Page images
PDF
EPUB

Torquet agens circum, et rapidus vorat æquore vortex.
Adparent rari nantes in gurgite vasto;
Arma virum, tabulæque, et Troia gaza per undas.
Jam validam Ilionei navem, jam fortis Achatæ,
Et qua vectus Abas, et qua grandævus Aletes,
Vicit hiems; lasis laterum compagibus omnes
Adcipiunt inimicum imbrem, rimisque fatiscunt.

1 20

117. et deest in binis. Vertex - scribit Medic. semper. v. Heins. et Pier. 118. gurgite summo Hugen. pro var. lect. · 119. Troica alii. Sed græca ratio poetis frequentata. 120. Jam invalidam Sprot. navim Moret. pr. et qu. vid. Heins. qua f. Hamb. pr. et Sprot. Achati agnoscit Charis. Inst. Grammat. lib. 1. quod illustrat Heins. cf. sup. ad. v. 30.;

- 121. Aletes cum melioribus Heins. ex 'Anútus. male vulgo Alethes, Alætes. - 122. Vincit unus Heins. cum Cod. Argent. Boecleri ap. Cuningham. laterum laxis Hamb. pr. — 123. remis Goth. tert.

[ocr errors]

ut et

tum est ex verbis : 0 8 åp (xulepyka forte fluitantibus dubitari potest. σες) αρνευτήρι εοικως Κάππεσ' απ' έκριό- At cogitandum de galeis corio qar -- Odyss. H, 413. Mox, vorat factis, etsi forte lamina ærea or*. 117 est absorbet , καταπίνει, . natis. Erant autem militum arma Videtur fluctus ingens irruendo in in puppibus religata inf. v. 183, mare profundam voraginem effe ubi Şerv, X, 80. Navium tamen cisse : in quam dum revolutum armamenta alii malunt intelligemare fertur , navis lateri illud re; sed arma virum dicit. impingitur, eamque circumagit. 1.20. 121. Nomina sunt ex Ho118. rari epith. ornans ,

mero, non autem ipsi homines. vastum , nihil amplius. Jurges , Achaten, Æneæ amicum video in μέγα λαϊτμα θαλάσσης. Conspiciun- Schol. Ven. A. accepisse nonnultur passim nantes, (cf. Odyss. fl. los de eo qui Il. B. 701, est Adépe 417. 418) et arma h. e. clipei, savos dvip, a quo Protesilaus cæsus quos , cratibus textos corio in

122. Vicit hiems, tempesa · dutis, quis dubitet

aqua
ferri

po- tas, xfyc.cov, labefactavit, solvit luisse? Laudant Liv. I, 37 multi- navium latera , ut aqua subiret. que mortales

in flumine ipso imbrem , aquam maris post En-periere , quorum fluitantia arma

nium et Lucretium dixit; et post ad urbem cognita in Tiberi. etiam Virgilium sæpe

Virgilium sæpe alii poetæ, ut ante 100, ubi tot Simois correpta Stat. lib. III, Theb. 250. 251. inimisub undis Scuta virum , galeasque, cum gravius accipiendum pro exiet forria corpora volvit. Adde Æn. tioso. Materiem ornatissimi loci VIII, 539 quam multa sub undas habuit hoc verba : από τοίχους Scuta virum , galeasque, et fortia dos xaúday opórios: Tür die streaming cége corpora volves, Tibri pater! cf. xünd. - rimisque fatiscunt, solDorvill. ad Chariton p. 627, qui yuntur, ut riwas agant. v. ad Ge. mi Manil. V, 51 laudat. De galeis librum I, 180.

est.

125

Interea magno

misceri murmure pontum, Emissamque hiemem sensit Neptunus, et imis Stagna refusa vadis, graviter commotus; et alto Prospiciens, summa placidum caput extulit unda. Disjectam Æneæ toto videt æquore classem;

[ocr errors]
[ocr errors]

124. Heins. malebat pontus , 'ut misceri esset infinitivus historicus quod sane non insuave esset. 125. Immissamque Bigot. et Reg. male. emissa erat ab Æolo. immensamque Zulich. et unus Leid. superscripto i. vulgari variatione. sentit duo alii ap. Burm. hiemen ut sensit emendat Markland. ad Stat. V. Sily. 2, 113. Sed et alterum poetæ usitatuin est : quorsum igitur conjicimus alterum! - 126. Interpungebatur vulgo : Interea sensit Neptunus , et imis Stagna refusa vadis ; graviter commotus', et alto Prospiciens , summa placidum caput extulit unda. Ita gravis et difficilis crisis exorta, quomodo idem Deus graviter commotus, iratus , placidum tamen caput extollere possit. Commenta virorum doctorum v. in Excursu ad h. v. Dispulsum nubeculam vides virgula sublata et alio traducta. nunc pontum misceri sentit graviter commotus; quod non est, iratus, sed rei novitate percussus, cum se ignaro tempestas immissa esset; et alto Prospiciens. vide not. ab alto Leid.

