Page images
PDF
EPUB
[merged small][graphic][merged small][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed]
[ocr errors]

P. VIRGILII MARONIS
Α Ε Ν Ε Ι D Ο
A E

I
LIBER QVINTVS?

ARGVMENTVM

103

Aeneas, reliéta Carthagine in Italiam nauigans, 'o?

tempeftatis in Sicilium defertur: vbi ab Aceste ben migne exceptus, Manibus Anchisae patris, quem fuperigy! anso edelem die apud Drepanum sepeliuerai, anniuerfa 1 rium facrum facit, ludosque apud tumulum eius inftituit: Juaque victoribus praemia decernit i

Nxuali certamine vincit Cloanthus : 285. Euryalus Nisi dolo cursu superar 362. Entellas senex Daretem. iuueniliter Je iactantem ceftu vincit = 484. Sagittandi peritia su perat Eurytion: prima tamen proemia , acratis dignitatisque habita ratione, Acestae decernuntur, cuius sagiria in aërem emilla subito exarferat = 544. Afcanius in bonorem Anchifae aui, cum primae nobilitatis prieris, equestres ludus pugnaeque fimulacrum exhibet - 603. Ina terea Troianae mulieres burtatu Iridis, longaeque auiga. tionis taedio, ignem in claffem coniiciunt, quatuorque nan yes comburunt : ceterae subita a Toue immilla pluuia in cendio funt ereptae. - 699. Neste fequenti Arcbiles, Aeneae filio in fomnis apparens , Iouis verbis admonet,

, Nautae confilium fecutus, mulieres imbellesque fenes in Sicilia relinqunt : ipfe cum iuuentutis rokore integreeque aetatis flore in Italiam uauiget : Sibyllaeque in primis antrum adeat : illius enim duetu in campos Elyfios de venturum, vbi et pofteritatis fune feriem omniumque inftantium bellorum dilcat euentum 740. Monitis itaque paternis morem gerens Aeneas, oppidum in Sicilia condit nomine Acefiam: co et matrum et fenum bello inutilium coloniam transfcribit : ipfe cum exercitus robore balian Aaa

petit

[ocr errors]

petit - 778. Interim Neptunus, Veneris precibus exe ratus, nauiganti Aeneae mare tutum praeftar 834 Palinurus," in tanta securitate fomno fuccumbens , cum gubernaculo in mare excuritur i eiusque vicem Supple Aeneas.

[ocr errors]

Pro episodio habendam fiue ingenium fiue iudiciun elle majorem libri partem, et in hoc: Dum ludorun negari nequit, nec tamen feftiuitas viros detinet, na ab argumento epico illud vium incendendarum tem seiunctum et, quae a multis pus ac faculcas, quae alia frequentata est reprehenfio, vix occurrere poterat, fe alienum habendum. Primo minis, quae folae rebieta libro iter ex Sicilia in Ita- fune, daca est. Aeneam au liam faciebat Aeneas; re- tem cum pietate tam infig iectus a' cursu suo in Afri- nem esse velit poeta, qui cam, nunc eandem nauiga. magis consentaneum, quan tionem reperit, et jamiam vt is patris Manibus facra ad Italiae litora appulfurum caerimonias perfoluat. 1 cum effe sperabas. Ecce ti- ludorum defcriptione, quo bi noua rei mora iniicitur! rerum genus omnino inul iterum ventis contrariis å tuin ornatus admittit, faci cursu depulsus în Siciliam le eft ad intelligendun defertur. Multa omnino in maiorem veteribus, quibu Sicilia erant Troianorum et poeta fuum epos pangeba Aeneae vestigia., Classis, a suauitatem, quam nunc no Troianis mulieribus incen- bis inde prouenire potef sa, fabula erat vulgari nar- fuisfe obiectam. In prim ratione trira. Non igitur' vero ludus Troiae Roma otiose desidere in Sicilia nos lectores delectare de poterat Aeneas, nec incen- buit. Alia huius descrip fa claffis mémorari nisi pro- tionis suauitas, quae tame babili aliqua de ratione. etiam nobis parata et cog Itaque poeta praeclare eo nitu facilis est, ex Homer rem adducit, vt Acneas pa- ca imitatione proficiscicu tri inferias faciat, ludos fu- qui lliad. Patrocli funu nebres instituat, classe in- er ludos fimili copia de censa partem comitum de- scripsit. Tantum autes ponat in insula, et vrbe abeit, ve Romanis, quibu noua condita cum reliquis non nobis, fcribebat poet: discedat. Agnosce poetae aut infringere delectatio

ner

nem aut carminis dignita- in hoc, quod primus vidif. tem eleuare videretur talis fet, ad ludos in Caefaris imitatio, vt potius, ingenio honorem ab Augufto habi, ac fenfu illorum temporum tos Virgilium refpexisse. et hominum, id quod totus Verum et idem illud como Virgilius et Horatius do- mentum iam a veteribus cent, nihil magnificentius commentatoribus fuit alla, ac splendidius fuerit visum tum, et seu affirmandi seu in poeta, quam fi Graeco- negandi caussas idoneas harum poetarum loca et in- bet nullas. Enimuero ab venta commode et inge- Homero inde nullus facile niose in sua carmina trans- fuit poeta, qui non arguferret.

mentum hoc ad iftorum Sed, ot delectationi in hominum, "Graecorum in hoc libro per certaminum primis, animos ac sensus descriptionem tantopere stu- iucundissimum, attingeret. deret , poetam mouere e In Graecis quidem poetis tiam potuit argumenti fte- deperditis plura huiusmodi rilitas, in ea faltem narra- certamina, ludis praecipue ționis parte, qua ad exitum funebribus, fuisse tracta feftinabat illa, hoc eft, ad ta, vel ex Hygino discas, f. Italiam procedebat Troia- .CCLXXIII. In primis ludi norum claffis,

Iudicium funebres in Achillis honopoetae in hoc quoque ob rem a Thetide instituti non ferua, quod grauissimis af- bile fuerunt argumentum, fe&tibus, quibus libro quar- y. Odyflw, 85 199., quod to legentis animus agita- repetitum videas a Quinto batur, nunc succedit hila- Cal. IV, 110 109. Saepe rior reruin facies, ludorum idem memoratum in Tragifestiuitas, certaminum e- cis.' Argonautarum certaventus ac praemiorum va- mina v. in Orphic. 575 [99. rietas,

Hinc, Graecorum poetarum Vt autem in, ludorum exemplo, Romani quoque omnino cogitationem in- hunc certaminum locum cideret poetae ingenium, paflim carminibus suis intefacere forte potuit Erycis, xuerunc, Virgilii maxime herois indigetis, recorda; iudicio; in primis Silius tio, qui in iis locis, ad XVI, 249 sqq. et Statius quae Troiani appulerant, Tbeb. lib. Vi, quos cum clarum pugilatu nomen ha- Virgilio Homeroque combebat. Čatroeus quidem paraffe non poenitebit, fivalde acutus fibi videbatur mul vt duas res, quae poe

Aaa 3

tam

« PreviousContinue »