Page images
PDF
EPUB

PISA U RENS

OMNIUM POEMATUM, CARMINUM, FRA

TORUM LATINORUM,

SIVE AD CHRISTIANOS, SIVE AD ETHNICOS, SIVE

CERTOS, SIVE AD INCERTOS POETAS,

A PRIMA LATINÆ LINGUÆ Æ]
Ad fextum usque Christianum Seculum & Longobard

in Italiam Adventum pertinens,
Ab omnium Poetarum Libris, Colle&tionibus, Lapidib

Codicibus ex fcripta.
TOMUS PRIMUS

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

ΕΧ Α Μ Α Τ Ι Ν Α C Η AL C o G R Α Ρ Η Ι Α

PVBLICA AUCTORITATE

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

AMPLISSIMO VIRO CAROLO MOSCÆ BARZIO

EQUITI, COMITI, ET MARCHIONI.

210

PASCHALIS A MATUS

CHALCOGRAPH v s.

S. P. D. Rebro sermone mecum usurpare consueveras præteritis annis, am. pliflime Eques, Litterarum & Litteratorum Hominum amantissime, tum Poeticam omnem juxta celeberrimas Sapientum voces Religionis & Philosophiæ illuftrem pedisequam judicandam, tum vero Latinam Poesim hoc nomine , secundum Hebræam, cetera. rum omnium principem existimandam . Nonne enim, mihi aje

bas, Divinæ Naturæ Attributa, Divinarum Personarum Relationes, Christia na Mysteria, Præcepta, Sacramenta , humana Arbitria, divinæ Electiones , Antiftitum Officia , Romani Pontificis summa Jura, totius denique Catholicæ noftræ Theologiæ Disciplinæque Apostolicæ Antiquitates, a veteribus Christianis Poetis, vel uti ampliflimis teltibus confirmari, vel uti Poetis non tantum describi & pronunciari, sed fere pingi poetico more, & oculis ipsis fubjici videntur? Non. ne facræ adhortationes, animorum erectiones , terrenarum rerum contemtus faluberrimi timores , confolatrix Spes, viva Fides, ardentislıma Caritas ab iisdem facratiffimis Poetis , præter ceteros Scriptores omnes, poetico illo fuo lumine vehementisime excitari' & infigi & exprimi comperiuntur ? Jam vero, fubjungebas naturalis ipfa Moralium Officiorum Honestas ab antiquis Ethnicis Poetis, a quibus etiam tamquam injustis Poffefforibus illam repetendam nos monet D. Augustinus,

a 2

non

« PreviousContinue »