Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. 8. Muhle.

Tidskriftets Redaktion:

C. Berg, Jean Pio,
Formand Sekretær.

Vilh. Thomsen, Ludv. F. A. Wimmer.

Comitee i Lund:
Prof. A. Th. Lysander, Adjunkt Chr. Cavallin, Adjunkt E. Lidforss,
Formand.

Sekretær.
Prof. Wisén.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Aubert, L. C. M., Professor. Christiania.
Bajer, Fredr., Hoiskolelærer, Translatør. Kjøbenhavn.
Bang, J. P., Adjunkt, Dr. Rønne.
Berg, C., Rektor. Frederiksborg.
Bugge, Sophus, Professor. Christiania.
Christensen, Rich., Dr. Kjøbenhavn.
Fogh, C., Overlærer. Kjøbenhavn.

.
Johanssen, J., Adjunkt. Christiania.
Sick, Overlærer. Odense.
Siesbye, O., Cand. philol. Kjøbenhavn.
Smith, c. W., Docent, Dr. Kjøbenhavn.
Wesenberg, A. S., Overlærer, Professor, Dr. Viborg.

« PreviousContinue »