicet fuerat: Illa ego Minois sacrato fædere con

NOTÆ 401–458 Lamenta hæc Scyllæ non dem a Minoë matrimonii jungendi acsunt a poëta tennioris ingenii profec- cepisse. Ad pactionem eandem sunt ta; desideres modo severius judicium fædera referenda vs. 422. Ceterum iu dilectu rerum et sententiarum. cum his Scyllæ querelis cf. eas, quas

414. 415 Illa ego sum, Minos, sacru- Ovid. Met. viii, 108 sqq. ejus ore proto fædere conjux Dicta tibi. Ant exci- fert, ut intelligas, in hoc ingenii luderunt multa, aut non satis præstruxit sum, in nostro poëta doloris acerbinarrationem poëta. Intelligendum tatem ex naturæ veritate. scilicet est, dato capillo Scyllam fi

420

Vinctane tam magni tranabo gurgitis undas?
Vincta tot assiduas pendebo ex ordine luces ?
Non equidem me alio possum contendere dignam
Supplicio: quod sic patriam carosque Penates
Hostibus immitique addixi ignara tyranno.
Verum esto. Hæc, Minos, illos scelerata putavi,
Si nostra ante aliquis nudasset foedera casus,
Facturos, quorum direptis manibus urbis,
O ego crudelis, flamma delubra petivi :
Te vero victore, prius vel sidera cursus
Mutatura suos, quam te mihi talia captæ
Facturum metui. Jam jam scelus omnia vincit.
Ten' ego plus patrio dilexi perdita regno ?
Ten' ego ? nec mirum, vultu decepta puella
Ut vidi, ut perii! ut me malus abstulit error!
Non equidem ex isto speravi corpore posse
Tale malum nasci: forma, vel sidere fallor.

425

430

jux Vinctane jam magni tranabo gurgitis undas ?_417. Victa vett. edd. ante Aldinam, ex more. assidua etiam Ven. Norimb.—418. Noli refingere: Non equidem me non possum contendere dignam Supplicio : Non possum contendere, me non dignam esse supplicio; merui vero. Sententia enim sic instructa : Non equidem possum contendere, dignam me alio supplicio, scil. quam hoc; immo vero, fateor, me dignam supplicio hoc : sed hoc ab iis, quos læseram, non a te, inferri mihi debebat.-419. quod sic Aldina primum dedit. Aliæ quanquam, male. Basil. quam quod. Heins. quia nam.-420. ingrata vel ignavu conj. Heins. gnara emendat Scaliger. Sed et alterum habet locum: ignara enim futuri, cum longe aliter acceptum iri a Minoë beneficium putaret.421. Verum esto : Hæc, Minos jam emendatum in eadem Aldina. Aliæ vett, Verum est hoc vel Verum est hæc cum Ms. Basil. Jo. Schrader. Emendatt. p. 63 Verum isthæc, Minos, illos scelerata putavi...Facturos. non male !-423. direptæ m. urbis em. Heins.–426. Maturata ed. Fabric.—427. Janjam scelus omnia rincit. Langnet to jamjam. Sceleri epitheton addi poterat : sive puellæ sive Minois scelus intelligas. Barthius interpretatione sic juvat sententiam : omnia, etiam fidem datam. Heins. refingit: Jamjam scelera omnia rincis, vel quanquam scelera omnia vici.—429. nec mirum. Heins, f. nimirum.430. Ex Ecl. viii, 41 temere, ut puto, huc illatus.-432. forma, vel sidere fallor: vel specie vel fato. Putida oratio : forte forma, proh sidera ! fallor. In

NOTÆ

418 Non equidem aliud quid me- scivissent proditionis consilia! Mox rui quam tale supplicium. 421. illos s. 431 sperari pro metui, putavi, ut ... Facluros, quorum. Deos intelligit sæpe : conf. Æn. 1,543. iv, 419. Scaliger ; quidni Megarenses? si re

