Page images
PDF
EPUB

Erca quem obliquum'rota transiit, aut granis i&us Seminecerp liq'sit faso, lacerúmque viator, Nequiquam longos fugiens das corpore tortus, Parie ferox,ardensquc oculis, & fibila colla

Srduus atrolens: pars vulnere clauda rerencat Nexantem nodos, legue in fua membra plicanteco., Tali remigio nauis fe tarda mouebat: Vela facit camen, & plenis subit oftia velis, Sergeftum Acncas promisso munere donat,

Seruatam ob nauem latus, fociósque redu&os. | Olli ferua datur, operum haud ignara Mioerus,

Creta geous Pholoë, geminique fub vbere gaati. Hoc pius Aeneas milo certamine, sendit Gramineu in campum, quem collibus vndiq.suruis Cingebane filuz: mediáque in vaile theatri Circus erat, quò fe mukis cum millibus heros Conseffu medium culie, esfru&oque resedit. Heic, qui fortè velint rapido contendere cursu, lauitai pastiis animos, & prania ponit. Vodique conueniunt Teucri, mifique Sicani: Nilus, & Euryalus primi. Euryalus forma in fignis, viridique iuuenta, Nifus amore pio pueri. quos deinde fecuius Regius egregia Priami de Airpe Diores, Henc Salius, Giroul & Patron:quorü alter Acarnan,, Alter ab Arcadio Tegerz sanguine gentis. Tum duo Trinacrij iuuenes, Helymus, Panopesque, Adueri filuis, comites seoioris Acetz. Muli prztereà, quos fama obscura recoodit. Aeneas quibus in mediis fas deinde locutus: Accipite hxc animis, Iztasque aduertite menteis; Nemo ex hoc numero mihi aon donatus abibit, Coolsia bina daba Izuato lucida ferro Spicula, cælatamgue argento ferre bipeenem. omnibus hic erit vnus honos. tres præmia primi Accipient, Alauaque caput ne&entur olius. Primus equum phaleris infignem vior babero:: Alter Amazoniam pharetram,plenamque sagittis Threiciis:lato quam circùm ample&itur auro Balceus, & tereit fubnedit fibula gemma. Tertius Argolica hac galea contencus abiro. Hxc vbi di&a, locum capiuot;fignoque repenre Corripiunt spacia audito, limeague relinquuat Efuli, aimbo limiles; limul vliima lignast.

Primus

Primus abir,longegue ante omnia corpora Nisus
Emicat, & venus, & fulminis ocyor alis.
Proximus huic, longo fed proximus jareruallo,
Infequitur Salius; (patio poft deiode relido
Tertius Euryalus.
Euryalumq. Helymus sequitur:quo deinde fub ipfo
Ecce volæ, calcemque terit iam calce Diores,
Incumbens humero: fpatia & fi plura superfint,
Transeat elapsus prior, ambiguúmve relinquat.
Iamque ferè fpatio extremo, felsigue fub ipraro
Finem aduentabant; leui cùm fanguinc Nisus,
Labitur infelix: czelis vi fortè iuueocis
Fulus humú, virideis que super madefecerat herbas
Heic iuuenis jam vidor ouans veftigia preto
Haud tenuit titubata solo:sed pronus in ipfo
Concidit, immundoque fimo, facroque cruore.
Non tamen Euryali, non ille oblitus amorum:
Nam fefe opposuit Salio per lubrica surgeas:
Ille autem fpirra iacuit reuolutus arena.
Emicat Euryalus, & munere vi&or amici
Prima tenei, plaufugue volat, fremitugue fecundo
Poft Helymus subir, & nunc tertia palma Diores.
Heic totum cauez confeffum ingeatis, & ora
Prima patruin magnis Salius clamoribus implet,
Ereptumque dolo reddi fibi pofcit honorem.
Tutatur fauor Euryalum, lacrymzque decors,
Gratior & pulcro veniens in corpore virtus.
Adiuuat, & magna proclamat voce Diores;
Qui fubiit palmx, fruAraque ad præmia venit
Vleima, fi primi Salio reddantur honores,
Tum pater Aeneas, Veftra, inquit, munera vobis
Certa manét pueri, & palmam mouet ordine demo:
Me liceat cafum miferari iofonuis amici.
Sic fatus, terguio Gutuli immane leonis
Dar Salio, viðlis onerosum, atque vnguibus aureis,
Heic Nilus, Si canta, inquit, sunt pra mia vidis,
Et telapforum miseret;qux munera Niso
Digna dabis?primam merui qui laude coronam:
Niine, qux Salium, fortuna inimica tulifer,
Et fimul his dia is faciem oftentabat, & vdo
Turpia membra fimo.rific pater oprimus olliz
Et clypeum efferri jussit Didymaonis arteis,
Neptuni facro Danais de pofte refixum.
Hoc iuuenem egregium præftanti munere donat.

POR,

157 port,vbi confe&i cursus, & dona peregir: Nunc fi cui virtus, apimusque in peäore przsens, Adft,& euin&is attollar brachia palmis. sic ait, & geminum pugnz proponit honorem: Vi&ori velatum auro, vittisque iuuencum: Ensem, atque iafigoem galeam, folatia vi&o. Nec mora;continuò vaftis cum viribus effers Ora Dares, magnoque virûm fe murmure collit: Solus,qui Paridem folicus contendere contra: Idemg ad cumulum,quo maximus occubat Hedor, Vi&orem Buteo immani corpore, qui le Bebrycia vedieos Amyci de gente ferebat, Perculit, & fulua moribundum extendit arena. Talis prima Dares caput alium in prælia tollii,

Readitque humneros latos, alternaque ia&at Brachia proteodens, & verberat i&ibus auras, Quæritur huic alius:nec quisquam ag mine tanto Audet ad se virum, manibusque inducere cafus, Ergo alacris,cun&osque putans excedere palma, Aenex fterit aoue pedes:nec plura moratus, Tum Ixua taurum cornu tenet, atque ita fatur: Nate dea, fi nemo audet se credere pugna, Qur finis fandi? quò me decet vlque teneri? Ducerc dooa iube.cun&i fimul ore fremebane Dardanidx; reddique viro promifla iubebant. Heic grauis Eorellam diâis caftigat Acentes; Prosumus vt viridante toro coolederat herbz: Encelle, heroum quondam fortissime fruftrà, Tantáne tam paticos nullo certamine tolli Dona fioes? vbi nunc nobis deus ille magifter Nequiquam memoratus Eryx?vbi fama per omnene Trinacriam,& fpolia illa cuis peodentia icais? Ille sub hzc: Non laudis amor, nec gloria cessit Pulla metu;sed coim gelidus tardante sereta Sanguis heber, frigeoique efetz in corpore vires, Si mihi,quz quondam fuerat, quaque improbus ifte Esulta fideas, fi nunc foret illa iuuenta; Haud equidem pretio indu&us, pulcrogue iuuenco Veoisem:nec dupa moror. fic deinde locutus, lo medium geminos immani pondere critus Proiecit: quibus acer Eryx in prcelia suetus Ferre manum,durogue iacendere brachia tergo. Obftupuere animi tiotorum:ingeoria feptem Tergaboum plumbo ialute , ferrogue rigebant.

Ane

2

[ocr errors]

Abre omneis Aupet iple Pares, longegue recusa:
Magnanimúsque Anchifades & pondus, & ipla
liuc illuc vinclarum immensa volumina verfat,
Tum senior calcis referebat pe&orc voces:
Quid, fi quis cafus,ipfius & Herculis asina
Vidider iriftemque hoc ipfo in litore pugnam?
Hoc germanus Éry! quondam cuus arma gerebat:
Sanguine cernis adhuc, sparsogue infe&a cerebro,
His magnum Alceiden contra Actit:his ego luctus,
Dum melior'vires languis dabat, xmula necdum
Teniporibus geminis caoebat fparla fene&us.
Sed, fi noftra Vares hæc Troņus arma recusat,
Idque pio fedei Acoex, probat au&or Arches,
Aequemus pugnas: Erycis tibi terga remittes
Solue metus, & tu Troianos crue cxftus.
Hzc facus, duplicem es humeris reiciit ami&um,
Et magnos ineinbroiù artus, magna ofia, lacertosý.
Exuit, atque ingens media confiÄit arena.
Tum fatus Aachira cæfus pater estulis zquos,
Es paribus palmas amborum innexuit armis.
Conftitit in digicos extemplò arre&us vterque;
Brachiáque ad superas inerritus extulit auras.
Abduxere retrò loogè capira ardua ab iều:
Immisceaty.manus maoibus; pugnainq.lacessuar.
Ille pedum inelior motu, freiúsque iuucata:
His membris, & mole valcos: red carda trementi
Genua labaar: vaftos quatit zger anhelicus artus,
- Mulia viri ncquiquam inter fe vulacra ia&aar,
Mula cauo laieri ingeminaat;& pe&ore vaftos
Dant fonitus;errátque aures & ceinpora circum
Crebra manus;duro crepirant fub voloere mâlz.
Stat grauis Entellus, niluğue immotus codem,
Corpore tela modò, atque oculis vigilantibus erite
Ille, velut celsam oppugnat qui molibus vrbem,
Aut montana redet circum caftella sub armis,
Nunc hos, nunc illos aditus, omnemque pererrat
Arte locum, & variis affuluibus irritus vrget.

Hendit dextram iofurgens Earellus, & ad
Estulit:ille i&um venientem à vertice velos
- Prouidit,celerique elapfus corpore cessic.

Eotellus vires in ventum effudit: & vimò
Ipfe grauis, grauitérque ad terram pondere'vato
Concidit:vi quondam caga cocidit aut Erymancho,
Aur-Ida ia magna radibus crita pinus,

Cqulur,

LIBER v.

159
Confurgunt ftudiis Teucri, & Trioacria pubes:
It clamor czlo;primusque accurrit Aceftes,
Aequzuúmque ab humo miserans atrollit amicúm.

Ai non card arus calu, neque territus heros,
• Acrios ad pugnam redii; & vim fufcitat ira.

Tum pudor lucendit vires, & coolcia vintus:
Præcipitémque Dareo ardens agit æquore toro,
Nunc dextra ingenioan's ictus, nunc ille finiftra.
Nec mora, nec rcquies. quam multa grandine nimbi
Culininibus crepitaat; fic denfis i&ibus heros
Creber vtraque inaou pullai, verlaque Dareta.
Twin pater Aeneas procedere longiùs iras,
El fzuirc aniosis Enrellom haud parsus acerbisa,
Sed finem imposuit pugna, fellumque Darcia
Eripuit, mulcens diâis, ac talia fator:
Infelix, quz caora animum dementia cepit?
Noo vires alias, conucrsaque numina (entis?
Cede deo.dixique; & proelia voce diremit.
At illum fidi zquales, genua agrà trahentem,
lad dorémque veroque capur, craffumque cruorem
Ore'reicdaotem, milósque in sanguine deAteis,
Ducunt ad caucis;galeámque, enfemque vocări
Accipiunt: palmam Eatello, caurúmq.relinquunt,
Heic vidor superans animis, tauró que superbus,
Nae dea,vósque hoc,inquit, cognoftice Teucri,
'Ermihi

qux

fuerint iuuenili in corpore vires,
Ei qua feruetis reuocatum à morte Dartta.
Dixit, & aduer 6 copira A etit ora iuucoci,
Qui donum afabat pugna, durósque reducta
Librauit dextra media inter cornua critus,
Arduus, effrađóque illiti in ofsa cerebro.
Seernitar, esadimísg. tremens procumbit huini bos.
Ille super tak is effudit peâore voces:
Hanc tibi Eryx meliorem animá pro morte Darttis
Péloluo;heic vi&or cæfus, artémquc repone.
Protinus Acacas celeri centare Sagitta
Inuitai,qui fortè velint, & præmia ponit:
Ingentique manu málum de oave Serefti
Erigit, & volucrem traie&o in fune columbam,
Quo tendaot fertum, malo fufpendit ab alto.
Coouenêre viti:deicāámque area fortem
Accepit galea:& primus clamore fecuado
Hyriacidz sate omneis exit locus Hippocoontis:
Quem modò aquali Masihsùs certamine viâor

Coolcquing

.

[ocr errors]
« PreviousContinue »