Page images
PDF
EPUB

CAP. XV.

Quibus modis ignominiatus 1° tractatusque sit a C. Casare Laberius poëta: atque inibi appositi versus super eadem re ejusdem Laberii.

10 'Stephanus conjicit, Quibus modis ignominiæ tractatus. vel, Quam ignominiose tractatus. Alii, ignominia nolatus et taxatus. Sed ignominiatus, quin ipsius Auctoris sit, et quidem ab aliquo vetustiorum, quo caremus, accep tum, nullus dubito.' J. F. Gronov. Ignominia notatus taxatusque conjicit Thys.

NOTE

P Quibus modis ignominiatus] Hujus capitis jactura ex Macrobii lib. 11. Saturn. cap. 7. nobis utcumque resarcienda est. Laberius, ut ibi dicitur, asperæ libertatis eques Romanus, affecta jam ætate quingentis millibus invitatus a Cæsare ut prodiret in scenam, impotentem ejus do. minandi cupiditatem dicacitate scurrili perstrinxit, his præcipue versibus, Porro, Quirites, libertatem perdimus. Necesse est multos timeat quem multi timent.' Pupugit ea libertas Cæsarem, qui alienatus a Laberio gratiam in Publium Syrum convertit. Hic licet conditione servns, et ingenio et principis favore fretus, omnes qui in scenam scripta

locaverant provocavit, ut singuli secum posita invicem materia pro tempore contenderent. Nec ullo recusante superavit omnes, ipsumque Laberium. Unde Cæsar arridens hoc modo pronuntiavit. 'Favente tibi me victus es Laberi a Syro.' Non inultam passus est hanc injuriam Laberius, et sequentes edidit versus, quibus etsi de se loqui videbatur, tamen nec gratiam Cæsaris erga Publium, nec ipsius Cæsaris dominationem perpetuam fore indicabat: Non possunt primi esse omnes omni in tempore. Summum ad gradum cum claritatis veneris, Consistes ægre; et cum descendas, decides. Cecidi ego; cadet qui sequitur: laus est publica.'

[blocks in formation]

Quamobrem Q. Claudius Quadrigarius in undevicesimo annali scripserit rectiores certioresque ictus fieri, si sursum quid mittas, quam si deorsum.

a 2

Q. CLAUDIUS in undevicesimo annali, cum oppidum a Metello proconsule oppugnari, contra ab oppidanis desuper e muris propugnari describeret, ita scripsit; 'Sagittarius cum funditore utrimque summo studio spargunt for

a

a Decimo nono libro annalium.

vus.

1 'Liber nonus. In Ms. Morelli et in antiquiss. Venet. titulus est liber octaIn membranis Giselini liber x. est: sicuti in Cod. Tornæsiano. In Gisel. membr. post x. incipit XII. In Voss. Cod. annotatum in quodam Ms. haberi XIIII. novem autem primi desunt, in toto corpore habentur libri XXIII.' Thys. At hæc sunt ipsa verba præposita codici Bibliothecæ Regiæ num. 659. unde potuit descripsisse Vossius, ut et alii. In Ms. codice bibliothecæ S. Marci exemplar plane est præferens titulos capitum, quos ita divisos habet, ut concludat vicesimo 111. commentario, sed ut interim quosdam libros non distinguat, ut hac in parte vehementer hæsitarint.' Jac. Gronov.— 2' In duodevicesimo annali. Potuit hanc scripturam eligere Stephanus et edere, cum et in nonnullis codicibus forsan viderit, ut paterna manus testatur de Petav. et Voss. licet in ipso capite retineret undevicesimo, ut tanto probabilius asseveraret in his titulis alienam manum et Stephano inconNOTE

a Funditore] Fundarum usum pri- teste Vegetio, et invenisse et perite mi Balearium insularum habitatores, exercuisse dicuntur. His lapides et

d

tissime. Sed sagittam atque lapidem deorsum an sursum mittas, hoc interest; nam neutrum potest deorsum versum recte mitti, sed sursum utrumque optime. Quare milites Metelli sauciabantur multo minus, et quod maxime opus erat a pinnis hostis defendebant facillime.'b4 Percunctabar ego Antonium Julianum rhetorem, cur hoc ita usu veniret, quod Quadrigarius dixisset, ut contigui magis direc tioresque ictus fiant, si vel lapidem vel sagittam sursum versus jacias quam deorsum: cum proclivior faciliorque jactus sit ex supernis in infima, quam ex infimis in superna. 2. Tum Julianus comprobato genere quæstionis, Quod de sagitta,' inquit, ' et lapide dixit, hoc de omni fere missili telo dici potest. Facilior autem jactus est, sicuti dixisti, si desuper jacias, si quid jacere tantum velis, non ferire. Sed cum modus et impetus jactus temperandus dirigendusque est, tum, si in prona & jacias, moderatio atque ratio mittentis præcipitantia ipsa et pondere cadentis teli corrumpitur. At si in editiora mittas, et ad percutiendum superne aliquid manum et oculos collinees, h 8

