Page images
PDF
EPUB

Verse

411. Nōstrōr' ōbrůì|mür öri|tūrque misērrimă caedēs.
419. Spūměūs ātqu'īmō Nē\reus ciet | aequără fündō.
426. Same as verse 339.

442. Haerent pāriētīļbūs scālāe põstēsque sub īpsūs.
492. Cūstādēs sūfferre vălēnt: lăbăt | āriětě | crēbrū.
563. Et dīrēptă dõļmūs ēt | pārvī cāsus Ĭūlī.

745. Quēm nōn încūsāv' āmēns hominumque děļōrūm¬
qu' Aut quid in.

774. Obstūpuļī stětě\rūntquè còm' ēt vōx faucibus haesīt.

III.

48. Stětěrunt. Systole, as in verse 774 of the preceding Book.
74. Nērēĭdūm mā|trī ēt | Nēptū|nō Ãe\gãeō.

91. Līmină quē tau|rūsquě děī tōtūsque mõvērī.
112. Idaeumque ně mūs: hinc | fidă silentiă săcris.
122. Idomě něă dùļcēm dēsērtăquě litõră Crētāe.
211. Insulãe | Tõnì' în māgnō quas dīră Celaenō.
212. Harpyiaequè colūnt ălĭãe Phīnēt̃ă pōstquām.
226. Hārpуi' | ēt māgnīs quătĭūnt clāngōrĭbūs ālās.
365. Sōlă novum dictūquě něƒās Hārpÿiă Celaenō.
464. Dōnă dě hînc āūrō grăvì|ā sēc|tõqu' ělěphāntō.
475. Conjugi Anchi|sā Věně rīs dīgnātě sŭpērbā.
504. Atqu'idēm cāļsūs ū\nām făcìēmus utrāmquē.
578. Fam' ēst Encělădī sēm rustūm | fūlmìně cōrpūs.
606. Sī pēršļō hŏmìnļūm mănìbūs pērīīssē jūvābīt.
681. Constiterunt. Systole.

IV.

64. Pēctŏri būs înhìļāns spīrāntiă cōnsălīt ērtā.
222. Tūm sīc Mērcări” āllõqui|tūr āc | tālīă māndāt.
235. Quid struït aut quă | spē înî\mīc' în gēntě mõrātür.
302. Thyias ub' | aūdītō stimulānt triětērĭcă Băcchō.
469. Euměnĭdūm vělūtī dēmēns vidět āgmină | Pentheus.
558. Omniă Mērcuriō similis vōcēmque colōrēm-

qu' Et....

629. Imprěcor ārm' ārmīs; pūgnēnt ipsīquě něplōtēs-
qu' Haec

667. Lāmēntīs gemitūqu' et feminěō ŭlu|lātū.

686. Sēmiani mēmque sinữ gērmān' āmplēxă făvēbāt.

116.
117.

V.

Mnestheus. A dissyllable; eus being a diphthong.

184. Sergēstō Mnēs therque Gyān supĕrārĕ morāntēm.
189. Mnestheus. A dissyllable; as in verses 116, 117.
261. Victor ǎpūd răpidūm Simõēntă sub | Īlĭŏ | āltō.
263. Phegeus. A dissyllable; eus being a diphthong.
269. Pūnicĕīs ībānt ēvīnctī tēmpără | tāenīs.
284. Olli sērvă dăt¦ūr õpĕr' | haud ignāră Minērvāe.
337. Emicăt Euryalūs ēt | mūnĕrě vīctor ămici.
352. Dat Săliō villīs šněrōs' atqu' unguibus aureis.

Verse

422. Et magnōs mēmbrōr' ārtūs māgn' õssă lă cērtōs-
qu' Exuit

432. Gēnua lăb|ānt vāstōs quătit āeger unhēlītūs ārtūs.
521. Ostēntāns ārtēmquè păt¦ēr ārc¦úmquĕ sõnāntēm.
537. Cisseus. A dissyllable; eus being a diphthong.
589. Pārieti būs tēxtūm cāēcīs itēr āncipītēmquē.
663. Trānstră pĕr ēt rēmōs ēt pictās | ābietě | pūppēs.
697. Implēntūrquè sŭpēr pūppēs sēm ūstă mă¦dēscûnt.
735. Concil Elstumquě coli. Húc | cāstă Sibyllū.
753. Rōbōră nāvīgiīs āptānt rēmōsqué rùļdēntēs-

qu' Exigui..

