Page images
PDF
EPUB

Nese, Spioque, Thaliaque Cymodoceque.

Hic patris Æneæ suspensam blanda vicissim
Gaudia pertentant mentem : jubet ocius omnis
Adtolli malos, intendi brachia velis.
Una omnes fecere pedem; pariterque sinistros,
Nunc dextros solvere sinus; una ardua torquent

830

[ocr errors]

826. Niseeque, Nisseæque, Niseque, Nisie, Niseo, Niseæ, Niseis, Nisseæ Espioque, Nisa Espioque Tholoque Chimæque, aberratt. Versus conversus e

gr.

Norain Σωειώ Θάλεια T!, Kupodoxa ti. Idem jam Ge. IV, 338 lectus. — 828. prælentant alter Hamb. - 829. intendi in b. Medic. a m. pr., quod Heinsius non esse de nibilo putabat : ita enim solere in abundare. Laudat : meditari in prælia, inferri in hostem etc. Sed, ut hæc locum haberent, deberet a poeta scriptum esse : vela intendi in brachia. Porro Dorvill. extendi br. Romanus : br. remis, cum Oudart, Sed manifesto librarii errore; forte y. 136. - 83o. omnis Rom. - 831. s. manus

esse,

cum

V.

et Hesiod. Theog. 246 inter Nereides occurrit. De Panope conf. sup. ad v. 240. Forte in hoc deorum marinorum recensu Maronis doctrinam Eschyli Γλαύκος Πόντιος instruxerat. Ipsum autem phantasma deorum marinorum et monstrorum circa navem ludentium petitum est ex Apollon. IV, 930 sqq., ubi navem e Planctis liberat Thetis cum Nereidibus. 827 --839. Potest obscurum

777. 778 jam vento secundo navigaverint, quid nunc novæ rei consequutum sit, inprimis cum Neptuni per mare invectio tranquillum mare et serenum cælum effecisse sit nar

820. 821. Nihil pulo aliud v. 829 sqq. declarari, quam in summa maris cælique tranquillitate ventum jam ante secundum increbuisse, eoque facto nunc solis velis navigasse Trojanos, remisque otium fecisse. Itaque in omnibus navibus nunc mali attolJuntur, vela intenduntur. intendi brachia velis, de antennis agi vel ex Val. Flacci imitatione lib. I,

126 constat; ubi Juno videt Pallada velifero quærentem brachia malo, antennas; et duplicem poetæ esse in his verbis structuram : vela intendere antennis, et, antennas intendere velis, satis notum est; ut nolim hic turbas factas. 830. Una omnes fecere pedem. Copiosis virorum doctorum ad h. 1., inprimis Guellii, et ad Catullum, Lucianum et al. disputationibus agitata dictio. Nunc vulgaris est illa observatio et satis constat, pedes et Gr. módoes nautis dictos funes, quibus inferiores veli anguli, forte et ipsi interdum pedum nomine declarati, puppim versus adducuntur; et vento quidem secundo a puppi spirante, ad utrumque latus adducti, vela ad ventum excipiendum expandunt , ut utroque pede currere diceretur navis ; sic et ap. Apollon. II, 933 velum ές πόδας αμφοτέρους intenditur; sin ventus, etsi secundus, obliquus tamen esset, vel modo a dextra, modo a sinistra spiraret, uno pede seu fune intento, angulum veli inferiorem modo ab hac,

rata

V.

835

Cornua, detorquentque : ferunt sua flamina classem.
Princeps ante omnis densum Palinurus agebat
Agmen : ad hunc alii cursum contendere jussi.
Jamque fere mediam cæli Nox humida metam
Contigerat; placida laxarant membra quiete
Sub remis fusi per dura sedilia nautæ :
Quum levis ætheriis delapsus Somnus ab astris
Aera dimovit tenebrosum, et dispulit umbras,
Te, Palinure, petens; tibi somnia tristia portans
Insonti; puppique deus consedit in alta,
Phorbanti similis; funditque has ore loquelas :

8.40

Goth. tert. a m. pr.