- 128. dejectam Bigot. cf. v. 43. disectam Græv. disjectamque Leid. toto Æneæ Bigot. vidit Mentel. tert. navem Zulich. a m. pr.

[ocr errors]

124—156. Tempestas tandem turbatus, augmuotsis rei novitate , deferbuit. Locus poetice Neptuni sensit Neptunus tempestatem in interventu exornatus : quem extra mari commotam; tum ille e mari rerum Iliacarum nexum intulit : capite sublato prospicit. Valer. Fl. nam in Homero Trojanis ille iratus 1, 641 undique fervent Æquora , Achivorum partes tuetur. Cf. V, cum subitus trifida Neptunus in 799. Apud Hom

1. I. Odyss.

hasta Cæruleum fundo caput ex4, 334 Ulyssem prospicit Leuco- tulit. placidum caput : Aliis in thea et offert suum κρήδεμνον, at locis, alio respectu ad maris fuservat eum Minerva v. 382 sqq. rores habito, eidem Neptuno trunam a Neptuno tempestas fuerat culentus vultus tribuitur. At h. 1. immissa. Sensit Neptunus pontum placidum adjectum est certo cum misceri magno cum murmure et

judicio : quod tempestatem non sensit hiemem emissam , ab ipso deo, ex ira in Trojanos, stagna refusa. Duplex structura, ut commotam esse significare voluit sæpe. stagna pro mari, quod re- poeta. Extulit caput placide, pro fusum, erutum et exturbatum erat quo dictum poetico more, placiex imis vadis, fundo ; quod v. 84 dum caput, et ipse mox placaturus ex imis sedibus, luogólev, nisi cum est tempestatem. Difficultates ab Servio, quem Cerda sequitur ,

aliis in h. y. motas v. in Excursu per stagna profunda maris velis ad h. v. Expressit locum Silius VII, indicari. Sed stagna pro mari no- 254 sqq. Ut cum turbatis placidum vasse videtur poeta ex aépevn apud caput extulit undis Neptunus , toHomerum.

videtur Rega 126 - 129. Graviter commotus. nator ponto , sævi fera

et

tumque

videt
totoque

murmura

136

Fluctibus oppressos Troas coelique ruina.
Nec latuere doli fratrem Junonis et iræ.
Eurum ad se Zephyrumque vocat; dehinc talia fatur:
Tantane vos generis tenuit fiducia vestri?
Jam cælum terramque meo sine numine, Venti,
Miscere, et tantas audetis tollere moles?
Quos ego. Sed motos præstat componere fluctus.
Post mihi non simili

pæna

coinmissa luetis.

135

[ocr errors]

129. ruinam Rom. et ed. Junt. nec male hoc : præstat tamen alterum, quod propius ad consilium poetæ spectat. 132. nostri Sprot. et Hamb. pro var. lect. et Lutat. ad Stat. II, Theb. 4. – 133. terram coelumque Parrhas. 134. audetis et tantas Menag. pr.–135.Quis Bigot. a m. pr. Vir doctus conj. Vos cgo, quod vel in pedestri oratione deterius esset ; ut præclare jam monuit elegantiss. Ruhmkenius in docto Comment. ad Aquil. Rom. p. 147. Jo. Schraderus, qui istam emendationem proposuerat in Obss. 1, 5. eanden defendit inpræf. Emendatt. p. LII. argumentum, quo emendationem firmabat vir poetices callentissimus, petitum erat ex imitatione Statii IV, 514, ubi Tiresias evocatis Umbris venire cessantibus : Ne spernite senectam, inquit, nam graviora quoque carmina novi : Jamque ego vos. Quæ quam diversa sint, ex ordine hoc rerum manifestum fieri arbitror. Alia præterea adversus Schraderum monet Ouwens in Noctib. Hagan. pag. 613 sqq.

venti Dimittunt, nullasque mo-
ventin frontibus alas : Tum sensim
infusa tranquilla per æquora pace
Languentes tacito lucent in litore
fluctus. alto prospiciens int. ex
fundo maris, in quo regia dei est.
disjectam-oppressos. v. sup. v. 69.
70. coli ruinam gravissime dixit
pro vento ac procella.