quo

b Longe minus vulnerabantur, et quod erat tunc optimum, sine labore arcebant hostes a summis muris. c Certiores et rectiores.

In inferiorem locum.

dEx superiore loco in inferiorem. • E loco inferiore.
Sed cum oportet jactum teli moderari et regere.
h Manum regas et conniveas oculis.

gruam. Nobis non licet, qui scimus, in codice S. Marci Florentiæ legi undevicesimo, prout habent anteriores editi, unde id restitui, et de auctore titulorum edocti aliter sumus.' Idem.-3 'Non bene videntur jungi rò hoc et rò nam. Si prius placet, sufficere videtur: deorsum an sursum mittas; hoc interest: neutrum potest deorsum versum recte mitti. Sin posterius, et sit, deorsum an sursum mittas, interest: nam neutrum potest deorsum versum recte mitti, nilil requiras.' J. F. Gronov.-4 'Regius et Vossianus adjiciunt vocabulum funditore. Ex qua scriptura in Badiana Vascosani fecerunt funditores. Sed non de his solis Claudius. Forte: a pinnis hostis defendebant facillime fundis et arcu.' Idem.-5 Telo abest, teste Lipsio, a Giselini codice.-6 Aliter impetrandus.-7 'Vossianus, præcipitantia lucumque ipsa. Regins, præcipitanti aliicumque ipsa. Forte: præcipitantia plerumque ipsa et pondere cadentis teli opprimitur.' J. F. Gronov.-8 Manum et oculos conlinees. Ita scribendum, non

[ocr errors]

NOTE

glandes plumbeas in hostes tanta vi contorquebant, ut eodem auctore Vegetio sæpe cataphractis letale vulnus importarent. Immo liquesce.

bat excussa glans funda, et attritu aëris velut igne distillabat, quod ait Seneca lib. 11. Natur. Quæstion. cap. 57.

10

modus a te datus tulerit, eo telum ibit, quod jeceris.' Ad hanc ferme sententiam Julianus super istis Q. Claudii verbis nobiscum sermocinatus est. 3. Quod autem ait idem "Q. Claudius: a pinnis hostis defendebant facillime;' animadvertendum est, usum esse eum verbo 'defendebant,' non ex vulgari consuetudine, sed admodum proprie et Latine. Nam defendere,' et 'offendere,' inter sese adversa sunt, quorum alterum significat unoday xev, alterum," ix Tod☎v Tiba." Quod hoc in loco a Q. Claudio dicitur.

i Impetus.
■ Depellere.

[ocr errors]

* Offendere.

12

Incurrere in aliquid. m Defendere.

conlines, quod nuper invasit: non conlimes aut connives, ut olim vulgo : nam scripti meliores conlinies aut collinies, ut monuit primus Lipsins.' Idem. Conlimes Delph.-9 Badius legit motus: et ita quoque Delph.-10 Ita Gis. cod. Vet. ed. fuerit.-11 Reg. Petav. Voss. Lincoln. Schef. exterminant rò autem. In Ms. ait tandem.-12 ''Eμπodav exei. Auctior aliquanto verbis Giselini scripta lectio, èpπodwv exew, id est, incurrere in aliquid et incidere, alterum Kod (melius ex Todŵv) id est, avertere atque depellere: nec hærebis, quin hæc interpretatio ab ipso Agellio sit.' Lips. lib. IV. Epist. Qu. Ep. 8. Omnes item nostri: èμwodàv exew, id est, incurrere aliquid et incidere, alterum èκwodшv Toleto ba (quidam, woιeî) id est, avertere atque depellere: ut Vict. Giselini codex apud Lipsium.' J. F. Gronov. Et judicat quoque Philipp. Carolus non dubitandum, quin ab ipso Auctore sit interpretatio. In Reg. autem inveni et ipse in aliquid, sed pater omisit præpositionem ex Ms. L. et ut. Voss. ut notat. Et autem tota hæc explicatio jam edita ante Lipsium, prout integram expresserunt Brixienses, qui mox etiam dederunt quod hoc in loco Qu. Claudio dicitur, cum in Regio tantum extet quod hoc in loco Claudio dic. Sed alii interpositam habent præpositionem a. Pessime interim degenerarunt novissimæ repetentes voculam in.' Jac. Gronov. In cod. Torn. Toleiv.