832. flumina ambo Menag. cf. mox v. 843. — 834. adhuc Goth. pr. et Hamb. pr. a m. sec. ad hunc, ad hujus exemplum, imperium. cursu c. Oudart. et ed. pr. cursum deducere Hugen. et Zulich. 836. laxarant Heins. cum melioribus post Pier. retinuit, alii laxabant: et sic Ald. pr., at a Naugerio mutatnim in lararant ed. 1514. Dorvill. laxabat, ed. Ven. lassarant, Zulich. rex larat. Porro alter Hamb. a m. sec. placidi l. m. quicti, et Bigot. placidæ quieli. - 837. fessi Dorvill. dira Ven. 838. dilapsus et hic aliquot. demissus Wall. – 839. demovit Zulich. dimosit Sprot. Mox d. auras pr. Hamb. pro var. lect. — 840. tristia somnia alii cum præstantiss. Mediceo, quod ab Heinsio in somnia tristia mutatum nolim, quum et minus suave hoc sit auri, etsi aurium judicium incertum est, nam video Brunckio et Beckio hunc verborum positum suaviorem videri, et codicis Romani lectio ea sit; Heinsius vero Mediccum exemplar sequi maluerit. 842. Forbantis aliquot Pier. fundit Heins. post Pier. cum melioribus. Alii fudit. modo ab illa parte explicant. v. donec sub noctem recta a puppi Catull. IV, 21. Plin. II, 47. s. 48. flare incipiunt, sec. v. 844 ÆquaFacere autem pedem, ut facere spirant auræ. - 833. De Palivela, expedire, parare. Fundus nuro Iasi f. memorat, quippe in rei in Homero Odyss. x, 35 Aici galip fabulis Italicis nobili, v. Exc. VII. τύδα γκος ενώμων: quem de velis nisi hoc foret, pro inutili et otioso accipiendum esse vix dubites, cum Episodio esset habendus.

agmen , Eoli beneficio naviget; vide ibi v. ut poeta, dixit de classe, quam 25 sqq. Hoc loco ventum variante ducit Palinurus. Mox v. 835. Nocimpetu oblique incidisse, illa de- tem deam curru vectam cogita, clarant, quæ declarandi caussa eamque et in altum cæli evectam. adjecta : pariterque, nunc sinistros, v. Excurs. II ad lib. II. meta, pro nunc dextros solvere , et intende- summa, celsissima parte, in verrunt, sinus velorum; quod dum tice cæli. — 838 sq. Somnus oppri. faciunt, etiam antennas inflecti mit gubernatorem Palinurum: hoc necesse est : una ardua torquent ut poeta ornavit. vid. Excurs. VIII. Cornua detorquentque. Sic venti 840–846. tristia somnia , masui, b. e. secundi, ferunt classem; nifeste pro somno; quod notan

815

« laside Palinure, ferunt ipsa æquora classem;
Æquatæ spirant auræ; datur hora quieti :
Pone caput, fessosque oculos furare labori.
Ipse ego paullisper pro te tua munera inibo.
Cui vix adtollens Palinurus lumina fatur:
Mene salis placidi voltum fluctusque quietos
Ignorare jubes? mene huic confidere monstro?
Ænean credam quid enim fallacibus austris,
Et cæli toties deceptus fraude sereni? »

810

puppem Ven.

Tum querelas Bigot. voce querelas Dorvill. et Goth. tert. -- 843. f. sua flamina Colot. et Medic., hic quidem jam correctoris manu notatus. Repetitum ex v. 832.

- 845. sopori Zulich. pro var. lect. 846. tua munia Goth. sec. et Erf. 848. Mene maris Goth. sec. placidum voltum aliquot Pier. vultus alter Hamb. et Exc. Burm. 849. Pro jubes, velis Zulich. pro div. lect. Hunc et seqq. duo versus Acron Ge. Fabricii ad Horat. I, 5 contraxit in unum, memoriæ vitio : Mene huic concredere monstro Eneam toties deceptus ( deceptum et ante, confidere, Schol. Cruqu.) fraude sereni. 850. Donatus legit : quid enim fallacius austris El calo? Debebat saltem distinguere: Æneam credam ( quid enim fallacius?) ius. tris Et calo? Potest scribi: Æneam credam, quid enim? fallacibus austris! At interpositum sic quid enim? habet aliaru notionem: quid ni? cur non ? Ut in illo lloratii: quid enim? concurritur. Sic quoque Tigáép; Etiam Servius sic interpretatur. Sententia tamen ea aliena est a loco postro. Pro austris, auris Roman. Medic. cum aliis Pier. et Heins. ac Burn. Idem et Servius in interpretatione exhibet, et Pompon. Sab. Sed alterum Donatus. Ge. Fabricius hunc locum inter obscurissimos habebat. -851. Et cælo codd. Pier. et Gifan., item Donat. cum Serv. v. ad v, præc. Ita fraude sereni jungendum, ut serenum pro serenitale dictum sit. v.

non

dum propter alia loca. Phorbantem forte ex liad. 5, 490 petit poeta. De ceteris v. Excurs. VIII.

844. 845. Æquatæ auræ, opp. vento obliquo.

v. sup. ad v. 830, et IV,587. furari exquisitius quam subtrahere, subducere, xóTT&IV.

847 - 857. Comparant Lucret, II, 556 -- 559. vix attollens lumina. Bona Servii nota : « numinis

presentia prægravatus; nam et sequens ejus oratio turbata est; quod et semiplenæ indicant eloa cutiones. » Recie utique. Miene jubes ignorare ( pro vulgari : nosco i!!ud, satis nouum mihi est ) mare placidum, l. c. quam facile illud

turbetur. mene huic confidere monstro? mari, quod, inquit Donatus, decipit multos, infido ingenio, et repente mobili. Sane hunc vocis usum ila paullo insolentiorem videri

nego.

Malim tamen ipsam hanc maris insolitam tranquillitatem, subdolam et insidiosam, per monstrum declaratam putare. Nam res quævis nova et insolita adspectu suo sensus feriens est monstrum.quid enim h. I. est quomodo vero ? vulgaris ordo esset : quid enim Æneam creilam austris?

851. Et celi toties deceptus et quidem, qui toties deceplus sim serenitate cæli! Mox 852 cx Odyss.

Talia dicta dabat, clavumque adfixus et hærens
Nusquam amittebat, oculosque sub astra tenebat.
Ecce deus ramum Lethæo rore madentem,
Vique soporatum Stygia, super utraque quassat
Tempora; cunctantique natantia lumina solvit.
Vix primos inopina quies laxaverat artus;
Et super incumbens, cum puppis parte revolsa,
Cumque gubernaclo, liquidas projecit in undas
Præcipitem, ac socios nequidquam sæpe vocantem.

855

860

Burm, sereno aliquot Pier. et Gud. a m. pr., sed conf. inf. v. 870. 852. Talia dictabat Mentel. pr. clavoque Medic. a m. pr., dum librarius ad proximum adfixus referret; sed clavumque ad amittebat retrahendum. adnixus Wall. et pr. Hainb. clavumque ac sidera inhærens Zulich. adfixus, adhærens Goth. sec. 853. Numquam pr. Hamb. a m. sec. admittebat alter Hamb. sub a. ferebat Goth. sec. - 855. Utque Rom. quassant Medic. a m. pr. - 856. Pro cunctanti Burm. conj. luc tanti, sed quidni et illud bene dictum sit et exquisite ? Cunctatur, qui resistit , non vult cedere, reluctatur, v. c. Ge. II, 236 Spissus ager: glebas cunctantes crassaque terga Exspecta. conf. inf. VI, 211 de eo, qui sensim sensimque inflectitur; invitus tamen et reluctans : XII, 940. Pro natantia , lactantia Dorvill. Debebat saltem : cunctanti luctantia , vel nutantia l. s. nutantia Goth. sec. Crrumque cum metri vitio. Hæret iterum Burm. in solvit : quid est, lumina solvere ? et conjicit: condit vel claudit. Sed vigilantis oculi sunt intenti, inprimis h. I. Palinuri, qui in cælum sublatos oculos habebat v. 853. Igitur remissi illi, et a somno allabente relaxati solvi dicuntur; ut de somno perpetuum hoc, membra , corpus, lumina ab to solvi: unde etiam morle solvi oculi dici potuere : ut accipi poterat illud IV, 214 el lumina morte resignat. Etsi idem alio rem contemplandi modo devincire, alligare, corpus, oculos, non minus recte dicitur. - 857. Vitiose e Burm. ed. legebatur et interpungebatur : Vix artus Et super incumbens, quum puppis p. r. Nam Somnus deus incumbit, urget, premit, h. I. — 858. Vix laxaverat et projecit exemplo et auctoritate non caret; cf. ad II, 9, etsi mollius erat: Vue laxaverat arlus : Ut-projecit.

860. voce vocantem Colot. Medic, et Moret. %, 281 translatus est, unde de

sup. ad I, 691. 692. III, 511. AsPhrontide Palinurus adumbratus persione aquæ Lethææ solvuntur ,

laxantur, oculi soruno illabenti 854—856. Tandem somno op

obnixi et intenti. Cunctari poetis pressus obdormiit. Cf. Exc. VIII. dicitur, qui resistit, reluctatur. ramum proprie accipito. cf. Apol. natantia , nota nunc elegantia de lon. IV, 156. Ducta res ab aqua

incerto motu. v. Ge. IV, 496. Justrali. Imitatus est locum Silius

857 - 861. Vix laxaverat X, 355 seqq. et poterat in id projecit, poetica structura, ab Hophantasma facile incidere poetæ mero petita, pro cum projecit sc. ingenium, quia usu loquendi som- Somnus Palinurum, et mox 861. no natura huinida tribuitur, forte avolavit. Cum puppis paric,

bene ab noctis roscido aere ducta. conf. Servius : « pro economia, ut tri

est,

et

865

Ipse volans tenuis se sustulit ales ad auras.
Currit iter tutum non secius æquore classis,
Promissisque patris Neptuni interrita fertur.
Jamque adeo scopulos Sirenum advecta subibat;
Difficilis quondam, multorumque ossibus albos;

Tum rauca adsiduo longe sale saxa sonabant :
Quum pater amisso fluitantem errare magistro
Sensit, et ipse ratem nocturnis rexit in undis,
Multa gemens, casuque

animum concussus amici.
« O) nimium cælo et pelago confise sereno,
Nudus in ignota, Palinure, jacebis arena! »

870

sec.; eadem varietas alibi et supra hoc ipso libro. — 861. ad auras Icins, cum melioribus. Alii in a. 862. sclius scribunt Medic, et alii vetustiores. v. Heins. Etiam Benedictus in ed. Juni. 1520 codicum auctoritate et metri lege eam scrip turam defendebat. conf. sup. ad Ge. II, 277. sætius Rom. non segnius aliquot ap. Burm. cum Goth. tert., perpetua varietate. non serius Bigot. æquora alter Hamh. eum Witt., non indocte, per æquora. &. navis Sprot. - 864. scopulis bini a m. pr. cuin ed. Genev., facili lapsu. avec ta bini alii Burm. adducta Ven.

866. tonabant Zulich. a m. pr., sed sonabant, Burmann. inquit, rcquiritur, ut sibilans litera repetita exhibeat maris stridorem. Argute satis. Malim hanc caussam reddere: Sonare cst vocab. poetis sollenne de fluctibus, etiam si scopulis allisi fragorem edunt gravissimum: quidni igitur poetæ eam vocem et hic relinquamus; etsi alias duo natare potuerit.

» v. VI, 349 antiquissima fama iis insedisse Sisqq. Mox interrita, sine offensio- renes, ab Homero duas, in una ne, nullo adverso casu exterriti , insula; ab aliis tres; templum quonavigant.

que et sacra iis eo in loco consti864 -- 866. Respicitur in diffi- tuta narrari in Mirabil. Auditionib. cilis quondam Homerilocus Odyss. C. 110, ubi cf. not. in ed. Beck. 14, 39 sqq. 166 sq., quem Virgilius mann. Fuit ex iis Parthenope inante oculos habuit. Adde Apollon. primis celebrata urbis nomine. De IV, 891 seqq., et Orph. Arg. 1232 forma Sirenum v. ad calcem edi. $99. Difficilis olim erat navigatio tionis ornamentis instructæ dicta preter hos scopulos propter fabu- ad Parerga Exc. VII libri III p. 759. losas Sirenes; nunc propter fluc- 760. inprimis Orphica v. 1282 — tus maris assidue ad scopulos alli- 1287. volantes sunt in Fragment. dentes, et navem in eas impingen- Eurip. CLIV. tes. Teneant adolescentes, non 870. 871. Enex verba sunt. v. longe a Capreis in Pæstano sinu lib. VI, v. 1, el cf. Var. L. seretres esse Sirenum petras (racous num h. I. etiam de pelago; nisi ex Icupavoucas ) adversus promonto- nota forma interpretari velis, ut rium Surrentinum, fluctuum alli- sit : cælo sereno pelagoque placido. sinc olim ci naufragiis infames; conf. Burm..

« PreviousContinue »