435

Non me deliciis commovit regia dives,
Coralio fragili, ac electro lacrymoso;
Me non florentes æquali corpore Nymphæ;
Non metus incensam potuit retinere Deorum.
Omnia vicit amor: quid enim non vinceret ille ?
Non mihi jam pingui sudabunt tempora myrrha,
Pronuba nec castos accendet pinus odores,
Nec Libys Assyrio sternetur lectulus ostro.
Magna queror; nec et illa quidem communis alumna

440

Misc. Obss. Vol. iv, p. 330 virum doctum tentasse video : formæ vel sidere falli: ut forma sidus forma siderea sit. Ms. Helmst. forma rel sidera falle.434. Coralio fragili ac electro lacrimoso: ita refinxit versum Scaliger (nec indocte, modo atque maluisset), cum in Aldina esset et. Nec aliter Ms. Helmst. Versuis procusuis eo modo, quo Æn. VIII, 402. quod fieri ferro liquidove potest electro. Etsi nunc electrum succinum est, olim in summo pretio habitum. Vulgg. et lacrymoso morit electro, ex interpolatione, et tamen cum vitio versus. Nec aliter Ms. Basil. In Plantin. et aliis versus sic constitutus est : Non me... dires, Dires coralio fragili et lacrimoso electro. Loënsis sic refingebat : C. et fragili aut monuit lacrimoso electro. conf. Voss. de Analogia 11, 36.-435. Non me ft. melius vet. edit. apud Loënsem.—437. Omnia vincit amor. Sic sap. Eclog. x, 69. Hic vero dandum erat: Omnia ricit amor ; et hoc ipsum e Ms. Helmst. notatum video. Procedit enim sententia sic: Nihil abduxit ac deterruit me a scelere : non paterna domus deliciis et pnellis comitibus affluens, non Deorum metus.-438. Non mihi jam Ms. Basil. vett. edd. et ipsa Aldina, melius quam Nec. sudabunt. Sane Ge. 11, 118 Quid tibi odorato referam sudantia ligno Balsamaque et b. et alibi : sed alio sensu. In simili loco cum Tibullo nostro (lib. 111, 4, 28) præferam stillare: nec mihi jam pingui stillabunt tempora myrrha.- 439. spinus Leopardus malebat apud Loënsem Epiphyll. viii, 27, f. inani acumine. odores jam Ven. 1484. Norimb. et aliæ; at Aldina protulit honores, quod et Heins. præfert. Nihil vulgatius hac varietate in libb. conf. Burmann, Anthol. pag. 37. Elegans autem versus de tadis, quæ novæ nuptæ præferuntur.--440. Non Libys Aldd, cum Ms. Basil.-441. Vana queror conj. Heins. nec et illa quidem inde ab Aldina legitur. Antiquiores : nec ut illa quidem. Excidit puto me: magna queros: me ne illa quideni communis...tumulalit, h. e. quod vero maximum est, de quo queri possim: me ne tellus quidem tųmulabit, illa communis alumnis omnibus ; aut ita legendum cum Scaligero, aut nec me illa quidem communis alumnam tellus tumulabit ; quod malim, quod que Heins. quoque amplectitur, et ad Gronov. ad Tacit. ablegat; nondum

NOTÆ

433 Non me commorit : ut abster- conqueritur; sponsa perungitnr : tærerer a prodenda patria. Loquitur dæ lucent: purpurens torus sternienim de Nisi patris regia, et de bonis, tur: h. e, vestis purpurea in citrino quibus illa adhuc usa erat. 435. lecto. Nam Libys, Lihycus, lectus, ut æquali corpore, ætate, æquales, duh- Libycum pecten sup. 179, ebumeum Ukes Kópai, ut Scaliger illustrat. vel lotinam vel citreum. Ante ocu

438-440 Ad nuptiarum solennia los autem habuit poëta Catull. Lxul, referendum, quibus se nunc privatam 43. 48. 49.

« PreviousContinue »