Page images
PDF
EPUB

VII.-Translate into English Prose.

Est etiam quoque, uti possit cœlum omne manere
In statione, tamen quum lucida signa feruntur;
Sive, quod inclusi rapidi sunt ætheris æstus,
Quærentesque viam circumversantur, et ignes
Passim per cœli volvunt immania templa;
Sive aliunde fluens alicunde extrinsecus, aër
Versat agens ignes; sive ipsi serpere possunt,
Quo cujusque cibus vocat atque invitat euntes,
Flammea per cœlum pascentes corpora passim.
Nam quid in hoc mundo sit eorum ponere certum
Difficile est: sed, quid possit fiatque per omne
In variis mundis, variâ ratione creatis,

Id doceo; pluresque sequor disponere causas
Motibus astrorum, quæ possint esse per omne:

E quibus una tamen sit et hæc quoque causa necesse est, Quæ vegeat motum signis; sed, quæ sit earum, Præcipere haud quaquam est pedetentim progredientis.

VIII.-Translate into English Prose.
κἀπεμπόμην πρὸς ταῦτα, καὶ τὸ πᾶν φράσω.
κεῖνος γὰρ ἐλθὼν ἐς τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος
πρόσχημ ̓ ἀγῶνος Δελφικῶν ἄθλων χάριν,
ὅτ' ᾔσθετ ̓ ἀνδρὸς ὀρθίων κηρυγμάτων
δρόμον προκηρύξαντος, οὗ πρώτη κρίσις,
εἰσῆλθε λαμπρὸς, πᾶσι τοῖς ἐκεῖ σέβας.
δρόμου δ' ισώσας τῇ 'φέσει τὰ τέρματα
νίκης ἔχων ἐξῆλθε πάντιμον γέρας.
χὤπως μέν ἐν πολλοῖσι παῦρά σοι λέγω,
ουκ οἶδα τοιοῦδ ̓ ἀνδρὸς ἔργα καὶ κράτη.
ἕν δ ̓ ἴσθ ̓. ὅσων γὰρ εἰσεκήρυξαν βραβῆς
δρόμων διαύλων πένταεθλ ̓ ἃ νομίζεται,
τούτων ἐνεγκὼν πάντα τἀπινίκια
ὠλβίζετ', ̓Αργεῖος μὲν ἀνακαλούμενος,
ὄνομα δ' Ορέστης, τοῦ τὸ κλεινὸν Ἑλλάδος
̓Αγαμέμνονος στράτευμ' ἀγείραντός ποτε.

εν

καὶ ταῦτα μὲν τοιαῦθ ̓· ὅταν δέ τις θεῶν
βλάπτῃ, δύναιτ' ἂν οὐδ ̓ ἂν ἰσχύων φυγεῖν.
κεῖνος γὰρ ἄλλης ἡμέρας, ὅθ ̓ ἱππικῶν
ἦν, ἡλίου τέλλοντος, ὠκύπους ἀγών,
εἰσῆλθε πολλῶν ἁρματηλατῶν μέτα.
εἷς ἦν ̓Αχαιός, εἷς ἀπὸ Σπάρτης, δύο
Λίβυες ζυγωτῶν ἁρμάτων ἐπιστάται.
κἀκεῖνος ἐν τούτοισι, Θεσσαλὰς ἔχων
ἵππους, ὁ πέμπτος· ἔκτος ἐξ Αἰτωλίας
ξανθαῖσι πώλοις· ἕβδομος Μάγνης ἀνήρ·
ὁ δ ̓ ὄγδοος Λεύκιππος, Αἰνιὰν γένος
ἔνατος ̓Αθηνῶν τῶν θεοδμήτων ἄπο
Βοιωτὸς ἄλλος, δέκατον ἐκπληρῶν ὄχον.

PASSAGES-SECOND WEEK.

I.-Translate into English Prose.

His demum exactis, perfecto munere divæ,
Devenêre locos lætos, et amœna vireta
Fortunatorum nemorum, sedesque beatas.
Largior hic campos æther et lumine vestit
Purpureo ; solemque suum, sua sidera norunt.
Pars in gramineis exercent membra palæstris ;
Contendunt ludo, et fulvâ luctantur arenâ.
Pars pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt.
Necnon Threïcius longâ cum veste sacerdos
Obloquitur numeris septem discrimina vocum ;
Atque eadem digitis, jam pectine pulsat eburno.

II.-Translate into English Prose.

σοφοὶ δὲ μέλλοντα τριταῖον ἄνεμον

ἔμαθον, οὐδ ̓ ὑπὸ κέρδει βλάβει.

ἀφνεὸς πενιχρός τε θανάτου πάρα

com.