826. Nēsāēē Spîõqué Thăliăqué Cýmõdõcēquē.

853. Nūsqu' āmīttēļbāt ŏcu|lūsquě súb ăstră těnībāt.

VI.

33. Bis pătriae cěcidērě mănūs. Quin prūtěnŭs | ōmnía. 119. Orpheus. A dissyllable; eus being a diphthong. 126. Trōs Anchīsiă¦dā făci¦līs dēscēnsus Ăvērnō. 201. Ind' ŭbĭ vēnēr ād fāū¦cēs grăv’õ lēntis Ăvērnī. 254. Pingue su pēr ŏle' | infūndēns ārdēntibus ēxtīs. 280. Ferre qu' Euměnĭdîm thălăm' ēt Discōrdiă dēmēns. 287. Briārēus. Three syllables; eus being a diphthong. 289. Gōrgones | Hārpiaequ' ēt fōrmă tricōrporis umbrae. 412. Dētūrbāt lāxātque fõrōs, simul accipit | alveo. 479. Tydeus. A dissyllable; eus being a diphthong. 507. Nōměn ět ārmă lõcām sēr|vānt tě ă¦mīcè nèquirī. 602. Quos supĕr ātră sĭlēx jām jām lāpsūră că¦dēntiqu' Imminet

....

618. Theseus. A dissyllable; eus being a diphthong.

678. Dēsupěr ōstēnṛtāt d'hīnc |¦ sūmmă căcămănă lînquunt. 768. Et Capys ēt Numi tōr ēt | qui të nōměně rēddēt.

FINIS.

EDINBURGII: PRINTED BY W. AND R. CHAMLERS.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Chambers's Journal of Popular Literature, Science, and Arts. Issued in Weekly Numbers, at 14d.; in Monthly Parts, at 7d. and 81d.; and in Half-yearly Volumes, cloth, at 4s. 6d.

Chambers's Edinburgh Journal.

SECOND SERIES.

This series forms a complete work, in Twenty handsome volumes, well adapted for Popular as well as Private Libraries, for Emigrants, and for Presents; price L.3, 78. in sheets, or L.4, 10s. bound in cloth. Each volume separately, in cloth, 4s. 6d. Chambers's Repository of Instructive and Amusing Tracts. Publishing in Weekly Numbers at 1d.; in Monthly Parts at 5d.; and in Two-Monthly Volumes, fancy boards, at 1s. each.

Chambers's Pocket Miscellany.

Illustrated with Frontispieces, in 12 Volumes, cloth lettered, price 1s. 6d. each. Also, in 24 Volumes, price 6d. each, paper covers.

Chambers's Papers for the People.

In Twelve Volumes, at 1s. 6d. each, fancy boards; and 96 Numbers, at 1d. each.
Chambers's Miscellany of Useful and Entertaining Tracts.
In Twenty Volumes, at 1s. each, fancy boards; or in Ten Volumes, cloth,
at 28. each.

Chambers's Library for Young People.

This series, which embraces Moral and Religious Tales, History, and Poetry, is completed in Twenty Volumes, cloth lettered, illustrated with Frontispieces, price 1s. each.

Chambers's Instructive and Entertaining Library.

A series of Original and Selected Works in different departments of Literature, suitable for popular Entertainment and Instruction. These BooksS FOR THE PEOPLE are published in Volumes, cloth lettered.-Twenty-two Volumes issued.

Chambers's Information for the People.

A New and Improved Edition, complete in Two Volumes, price 16s. cloth; in 24 Parts, at 7d.; or 100 Numbers, at 13d. each.

Chambers's Cyclopædia of English Literature.

A Critical and Biographical History of English Writers in all departments of
Literature; illustrated by copious specimens of their Writings.
Two Volumes, 14s. cloth.

Chambers's Atlas for the People.

Consisting of Thirty-four quarto maps, coloured in outline, illustrative of Modern and Ancient Geography. Price 12s. 6d. cloth.

Tales for Travellers.

SELECTED FROM CHAMBERS'S PAPERS FOR THE PEOPLE.

In Two Volumes, cloth lettered, illustrated with Frontispieces, price 2s. 6d. each.

Commercial Tables.

Consisting of Reckoning, Interest, Annuity, Money, Weights, Measures, and other Tables; and forming a convenient Manual for the Warehouse and Countingroom. Price 3s. strongly half-bound.

Works of Robert Chambers.

In seven post 8vo volumes, embellished with Vignette Engravings, cloth, 4s. each. Cookery and Domestic Economy, for Young Housewives.

In One Volume neatly bound in cloth price le hd

« PreviousContinue »