Page images
PDF
EPUB

nterea medium Aeneas iam claffe tenebat Certus iter, fluctusque atros aquilone fecabat, Moenia refpiciens, quae iam infelicis Eliffae Conlucent flammis. Quae tantum adcenderit ignem, Cauffa latet: duri magno fed amore dolores.. 5. Polluto, notumque, furens quid femina poffit, Trifte per augurium Teucrorum pectora ducunt.

Vt

tam premere poffunt, intel- cadauera non incendebantur. ligas, primo, quam parum Noctis fere tempus datum in poeta ars fine ingenio rogo igni confumendo, et valeat, tum vero, quam ini- altero mane lecta offa. Sic qua eius fors fit, qui, cum in Patrocli funere 11.4, 226: aliis aetate anterioribus fuc- Stat. Theb. VI, 236 et al.— cedat, in anguftum imita- medium (v. fup. III, 664) tionis orbem femel fe im- iter (vt curfum, fugam), miferit. Itaque in fumma vulgarius effet, mare altum. rerum copia pauper et ieiu- At certus; recte Seru. itinus eft Statius: fpiritum neris fui certus, perfiftens poeticum atterit in exilibus in confilio proficifcendi in ornamentis; quae etfi et ipfa voluptatem afferunt, tamen carminis fumma parum delectat.

Italiam: vnde alias et ipfum iter certum dicitur. aquilone fimpl. pro vento. conf. fup. IV, 562 et 310. Nam I-4. Interea. v. fup. IV, auftro tum vti debuit. $84 fqq. Orto die naues 5-7 fed duri dolores magno foluerant Troiani: abeun- amore polluto, quod cogites profpexit Dido IV, 586. tant, (quod nobis eft, cogimox mortem fibi intulit in tatio) quo erumpere poffit rogo nondum incenfo, In- vel foleat dolor animi intocenfus rogus non nifi noctu, lerabilis magno amore laee more. Seruius: circa fo, (grauiore verbo, pelluto, primum ortum lucis nauiga- vt fides, facrum, violatum, vit flammas rogi circa vefperam vidit: quo tempore et per naturam ignem videre potuit, et per priftinum morem, quo per diem

pollutum dicitur) violataque ab Aenea fide, notumque et quod non ignorant, furens quid femina poffit, haec ducunt Teucros, Teucrorum

pecto

Vt pelagus tenuere rates, nec iam amplius vlla Occurrit tellus; maria vndique, et vndique coelum: Olli caeruleus fupra caput adftitit imber,

10

Noctem hiememque ferens; et horruit vnda tene-
Ipfe gubernator puppi Palinurus ab alta: [bris.
Heu! quianam tanti cinxerunt aethera nimbi?
"Quidue, pater Neptune, paras? Sic deinde locutus
Conligere arma iubet, validisque incumbere remis;
Obliquatque finus in ventum, ac talia fatur: [15
Magnanime Aenea, non, fi mihi Iuppiter auctor
Spondeat, hoc fperem Italiam contingere coela..
Mutati transuerfa fremunt, et vefpere ab atro
Confurgunt venti, atque in nubem cogitur aër. 20
Nec nos obniti contra, nec tendere tantum
Sufficimus. Superat quoniam Fortuna, fequamur;
Quoque vocat, vertamus iter. Nec litora longe

Fida

pectora, per augurium trifle, h. 1. vela contrahere iubet. h. e. facile adducunt eos ad Sie an de vno v hoc augurandum ac fufpican- genere ap. Homer. Obdum, id quod erat, mali liquat finus velorum in venquid eueniffe, per, ad, vt tum, noftrorum nautarum VI, 743 per amplum Mitti- Laviren, vento aduerfo non mur Elyfium. 8-11 li- totis velis accepto, fed tandem verfus fup. III, 192 tum ex obliquo, ne ille 195, vbi vide. cf. Odyfl., magna vi irruens nauem ni403: %, 303 fq. fupra ca- mium de curfu deflectat. put, defuper, нaтangйdev Mox 17 auctor ornatus cauível ev, vt ap. Arat. fa adiectum; quatenus aliPhaenom. 422. 423. 11. quid fpondet ac promittit. beu quianam hic et X, 6 ex antiquo fermone pro qua re. ri vág. Sic et quiane 15. 16 arma

IV, 538.

19-25 Aduerfum igitur nauigationi in Italiam ventum ab occidente habebant; transuerfim ille fpi

Aaa 4

rans

Fida reor fraterna Erycis, portusque Sicanos: Si modo rite memor feruata remetior aftra. Tum pius Aeneas: Equidem fic pofcere vento Iamdudum, et fruftra cerno te tendere contra Flecte viam velis. An fit mihi gratior vlla, Quoue magis feffas optem demittere nauis, Quam quae Dardanium tellus mihi feruatAceften, Et patris Anchifae gremio conplectitur offa? Haec vbi dicta, petunt portus, et vela fecundi Intendunt Zephyri; fertur cita gurgite claffis; Et tandem laeti notae aduertuntur arenae.

At procul excelfo miratus vertice montis

teneamus.

