Page images
PDF
EPUB

45

50

murice, jam croceo mutabit vellera luto;

sponte sua sandyx pascentis vestiet agnos. E Talia saecla' suis dixerunt 'currite' fusis

concordes stabili fatorum numine parcae. Fh Adgredere o magnos aderit iam tempus) honores,

cara deyim suboles, magnum Iovis incrementum! i aspice convexo nutantem pondere mundum,

terrasque tractusque maris caelumque profundum,

aspice, venturo laetentur ut omnia saeclo! ho mihi tum longae maneat pars ultima vitae,

spiritus et quantum sal erit lua dicere facta:
i non me carminibus vincat nec Thracius Orpheus,

nec Linus, huic mater quamvis atque huie pater adsit,
Orphei Caliopea, Lino formonsus Apollo.

55

TESTIMONIA,

41 'iam ... luto' Nonius 549,19 ‘croceo m. v. l.' Isidorus orig. XIX 28,8 Servius Aen. VII 26. 45 Plinius n. h. XXXV 6,23 Eusebius l. 1.

46 cf. Symmachus 1. l. ad 28 Macrobius VI 1, 41 Aldhelmus in A. Mai auct. class. V 513 'talia ... dixerunt' Marius Plotius p. 262 G.

18 - 56 Eusebius 1. 1. 49 Festus 309 M. (suboles) Marius Plotius p. 253 G.

51 caelumque p. Servius Aen. II 758 ge. II 288 53 sq. schol. Hor. carm. IV 2, 15 54 cf. Priscianus p. 1018P(vid. ecl.VIII7)

55 Marius Victorious p. 89 G. cf. Marius Plotius p. 252 G. 57 Macrobius V 17, 19 Priscianus p. 732. 736 P. “Orphei C. L.' Phocae ars III 4

fecla y

dyrer y

VARIA LECTIO.

#1 mutabil tuelur Claudianus laud. Serenae 1 mulauit Isidori libri fucabit Io. Schraderus 45 fandix c pascentes c nascentes Bentleius bibl. Angl. I 186 uestiat Plinii o 46 in ras. b

currere Medic. Pierii: videtur eandem lectionem Servius quoque respicere 18 MAGNVS R IAM m. rec. sup. R 49 foboles yb 50 mundom y

51 == ge. IV 222. 52 LAETENTVR Pybc, Eusebius LAETANTVR R OMNISA P 63 TVM PRyabc tam 1, schol. Hor. longe bc LONGE Py, schol. Hor., Eusebius, Servii exempl.: quod placuil Spohnio PARVLTIAMA P 51 sat erit) possim Acronis Guelph. dicere b 55 uincat Marii Victorini Paris. VINCAT P VINCET Rabcy

TRACIUS Ply Trachius bc 56 ADO P hui.ch FVIT R 57 ORPHEI Pylbi, Phocas ORPHI R, 72b2c Macrobius et Priscianus caliopea Prisciani o CALIOPEA P CALLIOPEA Ryb calliophea c LIENO R FORMONSVS P formosul ybc

E

uinc& v

[ocr errors]

60

k Pan etiam, Arcadia mecum si iudice certet,
k Pan etiam Arcadia dicat se iudice victum.
1

incipe, parve puer, risu cognoscere matrem:

matri longa decem tulerunt fastidia menses. 1. incipe, parve puer: cui non risere parentes,

nec deus hunc mensa, dea nec dignata cubileist.

TESTIMONIA.

58 Donatus in Ter. hecyr. II 2, 13 58 sq. Macrobius V 14, 6 Iulius Rufinianus p. 236 R. 38 - 03 Eusebius 1. l. 60 Nonius 276, 1 Servius Aen. VI 863 61 Donatus in Ter. eun. prol. 20 Probi inst. I 17,1 decem . .. menses' schol. Statii Theb. I 576 III 302

62 Quintilianus IX 3,8 'est figura et in numero: vel cum singulari pluralis subiungitur vel ex diverso: qui non risere ... cubili est. Ex illis enim, qui non risere, hic quem non dignata.' 03 Donatus ad Ter., Phorm. I 1, 15 Servius Aen. I 79

[ocr errors]

EM

[ocr errors]

VARIA LECTIO. 58 in mg. add. c Pan etiam legit Probus quoque. Pan deus m%, Do

AMECI natus ARCADIEDIGA CAT (corr.fort. m. ead.) P Pan&iã arcadia mecà fi iudice cert& Pan &ià (sequentia in mg.) arcadia dicat se iudice uictù: in quibus mecư

cert& verba in ras. Y 59 arcadia dicat yb archadia dicat c ARCADIAEDICAT R ARCADIEDI CACAT (corr. fort. m. ead.)

