Page images
PDF
EPUB

Pag Ver.

115 18 fceleratas et 24 fudarit) fceleratae et undarit
Valefiana, p. 191.

118 22 longo tum) Ita MS. Mark. a prima manu.
119 2 e diverfo) Sic codd. Mark. et Hulfian.
ib. 25 feu laffa) Forte an ceu laffa.

120 23 labori) MS. Huls. et edd. Berfman, et Henr.
Petri.

ib. 25 te comitem binc) Ita MS. Paris. et ed. Berfm.
et Nafimben. praeter optimos Pierii codd.
[et cod. Medic.]

121

2 fomnio) Ita recte Tan. Fab. al. vento al. fumo
vulgo fomno. vid. Pier. ad Aen. V. 269.
ubi pro taeniis, quidam taenis al. vittis.
magno---quondam) Huic ordini favet cod. Hulf.
123 7 lene) Vid. Pier. et Animadver, in Bentl.
Cap. XIX. p. 360.

122 25

ib. 11 Aegeo) Titius loc. controv. XV. 16. Ennofi-
gaco. Juvenal. Sat. X. 180.

ib. 12 Quam pius) Al. prius. Forte delend. quam et
legend. Actius. Aen. VIII. 704.

124 9 Cybeli) Praeter Pier. Vid. Davis ad Minut.
Felic.

ib. 23 et 24 Donifam. Oliaron.) Vid. Pier. et Voff.
ad Melam. II. 7. Guell. p. 597 Et Erythr.
ind. in Oliaron.

126 20 et caecis) al. caecifque. Dele copulam incertam.
128 14 Effugimus Ithacae) Sic codd. Pier. et Hulf, et
ed. Daniel.

[ib. 34 portuque---Chaonio) Cod. Med. portusque----
Chaonios. Recte.]

129 I incenfum) Forte incenfus.

130 3 auras) Vid. Pier. Tibul. II. 5. 63. Phaedr.
Fab. I. 31. II.

ib. 24 laurus) Vid. Pier. fic MSS. Bèrfm. et Hulf,
[et cod. Med.]

ib. 36 fufpenfum) Waddel. fufpenfus.

31 11 Circae) Male Pier. contra MSS. [et Medic.]
ib. ult. quondam vafta) fine copula.

adspar

Pag. Ver.

135

3 adfpargine) Vid. Pier. et Non. p. 405. et not.
Mercer.
p. 191. [Ita cod. Med.]
ib. 5 ab littore) Vid. Pier. fic cod. Parif. et edd.
princ. et 1476. [et cod. Med.]

ib. 10 currum) Vid. Nic. Heinf. ad Ovid. Meta-
morph. XIII. 611.

ib. 13 Pallados) Sic ed. princeps.

ib. 34 defidimus) Vide Nic. Heinf. ad Valer. Flac.
VIII. 329.

138 18 Nos trepidi) Ordo cod. Argentor, celeritati ad-
commodatior. Boecler.

139 30 renarrabat) Al. fataque narrabat. Forte enar-
rabat. [vid. Boecler. hic et Ovid. Meta-
morph.V. 635. ubi nulla iteratio, et fic faepe
in aliis verbis.]

140 6 quam forti) Valefiana, p. 183. quem forti.
[141 21 vatum) Forte fatûm. Vide not. ad pag. 240,
30.]

142 4 exercent) Sic MS. Hulf. a prima manu.

ib.

6 aequataque) Repone aequandaque.

ib. 15 certamine tanto) Markland. ad Stat. certamina

tanta.

ib. 26 factum fortuna fequatur) Forte legendum fa-
Eta vel fortunam facta fequantur.

143 22 Delon) Ita cod. Mark. et ed. princeps.
145 17 fubnexus) Vid. Gevart. Elect. et Salmaf. Exerc.
Plin. cap. XXXIII. p. 392. Ita Ruaeus.
146 15 circum quae) Sic cod. Mark.

ib. 17 Littus arenofum) Verfum delet Tan. Fab. Tol-
latur prava diftinctio.

147 12 rebus fit) Sic ed. 1476.

148 31 demeret) Vide Serv. et Gronov. Obferv. IV.9.
149 12 diffimulem----refervem) Vulgo---lo---vo. De
mutatione temporum et modorum vide Pier.
infra v.
536 et faepius alibi.

150 4 ramos) Ita Cerdanus vide N. Heinf. ad Valer.

Flacc. VII. 287.

Gg

inmittere)

Pag. Ver.

152 15 inmittere) Forte innectere cum praecedat fol-

vere.

153 28 ratibufne) Sic codd. Mark. et Hulf, vide Taub-

.man. hic.

156 18 bos quaefitum) Tan. Fab. bofce relictum. Forte
oblitum [Nil muta. quaefitum valet adquifi-

tum. Ovid. A. Amand. II. 13. Liv. II.
49. 2.]

157 24 repertam) Ita quidam codd. Pier. vide Donat.
et Serv. [in cod. Medic. ultima litera abrasa.]
159 16 Mycenes) Ita lege ex Servio. vide N. Heinf. ad
Valer. Flacc. V. 646. Cod. Roman. Pier.
Mycenis.

161 22 intentaque) Al. nudataque. Repone intextaque.
164 13 e more) Sic MS. Bersman.

ib. 34 Demoleos) Ita edd. princ. et 1476. et H. Petri.
et MS. Hulf.

166 3 circum amplectitur) Sic ed. Berfman. et cod.
Hulf. et quidam Pier.

[168 pen. innexuit) Cod. Med. a prima manu intexuit.]
169 4 motu melior) Sic ed. Hortenfii.

ib. 31 deinde) Sic cod. Colot. apud Urfin. Aen. XII.
889. quae nunc deinde mora. [et fic cod.

Medic.]

170 A quallantemque) Sic MS. Berfm. vide Erythr.
ind. in quaffantem vide Macrob. IV. 1. et
Valer. Flacc. V. 527.

ib. 24 ferrum tendant) Ita cod. Mark.

171 30 exfortem---bonores) Forte exĵortes. vide Valer.
Flacc. V. 540.

ib. 38 dejecit) Tan. Faber. dejexêt pro dejexiffet. vide
Aen. XI. 82. vixet.

173 22 Hic) Ita cod. Parif. vide Pier. [et ita cod.

Medic.]

ib. 26 exfaturata) Sic MS. Berfm.

[174 10 Quid probibet) Al. quis Cod. Med. a prima
manu qui bene.]

[ib. 28 et greffus) Al. vel ut fuftentetur fyllaba. Lege
qui greffus.]

aquam)

Pag. Ver.

175 36 aquam) Ita cod. Parif. ruit active ut alibi.
176 17 invalidi) Ita MSS. Mark. et Hulf.

177 4 qui te) Sic MS. Berfm. al. quis, quid.

ib. 18 Trojam) Sic antiquiores codd. Pier. [et cod.
Medic.]

181 17 pofcit) Cod. Roman. Pier, pofcunt. [et cod.
Medic.]

182 25 terra) Vide Serv. et Pier.
183 12 et mille) Forte per mille.

ib. 34 Cocytofque) al---tufque. [Cod. Medic. Cocy-
tofque.]

ib. ib. circumvenit) Ita Serv. et Codd. Pier. [et Med.]
vide N. Heinf. ad Valer. Flacc. III. 118,
Forte circumgemit.

184

ib.

I dictus) Waddel. legit dictae.

4 qui) Ita MSS. Colot. et Berfm. [et cod. Med.]
ib. 22 figit---curis) Ita Codd. Mark. et Hulf.
ib. 31 victor---vita) Ita cod. Hulf. et ed. Berfman.
185 10 forte) Vide Serv. et Pier. [fic cod. Medic.]
i. e. fortiter.

ib. 23 gemina) Expone ex Digeft. L. 10. arbor. fur-
tim caefarum.

ib. 33 crepitabat) Vide Pier. [fic cod. Medic.]
187 34 borrendum) Forte Horrenda.

188 7 flammea) Vide Pier. Aen. VII. 448. flam-
mea torquens lumina.

189 16 Anchifiada) Vide fupra p. 183. v. 28. [ubi
cod. Med.--de. fed a fupra fcriptum ] vide

Serv. ad Aen. III 475. et N. Heinf. ad Sil.
It. XIII. 72 et 796.

191 4 futilis) Guellius futilis. Paralipom. p. 610.
ib. 35 Procrinque) Sic edd. H. Petri et Gruter. (quae
ult. Eriphylen) vide Pier.

192

1 Inter quas) lege Quas inter.

193 7 vidit lacerum) Berfman. fine copula. [et cod.
Med. a manu correctoris.]

ib. 21 ad quae) Sic Roman. Pier. [et cod. Med. a
prima manu.]

Ggz

adtulerit

Pag. Ver.

194 5 adtulerit) Ita cod. Hulf. [et cod. Med. a pri-
ma manu.]

195 5 tortofque) Ita Nic. Heinf. ad Claudian. ex
libris vetuftis. v. Pier.

ib. 12 tantum.) Forte tantus.

196 4 aut fraus) Ita cod. Mark. et Hulf, et ita
Servius.

ib. 12 diftricti) Ita cod. Parif.

ib. 35 et lumine) Cod. Parif. de lumine.

197 3 eadem) Forte fidem vel chelyn. Catalect. Sca-
lig. Panegyr. ad Pifon. five chelyn digitis et
eburno verbere pulsas.

ib. 14 fuperne) Forte fuperna.

198 4 tuaque fpectata) Vide Tan. Faber. ad Lu-
cret. V. 973. Valesiana tua quae.

ib. 19 fomnio) Ita Tan. Fab. vide not. ad pag. 121.

V. 2.

ib. 21 filvis) al. filvae. Pier. [et fic cod. Med. a
prima manu, recte.]

199 21 Tres verficuli hic transpofiti.

200 14 Laude, &c. Deest hic versus in opt. MSS. [et
in Medic.]

ib. 27 nunc flecte) Fabricius buc flecte.

202 26 ipfo eft) Vide Pier. fic cod. Parif. et edd. Fab.
Egnat. et H. Steph.

203 I quifquam fe) Ita ed. Berfman.

204 26 fuerit) al. fuerat. Gifan. ind. in Lucret. fue-
ret antiq. pro effet.

205 29 monftris) Donatus monftrorum non male.
ib. 31 mephitin) Sic cod. Hulf. et ed. princ. et quam-
plures accufativi Graeci.

206 11 praecepta) Vide Pier. vulgata lectio refponfa
eft gloffema.

207 11 caelo ter) Sic edd. princeps et 1476. vide
Georg. I. 409.

212 14 Disjice) Omnes Codd. Pier. diffice vide Gevart.
elect. p. 57. [et cod. Med.]

213 27 choro) Vide Pier. et Fabric. [Ita cod. Med. a
prima manu.]

ubi

« PreviousContinue »