130. Statim Neptuno in animum
veniebat, Junonis machinatione,
ut exsatiaret odia sua erga Teu-
cos, hanc tempestatem esse con-
flatam. Ita dolos et iras accipe. Ha-

uisse fertur poeta ante oculos Homer. Iliad. a, 536, 7. Sed verba ex Apollon. IV, 753. Ois énomov Κρονίδαο Διός λάθον. Simile

argumentum vide tractatum ab Ovid. I Met.

poeta; nam neutrius in hac tempestate partes debuere esse præcipuæ. generis vestri, non tam originis , quam omnino gentis ; tantumne vos confidentiæ in vobis, in vestris viribus , habetis ? Argutantur h. 1. Interpp: post Nonium, cum videant in natalibus Ventorum, ap. Hesiod. Theogon. 378. 379. nihil esse reprehendendum. meo sine numine, voluntate , jusso. tantas moles, rerum pertubationes, tempestatem. Nam moles, omnis magna molitio, magna res quam quis molitur.

Quos ego gravissime ulciscar, puniam; vel, punire possem, vel deberem. Notus locus. Scilicet intelligendum : (Vos --audetis ,) quos ego ulciscar gravissime; quod exquisitius, est , quam Vos ego. 136. Non simili, sed graviore , pona. Porro post et commissa sensu junge, si in poste

[blocks in formation]

140

Maturate fugam, regique hæc dicite vestro:
Non illi imperium pelagi sævumque tridentem,
Sed mihi sorte datum. Tenet ille immania saxa,
Vestras, Eure, domos; illa se jactet in aula
Æolus, et clauso ventorum carcere regnet.
Sic ait, et dicto citius tumida æquora placat;
Conlectasque fugat nubes, solemque reducit.
Cymothoe, simul et Triton adnixus, acuto
Detrudunt navis scopulo; levat ipse tridenti;

145

138. pelagi imperium Parrhas. magnumque tridentem Leidens. pro var. lect. ex glossa. — 140. domus Mentel. pr. Rottend. tert. et Goth. pr. jactat Hamb. alter. Oudart. Goth. tert. regnat alter Menag. et Hugen. — 142. citius dicto Hamb. pr. timida alter Menag. — 144. Cymothe , Cymothee, Cymothæe, male scribitur: est. Kupatón. — 145. Detendunt Goth. pr. levat atque Hamb. pr. ille Dorvill. tridentem Goth. tert. non male; nisi alterum doctius esset.

rum tale quid ausi eritis, non tum vides ab Ovidio | Met. 330 impune feretis. — 137. Maturate sqq. dicto citius non, antequam fugam , accelerate receptum in diceret; aut citius

quam

dici

pos antra vestra; mature h. e. ocyus test, ut Serv., sed, antequam discedite. Inepta est apud Servium orationem finiisset. Nondum omMacrob. VI Sat. 8 et Gelliam X, nia erat eloquutus, cum jam mare 11 in h. 1. interpretando subtilitas. esset placatum. Quale illud vul138. imperium tridentem.

gatum : Dictum factum. ipi? Tos præclare, ut v. 78. quodcunque épi épzov, et Iliad. T, 242 Adrix hoc regni sceptra. Et sic sæpe έπειθ' άμα μύθος έην, τετέλεστο δε poetæ. Hinc et sævus tridens, quia fp7ov • poetis sævum imperium, v. ad v. 144. Splendidi hi quatuor ver99. — 139. sorte , sortitione inter sus v. 144 — 147 quantarum scifratres. cf. Iliad. o, 187 sqq. im- licet rerum adumbratio! Habuit mania saxa, vastum antrum v. 52. forte ante oculos Apollon. IV, 930

140. Vestras, Eure, domos , sqq. ubi Thetis cum Nereidibus Nota figura, adscitis in regimen navem Argo inter erraticas rupes verbi sociis Euri. Ita IX, 525. XI, salvam deducit, et 1609 sqq. Cy686. 7. Totus autem locus adum- mothoe una ex Nereidibus : Apolbratus, ex Homer. Iliad. a, 179 lod. I, 2, 7. inter Oceani filias ap. Οίκαδ' ιων συν νηυσί τε σης και στους Hesiod. o. 245. Detrudunt naves οτάροισι, Μυρμιδόνεσσιν ανασσε: At

scopulo refer ad eas. v. 108 quas ornatius noster extulit: se jactet Notus in saxa latentia torquet. aula , regia. cf. ad 56.