CACAT P Arcadia dicet Macrobii exempl. VICTAM (corr. fort. m. ead.) P 60 MATER (corr forl. m. ead.) P 61 MATRI P matris yl DECIM Rc

tulerint b2% tuler cl tulerant c2 TVLERVM P: forlasse a m. pr. TVLERINT fuit. 'tulerunt: alii abstulerint leguni' Servius

62 parve] P corr. ex R P quof Pierii x qui non risere parenti, Nec deus hunc Quintilianus cui ... parentes, nec d. h. Servius qui non risere parenti, Nec deus hos Schraderus qui parentes, ut parentes accusativus sit, Scaliger. qui non risere, parentes Nec deus h. Nauckius spicileg. philol. 6 63 CVBILEEST (an cubileist ?) Pyi CVBILEST R cubili est 72ac cubil. è 6

Ντ

.

[blocks in formation]

ME. Cur non, Mopse, boni quoniam convenimus ambo,
tu calamos inflare levis, ego dicere versus,
hic corylis mixtas inter consedimus ulmos?
MO. Tu maior; tibi me est aecum parere, Menalca,
sive sub incertas sephyris motantibus umbras,
sive antro potius succedimus. aspice, ut antrum
silvestris raris sparsit labrusca racemis.
ME. Montibus in nostris solus tibi certat Amyntas.
MO. Quid, si idem certet Phoebum superare canendo?
ME. Incipe, Mopse, prior, siquos aut Phyllidis ignes 10
aut Alconis habes laudes aut inrgia Codri.
incipe; pascentis servabit Tityrus haedos.
MO. Immo haec, in viridi nuper quae cortice fagi
carmina descripsi et modulans alterna notavi,

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

TESTIMONIA.

ECL. V. 1 sq. Priscianus 1097. 1137. 1199 P. 2 Marius Plotius p. 251 G. tu c. i. leves' Iulius Rufinianus 254 R. 5 Probi inst. I 10,3 Augustinus de re gramm. 2016 P. 6siye ... succedimus' Probi inst. 1 9,8 7 Nonius 211,24. 19, 17 Marius Plotius p. 251 G. 8 Iulius Rufinianus p. 251 R. 'solus t. C. A.' Arusianus 218 L. 'tibi c. A.' schol. Hor. epod. XI 18 9 Nonius 388, 26 11 aut iurgia ('.' Augustinus de civ. dei XVIII 19 schol. Hor. carm. III 19, 2

VARIA LECTIO.

z

dimul y2

ECL. V. Cf. Fleckeiseni ann. LXXV 73 MENALCAS MOPSVS P Ryabc 1 MEN R AMBO P 2 LEVES Rb

3 corilis ylc

consi+ MOP R AEQVM R aequũ bc Ő TEPHYRIS P: cf. mus. phil. XII 422 ZEPHYRIS Rybc mutantibus % 7 silueftri b parfit yl

LABRISCA PI lambusca c 8 CERTAT Racy, Arusiani Gud. CERTET Pyl, Servü et Iulii Rufin. exempl., schol. Hor. 9 Phoebum certet m

poebū b

10 PHYLLIDES R phillidis c Il alcanil v 12 PASCENTES Rbcedos y

13 lac QVỀ P agi. faguf!) y 1+ DESCRIBSI Py2

amintas yic

h

[ocr errors]
[ocr errors]

et

[merged small][ocr errors]

experiar. tu deinde iubeto ut certet Amyntås.
ME. Lenta salix quantum pallenti cedit olivae,
puniceis humilis quantun saliunca rosetis,
iudicio nostro tantum tibi cedit Amyntas.
set tu desine plura, puer; successimus antro.
MO. Extinctum nymphae crudeli funere Daphnim 20
flebant (vos coryli testes et flumina nymphis
cum complexa sui corpus miserabile nati,
atque deos atque astra vocat crudelia mater.
Non ulli pastos illis egere diebus
frigida, Daphni, boves ad flumina; nulla neque amnem 25
libavit quadrupes, nec graminis attigit herbam.
Daphni, tuum Poenos etiam ingemuisse leones
interitum montesque feri silvaeque locuntur.

R

B

TESTIMONIA.

16 Nonius 338, 4 18 Marius Plotius p. 255 G. ‘iudicio ... tibi' Marius Plotius p. 262 G. 20 et 23 continuat Donatus in Ter. Andr. I 1,103 20 sq. 'extinctum ... flebant' schol. Hor. carm. I 2,1 20 Ser vius ecl. V 14 VII 5 22 sq. Donatus in Ter. adelph. III 2, 6 23 Donatus ad Ter. adelph. V 3,4 25 sq. 'nulla . quadrupes' Claudius Sacerdos 89 p. 28 Endl.

herbam? Servius ge. I 134 27 sq. 'Daphni ... interitum’ Macrobius IV 6,15

26 ‘nec ...

1

R

VARIA LECTIO.

15 ut om. Pyem, servari iubet Lachmannus in Prop. III 6, 43 carlet ci amintas c (ilem 18) 16 pallente yl palentit 18 IVDICIOS PI NOSTO P cedil] E corr. ex I P caedit bi 19 conlinuant

N Menalcae PRyabc, Mopso vulgo tribuitur. SED Rbc ALTRO P 20 Mopsi nomen add. in PRyabc EXSTINCTVM R nimphae bc daphnim (h in ras.) y DAPHNIN R dampnim c 21 corili qe OCRYLI R nimphis bc 22 conplexa be Ad complexa arcessi debere est monet Lachmannus ad Prop. 1 8, 11 p. 39: cf. Naekius Catonis carm. p. 299

CVRPVS P 24 partus ut vid. bi 25 FRIGIR dapni b dăpni c NECQ. (corr. m. ead.) PAMEM P 26 Libeuit cu grâmis b HERBVM P HERBA R 27 Dapni c INGEMVSSE P GEMVISSE R 28 montil y

feri] FERVNT P SILVAE. Q. (S eras. inter E et () P silueq, y Itaque et fuerunt qui montesque ferunt silvasque locuntur et qui montesque ferunt silvaeque I. et qui montesque feri silvaeque I. scriberent: cf. v. 62 sqq. feros silvasque Marklandus ad Stat. silv. II 5, 13

h

N

ni

30

35

[ocr errors]

Daphnis et Armenias curru subiungere tigris
instituit, Daphnis thiasos inducere Bacchi
el foliis lentas intexere mollibus hastas.
vitis ut arboribus decori est, ut vitibus, uvae,
ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus arvis:
tu decus omne tuis. postquam te fata tulerunt,
ipsa Pales agros atque ipse reliquit Apollo.
Grandia saepe quibus mandavimus hordea sulcis,
infelix lolium et steriles nascuntur avenae;
pro molli viola, pro purpurea narcisso
carduos et spinis surgit paliurus acutis.
Spargite humum foliis, inducite fontibus umbras,
pastores 'mandat fieri sibi talia Daphnis
et tumulum facite, et tumulo super addite carmen:
“Daphnis ego in silvis, hinc usque ad. sidera notus,
formonsi pecoris custos, formonsior ipse.'

[graphic]

E

40

[merged small][ocr errors]

TESTIMONIA.

29 Asper 112, 20 K. 31 “tu ... tuis' Arusianus p. 222 L. 36 hordea: cf. Consentius 2029 P. 37 'infelix l.' de gen. nom. p. 84 Haupt. 38 ‘purpurea narcissus' Diomedes' 149 P. 39 carduus et s.' Probi inst. I 4, 16 40 schol. Hor. carm. III 18, 14 ‘spargite h. f.' Donatus in 'Ter, adelph. III 2,19 “inducite . . . pastores' Servius Aen. V 760 42—44 'et tumulo ... ipse' Servius Aen. III 287

[ocr errors]

pur

[ocr errors]

VARIA LECTIO.

29 Dapnis c Daphinil.. armenial y ARMENIA R CVRRVS. VBL - IVNGERE R 30 dapnis c induere b Baccho (o m. 2 in ras.) Longob. 31 intexe.rec

aftas c

32 fetus Schraderus 33 GREDIBVS P PINGVIVS Py 36 ordea pc

37 cf. ge. I 15+ sterilil c dominantur m 38 VIOLAE P VIOLAET R purpurea testatur Diomedes purporea el porporea Diomedis codd. PVRPVREO Racy, Servius purporeo y RPV PVREO P pureu b 39 CARDOS (0 corr. in V) P: carduos scriptum erat. CARDVVS Rybc

PALINVRVS (N eras.) P SACVTIS (S pr. eras.) Paculul yı 40 JIVM P frondibus m, Pierii %, schol. Hor. ARAS R: cf. 65 41 SIBA (A eras.) P dapnis c +2 FACIT R 13 Dapnil .....C SILLIS (L post. eras.) P

** FORMONSI (N eras.) P formosi ybc PECORI PY FORMONSIOR erasa N P formofior ybc

ul y

VM

1

V

[ocr errors]
« PreviousContinue »