Page images
PDF
EPUB

"

deus aeternus sic fragile corpus animus sempiternus mouet. nam quod semper mouetur, aeternum est, 3 quod autem motum adfert alicui quodque ipsum agitatur aliunde, quando finem habet motus, uiuendi 5 finem habeat necesse est. solum igitur quod sese mouet quia numquam deseritur a se, numquam ne moueri quidem desinit, quin etiam ceteris quae mouentur hic fons hoc principium est mouendi. prin- 4 cipio autem nulla est origo, nam ex principio ori10 untur omnia, ipsum autem nulla ex re alia nasci potest: nec enim esset id principium quod gigneretur aliunde. quod si numquam oritur, nec occidit quidem umquam. nam principium extinctum nec ipsum ab alio renascetur nec ex se aliud creabit si 15 quidem necesse est a principio oriri omnia. ita fit 5 ut motus principium ex eo sit quod ipsum a se mouetur, id autem nec nasci potest nec mori uel concidat omne caelum omnisque natura et consistat necesse est nec uim ullam nanciscatur qua a primo 20 impulsa moueatur.

omne

Cum pateat igitur aeternum id esse quod a VIIII se ipso moueatur, quis est qui hanc naturam animis esse tributam neget? inanimum est enim quod pulsu agitatur externo, quod autem est animal 25 id motu cietur interiore et suo, nam haec est propria natura animi atque uis. quae si est una ex omnibus quae sese moueat neque nata certe est et aeterna est. hanc tu exerce optumis in rebus, sunt 2 autem optumae curae de salute patriae quibus agi

3

2 namq; quod b, nam qm quod (h. e. quoniam) B affert PB 4 alıcunde P 5 habent B sese] de fe PB 6 nunquã P deferitur a fe nuqua om. P' 9 origo eft B e B oriuntur in ras. in P 12 ne unqua qdē occidit B 14 ab alia B aliud aliquid creabit B 16 ex eo fit et ea fequetur id autem nec nafci B ipfe occidat B 19 uim ulla B quã B 21 id in fine uers. om. B 23 28 optimif B

anima P

inanımā P'

29 optimę B

mouetur P 17 igitur pateat B 25 motur B'

26

tatus et exercitatus animus uelocius in hanc sedem et domum suam peruolabit idque ocius faciet si iam tum cum erit inclusus in corpore, eminebit foras et ea quae extra erunt contemplans quam maxime se 3 a corpore abstrahet. namque eorum animi qui se 5 corporis uoluptatibus dediderunt earumque se quasi ministros praebuerunt impulsuque libidinum uoluptatibus oboedientium deorum et hominum iura uiolarunt, corporibus elapsi circum terram ipsam uolutantur nec hunc in locum nisi multis exagitati sae- 10 culis reuertuntur.'

Ille discessit, ego somno solutus sum.

5 heorum B 6 dederunt B 8 obedientium P, obe

dientium B deeorum B uiolauerunt B 9 uoluntantur B 12 fonno B' fum om. B nihil subscriptum in P, EXPLICIT SOMNIV subscriptum in B

INDEX AVCTORVM

C. commentarios in somn. Scip. significat

Accius I 7, 36. VI 2, 17. VI
1, 58. VI 5, 9. VI 7, 18.
VI 1, 55. 5, 2 et 14
C. Aelius Gallus VI 8, 16
Aeschylus V 19, 17 ibid. 24.

V 22, 13. I 18, 6. V 20, 16
Afranius VI 1, 4. VI 8, 13.

III 20, 4. VI 4, 12. VI 5, 6
Albinus Annali primo III 20,5
Alcaeus VII 15, 13

Alcaeus in Comoedotragoedia
V 20, 12

Aleman VII 16, 31.
Alexander I 18, 11
Alexander Aetolus V 22, 4
Anaxandrides V 21, 8
Antipater Stoicus I 17, 36 et 57
Antonius Gnipho III 12, 8
Apollodorus περὶ θεῶν Ι 17, 19
ib. 20, 4. I 8, 5
Apollonius V 17, 4
Apuleius VII 3, 24
Aratus C. I 17, 14. S. I 18, 15.
V 2, 4. V 20, 8
Archilochus I 17, 10
Aristomenes V 20, 12
Aristophanes V 18, 5. V 20, 13.
III 8; 3
Aristoteles qui Theologumena
scripsit I 18, 1. libro quem
de poetis scripsit V 18, 19.
physicis quaestionibus VII
12, 25. libro quem de ebrie-

tate conposuit VII 6, 15.
VII 13, 19. ibid. 21 et 23.
C. I 14, 19. II 14, 2 et 7.
de quaestionibus conuiua-
libus aliqua conscripsit S.
VII 3, 24. VII 16, 34. II 8,
10 sqq.
Asclepiades V 21, 5. C. I 14, 19
Asinius Pollio I 4, 12
Asper III 5, 9 et 6, 13
Ateius Capito VII 13, 11. III
10, 3 et 7. I 14, 5
Aterianus III 8, 2
Boethos C. I 14, 20
Caecilius III 15, 9
Caelius in libro Historiarum
secundo I 4, 25

Callias in septima historia de
rebus Siculis V 19, 25
Callimachus III 8, 6. V 21, 12
Caluus III 8, 2

†Carminius libro de Italia se-
cundo V 19, 13

Cassius Hemina Historiarum
libro I 16, 21. III 4, 9. I
13, 21 et 16, 33
M. Cato Censorius II 1, 15,
ib. 2, 4. I praef. 15. Ori-
ginibus I 4, 26. I 14, 5. in
primo libro Originum III
5, 10. I 10, 16.- orationibus
III 17, 3. ex oratione
quam de Achaeis scripsit

-

[blocks in formation]

in tertio

quinto I 16, 26.
Annalium I 5, 6
Cleanthes I 17. 8 et 31 et 36-.
18, 14

Cloatius Verus in libro a Grae-
cis tractorum III 18, 4. Or-
dinatorum libro secundo III
6, 2. Ordinatorum Graeco-
rum libro quarto III 18, 8.
19, 2

Colotes C. I 2, 3
Cornelius Balbus Ἐξηγητικών

libro octauo decimo III6, 16
Cornelius Scipio Africanus
Aemilianus oratione contra
legem iudiciariam Tib.Grac-
chi III 14, 6

Cornelius Labeo primo Fasto-
rum libro I 16, 29. I 12, 21..
III 4, 6. De oraculo Apol-
linis Clarii I 18, 21
L. Cornelius Sisenna in se-
cundo VI 4, 15
Cornificius VI 5, 13. VI 4, 12
Cornificius Etymorum libro

tertio I 9, 11. Etymis I 17,
62. I 17, 9 et 33 23, 2
Cornutus V 19, 3, ib. 2
Critias C. I 14, 20
Critolaus C. I 14, 20
Democritus C. I 14, 19
Demosthenes in Mid. (§ 96)
IIII 4, 2 et 13 (ib. § 133).
V 21, 8. de cor. (§ 3) VI
6, 15
Didymus V 18, 9, ib. 11. V
22, 10

Diocles Carystius C. I 6, 65
Diodorus C. I 15, 5

Diotimus V 20, 8

Egnatius de rerum natura
libro primo VI 5. 2 et 12
Empedocles C. I 2, 21. C. I
14, 20

Ennius Annal. (23) VI 1, 11.

(30) VI 1, 9. (33) VI 1, 13.
(55) VI 1, 12. (100) VI 1, 15.
(106) VI 1, 14. (153) I 4, 18.
(154) VI 1, 16. (168) VI 1, 17.
(169) I 4, 17. (177) VI 4,4
(178) VI 1, 19. (179) VI 1,
10. (193) VI 2,27. (231) VI
1, 22. (237) VI 9, 10. (262)
VI 1, 62. (263) VI 1, 20.
(287) VI 1, 52. (291) VI 1,21.
(297) VI 2, 16. (313) VI 1, 23.
(343) VI 1, 9. (359) VI 1,60.
(379) VI 1, 51. (380) VI 5,
10. (385) VI 4, 6. (396) VI
1, 24. (397) VI 1, 53. (399)
VI 1, 50. (403) VI 1, 18.
(417) VI 4, 19. (419) VI 1,
22. (422) VI 1, 22. (503) VI
3, 8. Alexandro VI 1, 61.
VI 2, 18 et 25. Andromache
VI 5, 10. Cresphonte VI 2,
21. Erechtheo VI 4, 6. Me-
lanippe VI 4, 7. Sat. (25)
VI 5, 5. Scipione VI 2, 26.
VI 4, 6
Epaphus III 6, 7.
Ephippus V 21, 17
Ephorus Historiarum

libro

secundo V 18, 6. in libro
quinto V 20, 7
Epicadus I 11, 47
Epicharmus V 20, 5
Epictetus I 11, 44, ib. 45
Epicurus C. I 14, 20. V 7, 15
VII 14, 3. 11, 42. C. I 2, 3
Erasistratus VII 15, 3
Eratosthenes epistula ad Ha-
getorem Lacedaemonium V
21, 10. in libris dimensio-
num C. I 20, 9. fragm. VII
15, 23