Porro ipse Neptunus levat n. na142 — 156. Placata tempestas. ves : itaque post scopulo nolim Aliter simile argumentum tracta- plene interpungi, ita ut Neptunus

Et vastas aperit syrtis, et temperat æquor;
Atque rotis summas levibus perlabitur undas.
Ac, veluti magno in populo quum sæpe coorta est
Seditio, sævitque animis ignobile volgus ;
Jamque faces et saxa volant; furor arma ministrat:

150

146. Et magnas Græv. V. ad 55 et 138.-147. pellabitur al. v. Pierium.- 148. Et veluti quatuor ap. Burm. in magno populo. in populo magno. magno populo. varietates v. ap. eumd. magna Moreti sec. et Montalb. et sic Ge. Fabricius legi viderat, ut esset , magna seditio. temere. cf. Burm. cum forte Hamb.

pr.
in
excerpt.

Cort. Interpretamentum hoc esse toữ sæpe, atque hoc sensu esse accipiendum, ut sit iows, Tá xa, existimabat Abresch. Diluc. Thucyd. P. I, p. 174. Opinionis autoritatem aliam desidero; tum h. I. langueret oratio, sequitur enim statim 151 si forte. Enimvero poetis sæpe est in comparatione solenne; ut sit idem quod interdum, nonnunquam, sine definita aliqua notione numeri: ut in Gr. oáte zonná. Sic v.c. Æn. X, 723. Impastus stabula alta leo ceu sæpe peragrans etc. V, 273 Qualis sæpe vice deprensus in aggere serpens etc. Retrahenda autem est dictio sæpe ad majus membrum : ac veluti sæpe , cum coorta est f. cohorta scribunt tres Burm. Goth. tert. coacta Oudart. - 149. fervetque Schol. Horatii Cruqu. lib. I. Od. 1. – 150.jam saxa ed. Cuning. ex MS. Bersman. volunt jam Servii ætate legebatur, quem vide. Jam fasces Bigot. a m. pr. et tecta Hamb. sec. et tela Zulich a m. pr. sudes et saxa Freinshem. ad Flor. III, 21 emendarat ; Heins. , ut refellat, docet quidem, faces et saxa etiam alibi jungi : sed de hoc nemo dubitet, docendum erat, unde in seditione , quæ interdiu fit, faces ad manum sint. Scilicet cogitandum est de domo ejus, in quem populus exarsit, diruenda et incendenda.

syrtes levasse dicatur: quod non be- labi per undas. VIII, 9. Labitur ne fieret. — 146. Aperit syrtes, via uncta vadis abies. ex arenosis vadis facta, ut naves 148. -- 156. Neptuni prospectu expedire se possent: ut sæpe poetæ mare placatur, ut populi seditio de aditu facto; sic mare aperitur. adspectu viri auctoritate conspicui refer autem ad tres naves v. 110. Ac veluti silent tum , cum. In 111. et temperat mare ,

fluctus

prosa :

: ut sæpe in magno populo placat. Non autem

sunt syrtes

cum coorta est seditio silent. Comillæ, major et minor, ad litus paratio seditionis cum mari satis Africæ, ex geographicis notæ. v. frequens est, et ab Homero Iliad. Exc. IV. ad h. lib.

- 147. Talis

B, 144 - 146 ducta ; at. h. I. inNeptunus quadrigis vectus etiam Verse maris tumultus cum sediin gemmis occurrit : Mill. I, 1. n. tione fit comparatio : cujus novam 121. Dactyl. Lipp. Alias laudatas ac præclare ornatam tractationem v. a Saxio V. C. ad Virgil. Justie. facile intelligas, inprimis in voc. T. V, p. 37. Est enim et ibi similis

magno coorta est sævitque anigemma expressa. Conf. Æn. V, mis (ira) ignobile vulgus (ut vile , 817 899. Pulchre autem singula epith. ornans) seu, quæ

nuda celeritatein exprimunt, etiam to oratio esset : ardet ira vulgus.

« PreviousContinue »