·

a

CAP. II.

Quibus verbis notarit Herodes Atticus falso quempiam cultu amictuque nomen habitumque philosophi ementientem." AD Herodem Atticum, consularem virum ingenioque 14 amono et Græca facundia celebrem, adiit, nobis præsenti

[blocks in formation]

13 Reg. et Voss. et S. Marci Flor. Qualibus.-14 Ascripsit Sciopp. inge

bus, palliatus quispiam et crinitus, barbaque prope ad pubem usque porrecta ; ac petiit æs sibi dari sis prous. 15 Tum Herodes interrogat quisnam esset.16 Atque ille, vultu sonituque vocis objurgatorio, philosophum sese esse dicit; et mirari quoque addit cur quærendum putasset quod videret. Video, inquit Herodes, barbam et pallium; philosophum nondum video. Quæso autem te, cum bona venia dicas mihi, quibus nos uti posse argumentis existimas, ut esse te philosophum noscitemus? & Interibi aliquot ex iis, qui cum Herode erant, erraticum hominem esse dicere et nulli rei," incolamque esse sordentium ganearum; ac, nisi accipiat quod petit, convicio turpi solitum incessere: atque 18 ibi Herodes, 'Demus,' inquit, huic aliquid æris, cuicuimodi 19 est;' tanquam homines, non tanquam

e Indutus pallio. d Infra pectus demissa. e Pecuniam sibi dari ad panes
Pace tua. 8 Intelligamus.
h Interea. 1 Circumforaneum.

emendos.
*Et hominem nihili, et habitatorem fætidarum popinarum.
1 Demus, ait, aliquam pecuniam huic, quisquis ille sit.

nio.-15 'Vulgo additur, emendos scilicet: quod glossema esse recte monuit Lipsius, atque abesse a membranis Giselini.' Thys. Es sibi dari eis &provs id est, ad panes emendos scilicet. Sic Romana et Veneta. Aldus, et ab eo Vascos. et Gryph. eis aprous emendos scilicet. Hic quoque duo postrema vocabula jussu codicis sui delevit Lipsius 3. Epist. q. 6. Subscribunt omnes nostri. Vossianus, dari ei capto ictum Herodes.' J. F. Gronov.—16 ‘Regius, capto Hic tum Herodes. Sed illud Hic enatum esse ex duabus postremis literis TOû aprovs, altera corrupta, cum scriberetur APTOIC, potes meminisse Vossiani codicis ex scriptura, quam dedimus. Deinde omnes scripti et editi ante Carrionem: quisnam esset.' Idem. Vulg. est, quis homo esset.-17 ‘Interibi cum aliquot, etc. dicerent et nullius rei. Quicquid est scriptorum et olim editorum sine T cum, item dicere, non dicerent. Quibuscum profecto et Stephano et Carrione seposito legimus: Interibi aliquot ex iis, qui cum Herode erant, erraticum esse hominem dicere. At nulli rei, quod primus Lipsius promsit, Reg. Pet. Voss. Lincol. certatim confirmant. Ut et, atque ibi Herodes, e quibus Tò atque Carrio et Stephanus male sustulerunt.' J. F. Gronov. Pro Interibi ascripsit Sciopp. Interim ibi. Lugd. Bat. et Delph. Interibi cum aliquot ex his... hominem esse dicerent.-18 Tò atque abest ab edd. prædictis.-19 'Ita recte: vulgo cujusmodi: utitur Cicero pro Roscio; et alii.' Thys. Ascripsit Sciopp. V. C. cuimodi: al. Ms. cuicumque.' 'Cujusmodi est. Rad. Forne. rius 2. Quotid. rer. 2. recte sibi videri ait legi, cujuscujusmodi est: quanquam sit in editione Stephani, cuicuimodo est. Tanto vilius istud alterum. Debuit enim scire vir optimus, τd cuicuimodi non temere inolevisse, sed deberi membranis et veterum auctorisque nostri mori, et Lipsio, cum Reg. Petav. Voss.

NOTE

Palliatus, &c.] Pallio detrito ac lacero, crinibus impexis, promissa

barba, veteres illi philosophi, famam sibi conficere studebant.

« PreviousContinue »