Page images
PDF
EPUB

Ipsa, Jovis rapidum jaculata e nubibus ignem,
Disjecitque rates, evertitque æquora ventis;
Illum, exspirantem transfixo pectore flammas,
Turbine conripuit, scopuloque infixit acuto.
Ast ego, quae divom incedo regina, Jovisque
Et soror et conjunx, una cum gente tot annos
Bella gero! Et quisquam numen Junonis adoret
Præterea, aut supplex aris inponat honorem?

obl. quod defendi posset. cf. Burm. Oili Medic. v. ad v. 30. - 42. e navibus tert. Rottend. et Menag. a m. pr. unum pro ignem Goth. tert. - 43. Dejecitque tres ap. Burm. quem vide. everrit Giphan. Ind. Lucr. et van lloven Campens. Fasc. III, p. 232. invertit Hamb. sec. ap. Cort.; sed evertere pro subvertere efficax verbum. Cur tamen hic non ratis scriptum occurrit? 44. spirantem Mentel. pr. transfixo corpore Sprot. et Menag. sec. tempore Probus legit in Servianis, et memoratur pictura Ardea in templo Castoris et Pollucis, Capaneus fulmen ( fulmine ) per ulraque tempora trajectus. - Sed qui legunt pectore, de Accio translatum affirwant, qui ait in Clytæmnestra de Ajace : In pectore fulmen inchoatum (f. indo aclum) flammam ostentabat Jovis. — 45. Inflixit legerunt nonnulli ap. Pierium et sic. Junt. et jam olim Cornutus ap. Serv. Sed acuto scopulo infigi melius. - 46. Divom Burm. ex Gud. — 47. annis Hamb. pr. et Zulich. perpetua yariatione. 48. aut quisquam Pierii Longob. cum aliquot aliis ; item quinque ap. Heins. Voss. haud qu. ap. Pierium alii : aut quis jam, vel. ecquisquam Goth. sec. et quis jam edit. Mediol. et Goth. pr. en quisquam. Sed præstat et. Porro nomen nonnulli, ut solent. adorat et imponet Rom. et alii ap. Pier. