Page images
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ARGVMENTVM Propofitio cum inuocatione Bacchi 1-8. De arborum inprimisque vitium et olearum cultura acturus, primo loco varios arborum prouentus, alios a natura alios ab arte profectos, exponit. Aliae itaque arbores Sponte nascuntur — 21; aliae arte parantur: et quidem auulfione - 23, infosione 24. 25, propagine 26. 27, furculo 28. 29, concisione 30, 31, infitione 32. 33. 34. Nunc edocturus, studium eße adhibendum et suam cuique arbori pro generis et foli natura culturam: Maecenatis propitiam voluntatem implorat 46. Ar

bores, quae Sponte proueninnt, cultu emendari poffint 56; quae satu nafcuntur, feliciora habent incrementa transplantatione, et aliis artificialis cultilrae generibus 72; inprimis inoculatione et insitione proprie dicta - 82. Deligendae quoque arborum eiusdem generis species praestantiores — 108. Caelum porro cuiusque arboris naturae idoneum eft circumfpiciendum; nam magna in hoc eft varietas 135; et Sic aditum fibi parat ad laudes Italiae, omnium rerum prouenti felicisimae — 176; tandem foli natura eft exploranda , cui prouentus generi illa conueniat - 225; fubiiciuntur criteria foli cognoscendi et iudicandi —258; et viae ac rationes soli tractandi et naturae eius emendandae, adeoque ipsa cultura cum omnino arborum, tum inprimis vitium. Scilicet primo docentur quae in plantatione obferuanda fint – 314; etiam de tempore plantationis faciendae — 345; de cura post illam adhibenda, inque hac de putatione (362—370) et de auertendis iis, quae nocere poffunt nouellis arbaribus (371–379); cumque in his caper sit, excurrit in morem mactandi hirci in Bacchi sacro – 396. In vitibus tamen inprimis adsidua est cura per totum annum adhibenda - 419. Minus operosa est olearum cultura — 425, et pomorum — 428, exigua aut omnino nulla fatiuarum arborum — 457. Inde excursus in laudes vitae rufticae, pars carminis felicissima ad fin.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Hactenus aruorum cultus et fidera coeli; Nunc te, Bacche, canam, nec non filueftria te

cum Virgulta, et prolem tarde crescentis oliuae.

[ocr errors][ocr errors]
« PreviousContinue »