[ocr errors]

θαμὰ νέονται. ἐγὼ δὲ πλέον ἔλπομαι apert kleove

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

compansor with what

λόγον Οδυσσέος ἤ πάθεν διὰ τὸν ἁδυεπῆ γενέσθ' Ομηρον.
ἐπεὶ ψεύδεσί οἱ ποτᾶνᾷ τε μαχανά κτήριο, ο χαλκός το

[ocr errors]

σεμνὸν ἔπεστί τι· σοφία δὲ κλέπτει παράγοισα μύθοις. τυφλὸν

δ' ἔχει

ἦτορ ὅμιλος ἄνδρων ὁ πλεῖστος. εἰ γὰρ ἦν

ὲ τὰν ἀλάθειαν ἰδέμεν, οὗ κεν ὅπλων χολωθεὶς
ὁ καρτερὸς Αἴας ἔπαξε διὰ φρενῶν

λευρὸν ξίφος. ὃν κράτιστον, ̓Αχιλέως ἄτερ, μάχα.
ξανθῷ Μενέλᾳ δάμαρτα κομίσαι, θοαῖς

ἐν ναυσὶ πόρευσαν εὐθυπνόου Ζεφύροιο πομπαὶ Μουσική για αυτ

πρὸς Ιλου πόλιν. ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται

κυμ' 'Αΐδα, πέσε δ ̓ ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα. τιμὰ δὲ γίγνεται,
ὧν θεὸς ἁβρὸν αὔξει λόγον, τεθνακότων

βοαθύων, τοὶ παρὰ μέγαν ὀμφαλὸν εὐρυκόλπου
μόλον χθονός· ἐν Πυθίοισι δὲ δαπέδοις

κεῖται, Πριάμου πόλιν Νεοπτόλεμος ἐπεὶ πράθεν.

IIL-Translate into Latin Verse.

The swain in barren deserts, with surprise,
Sees lilies spring and sudden verdure rise,
And starts, amidst the thirsty wilds, to hear
New falls of water murmuring in his ear.
O'er rifted rocks, the dragons' late abodes,
The green reed trembles and the bulrush nods;
Waste sandy valleys, once perplexed with thorn,
The spicy fir and shapely box adorn ;

The leafless shrubs the flowering palms succeed,
And odorous myrtle to the noisome weed.

The lambs with wolves shall graze the fertile mead.
And boys with flowery bands the tigers lead;
The steer and lion at one crib shall meet,
And harmless serpents lick the pilgrim's feet.
The smiling infant in his hand shall take
The crested basilisk and speckled snake;
Pleased the green lustre of the scales survey,

And with their forky tongues shall innocently play.

IV.-Translate into Greek Iambics.

(A) Poor tree, a gentle mistress placed thee here, To be the glory of the glade around;

Thy life has not survived one fleeting year,

And she, too, sleeps beneath another mound.
But mark what differing terms your fates allow,
Tho' like the period of your swift decay:
Thine are the sapless root and withered bough,
Hers the green memory and immortal day.
(Inscription by the Earl of Carlisle on a tree planted
by the late Countess of St. Germains, in the
Viceregal Grounds, Dublin.)

(B) All night the dreadless angel, unpursued

Through heaven's wide champaign held his way; till
Morn,

Waked by the circling Hours, with rosy hand
Unbarred the gates of light. There is a cave
Within the mount of God, fast by his throne,
Where light and darkness, in perpetual round,
Lodge and dislodge by turns, which makes through
heaven

Grateful vicissitude, like day and night.

Light issues forth, and at the other door
Obsequious darkness enters, till her hour

To veil the heaven, though darkness there might well
Seem twilight here; and now went forth the morn,
Such as in highest heaven, array'd in gold
Empyreal; from before her vanished night,

Shot through with orient beams; when all the plain
Cover'd with thick embattled squadrons, bright
Chariots, and flaming arms, and fiery steeds,
Reflecting blaze on blaze, first met his view.

V.-Critical Papers.

1. What is the Digamma, and by what epithet is it distinguished? What scholar first called attention to its

existence ?

Give instances of Digammatical forms in

Greek, with the corresponding forms in Latin.

2. The meanings and derivations of the following: ἄφενος, δολιχόσκιος, ἠλίβατος, ἀπερείσιος, γλαυκῶπις, ὑπερφίαλος, οὖλος.

3. Point out the use of the Article in Homer.

4. Distinguish accurately between the following interrogations: ποῦ, πότε, πόθεν, πῶ, πῶς, ποῖ, πῆ the original form of the Greek Genitive?

5. The peculiar force of the Aorist.

What was

Explain the use of the Aorist in the following passages : 1. αὐτίκα κηρύκεσσιν λιγυφθόγγοισι κέλευσεν, κηρύσσειν πολεμόνδε καρηκομοώντας ̓Αχαιοὺς,

οἱ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ ̓ ἐγείροντο μαλ ̓ ὧκα,

2. εἶπόν σε τῆσδε γῆς ἀπελθεῖν.

3. Ὁ μὲν Ξενόφων οὐκ εἴα τοὺς ἄλλους πορεύεσθαι, ὁ δὲ Χειρίσοφος οὐκ εἴασε.

6. The different modes of expressing a wish in Greek : 1. Relating to future time.

2. Relating to past time.

7. To which great division of languages does the Latin belong; and to which of the Greek dialects does it bear the greatest affinity?

VI.—(Extra Passage). Translate into English Prose.

ἰὼ, ἰὼ δῶμα, δῶμα καὶ πρόμοι,
ἰὼ λέχος καὶ στίβοι φιλάνορες.
πάρεστι σιγᾶσ ̓ ἄτιμος, ἀλοίδορος,
ἅδιστος ἀφεμένων ἰδεῖν.

πόθῳ δε ὑπερποντίας

φάσμα δόξει δόμων ἀνάσσειν.

εὐμόρφων δὲ κολοσσῶν

ἔχθεται χάρις ἀνδρί.

ὀμμάτων δ' ἐν ἀχηνίαις ἔῤῥει πᾶσ ̓ Αφροδίτα.

ὀνειρόφαντοι δὲ πενθήμονες

πάρεισιν δόκαι φέρουσαι χάριν ματαίαν.

« PreviousContinue »