Adu

rans curfum retardabat, partibus depulfi occiden eumque ad Orientem de- le tamen litus tenue flectebat. Ita malim accipe- conf. Thucyd. VI, 2; re, quam ad aquilonem nunc que inter Sícanos hos T ventum ab occafu acceffiffe iani confediffe memor putare tendere tantum tur. remetior animo poffumus, quantum aduerfa obferuata ante tempeftat tempeftas valet. Seru. non adeoque cum aftris ipf fufficimus viribus vt con- curfum ac nauigation tra tendamus et curfum factam. 28 Flecte vi 24 ad Dre- vt fup. iter, h. e. curfu panum. v. fup. III, 707 fqq.: nauem. Proprie flect 1, 550. 195. Fida propter vela ad alium curfum Aceftam v. 30 fq. litora fra- nendum : nunc velis mu terna Erycis, qui Erycem tis flectitur curfus. condidit; erat is filius Ve- Verfus ad Lucretianam f neris et Rutae, conf. Apol- mam lib. IV, 738: I, I Jon. IV, 914 fqq. portusque Mox fecundi Zephyri, cu Sicanos, proprie. Nam Si- iam verfus ortum folfti cani ab Iberia profecti, cum, lem inflexo. fedibus in Italia ad Tiberim relictis, Siciliam infediffent, reliquis Siciliae

35-41 Aceftes Troia vrbis Segeftae conditor, cum Troianis inter Sica

con

40

Aduentum fociasque rates, occurrit Aceftes,
Horridus, in iaculis et pelle Libyftidis vrfae;
Troia Crimifo conceptum flumine mater
Quem genuit. Veterum non inmemor ille parentum,
Gratatur reduces, et gaza laetus agrefti
Excipit, ac feffos opibus folatur amicis,
Poftera quum primo ftellas Oriente fugarat
Clara dies: focios in coetum litore ab omni
Aduocat Aeneas, tumulique ex aggere fatur:
Dardanidae magni, genus alto a fanguine diuom,
Annuus exactis conpletur menfibus orbis,

[ocr errors]
[ocr errors]

[45

Ex

confederat. Ferebatur ille bya gigni. Nec vltra laboCrimifi filius e Troiana mu- randum eft poetae. conf. liere. v. Cluuer. Sicil. ant. fup, ad I, 184 de ceruis. HaII, 2. montis, Erycem de- bitum autem venatorium fignare videtur. in iacu- h. 1. defcriptum puta. conf. lis, modus loquendi anti- inf. 300. 301. 39 Vetequior, nec tamen infre- rum parentum, quandoquiquens, et a viris doctis dem a Troianis originem paffim declaratus, vt et ducebat. apud Graecos: pro vulgari, jacula habens, geftans. Nec iungenda funt, borridus in iaculis. Seruius laudat Ennium leuesque fequuntur in baftis, h. e. haftati. - pelle Libyftidis, Libycae, vrfae; atqui Plinius lib. VIII fub f. vrios in Africa effe negat. Sed infedere multas terras ferae, quae poftea in iis de

gaza agrefti, epica grauitate pro penu rufticano; explicatur per opes; ornant laetus et feffos.

44 tumuli ex aggere, (ornate, pro ex tumulo) focios alloquitur; more militari, vt toties ap. Liu. et Tac.de fuggeftu et agge re in caftris allocutio facta legitur.

45 fq. Inferias annuas pafecere ; et Herodoti alio- renti Anchifae faciendas rumque auctoritate conftat, faltem creditum hoc a ve

teribus fuiffe, vrfos in Li

die

anniuerfario indicit Aeneas. Etfi et inferiae et ludi funebres plaat.

hae

Ex quo reliquias diuinique offa parentis Condidimus terra, maeftasque facrauimus aras. Iamque dies, ni fallor, adeft, quem femper acerbun Semper honoratum (fic di voluiftis), habebo. 5 Hunc ego Gaetulis agerem fi Syrtibus exful, Argolicoue mari deprenfus, et vrbe Mycenae : Annua vota tamen follemnisque ordine pompas Exfequerer, ftrueremque fuis altaria donis.

Nunc vitro ad cineres ipfius et offa parentis, 5 Haud equidem fine mente, reor, fine numine diuon

Adfumu

conuerfiones, quales cuius que oculis occurrebant,com putabantur anni et dies. At qui in his non femper fum ma fubtilitas, nifi ex arte eft. Ceterum vv. 49 fqq ornatiffimi funt et patho

ad Homeri in primis, tum et aliorum veterum poeta rum, exemplum a Virgilio inftituuntur: tamen eius ingenium in co agnofcas moneo, quod iis rebus ad pietatem maxime Aeneae fui declarandam vfus eft. habent. 51-54 Gaetu -45 alto a fanguine diuum, lae Syrtes paullo latius di propter Dardanum louis f. &tae, ex more poetarum v. II, 167. Solet autem Nam Gaetuli verfus occieius, qui gentis auctor ac dentem Africae et in meriregni vel vrbis conditor diem habitarunt. - depren fuit, nobilitas toti genti ac fus, v. Ge. IV, 421, cum populo tribui. Sic Romani dilectu, fi verfarer inter hoMartis genus, Romulidae ftes, in hoftili folo. ·pometc. 48 aras, funus a pas, inferias et parentalia ab facrificio funebri defignat, apparatu facrificii folemni quod ad rogum, et cine- defignat. $4 exquifite rem vrna condendum, Ma- altaria fruimus, exftruimus, nibus fiebat. conf. v. 86. donis. Vulgo dona, h. e. Mox ni fallor male ad anni facrae res, quae offeruntur, confufionem, quae erat apud exftruuntur in ara. - fuis maiores, refert Seruius. h. e. debitis. cf. Ecl. III, Heroicis temporibus non 62, 55 fq. Quanto manili ad folis fiderumque gis nunc, cum etc. fine

[ocr errors]

mente

« PreviousContinue »