Eupolis VII 5, 8 sq. VII 15, 22

Euripidis Alcestide (74) V 19,

4. Andromeda V 21, 13.
VII 2, 9. Licymnio I 18, 6.
Meleagro V 18, 16 sq. Phae-
thonte I 17, 10. Troadibus
V 22, 7. Hypsipyle I 18, 4.
Phoeniss. (3) I 17, 46. fragm.
I 17, 59. 23, 8. VII 15, 23
Fabius Maximus Seruilianus
pontifex in libro XII I 16,
25

Fauorinus III 18, 13
Fenestella I 10, 5
Festus III 3, 10. 5, 7. Iulius
Festus ib. 8, 9

Fuluius Nobilior in Fastis
quos in aede Herculis Mu-
sarum posuit I 12, 16. I
13, 21

Furius in primo Annali VI 1,

31. in primo ib. 44. 4, 10.
in quarto Annali VI 3, 5.
in sexto VI 1, 32. in decimo
ib. 33. in undecimo ib. 34
Furius Bibaculus II 1, 13
Gauius Bassus libro de dis I

9, 13. libro de significatione
uerborum III 18, 2
Gellius Annalium libro quinto
decimo I 16, 21. I 8, 1
Glaucippus de sacris Athe-
niensium I 13, 14
Granius Flaccus I 18, 4. libro
secundo I 16, 30
Heraclides Ponticus C. I 14,

19

Heraclitus C. I 14, 19. C. I

2, 21. C. I 20, 3
Herodotus (IIII 28) VII 12, 31
Hesiodus C. I 9, 6. C. I 2, 9.
V 2, 4. Op. et D. (I 265)
I 23, 9. (I 366) VII 12, 13
Hipparchus C. I 14, 20
Hippocrates C. I 14, 19. S. II
8, 16. libro de natura pueri
C. I 6, 64. de nat. hom.
(III 4) VII 5, 19. Prognost.
exord. I 20, 5

-


Homerus Iliad. A (50 sq.) VII
5, 10. (51 sq.) I 17, 12. (70)
I 20, 5. (71 sq.) V 14, 13.
(157) V 14, 7. (234 sqq.) V
3, 13. (260 sq.) V 14, 14.
(366 sq.) V 14, 12. (403 sq.)
V 16, 9. (423 sqq.) I 23, 1.
(462) VII 12, 28. (469) V 3,
6. (528 sqq.) V 13, 22 sq.
et 37. B (87 sqq.) V 11,3.
(235) V 9,13.(381) VII 1, 23.
(381 sq.) V 9, 4. (459 sqq.)
V 8, 3. (485) V 13, 9. (488
sqq.) V 7, 16. (489) VI 3, 6.
(511) V 15, 14. (517) V 15,
17. (527 sq.) V 15, 13 et 17.
(536 et 559 et 581) V 15, 14.
(594 sqq.) V 16, 1. (646 sqq.)
V 15, 18. (657 sqq.) V 16, 3.
(671) V 15, 17. (766 sq.) I
17, 44. (859) V 9, 10.
(3 sq.) V 10, 1. (23 sqq.) V
10, 8. (33 sqq.) V 5, 11.
(57) VI 6, 7. (182) V 14, 7.
(220) V 14, 9. (277) I 23, 9.
▲ (101) I 17, 38. (125) VI 8, 6.
(141) V 12, 4. (223) V 14, 9.
(223 sq.) VI 7, 14. (320) V 16,
6. (422 sqq.) V 13, 20. (442
sq.) V 13, 31. (443) V 3, 11.
(448) V 14, 7. Є (4) V
13, 34. (31) I 12, 9. (87 sqq.)
V 13, 13. (366) VI 7, 14.
(631) V 14, 7. Z (23) V
12, 9. (305 sqq.) V 3, 10.
(488 sq.) V 10, 4. (506 sqq.)
VI 3, 7. H (92) V 5, 1.
(132 sqq. et 152 sqq.) V 8,
9. (157) V 14, 14. (321 sqq.)
V 8, 5. (433) I 17, 38.
✪ (1) V 6, 15. (16) V 3, 5.
(47 sq) V 20, 4 et 11. (62)
V 14, 7. (306 sqq.) V 10, 13.
(330) V 3, 9. (518) VII 10,
1. (485 sq.) V 5, 5.
1 (4
sqq.) V 13, 14. (328 sq.) V
14, 12. (340 sq.) V 9, 2.
K (255 sqq.) V 9, 6. (272 sq)

[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »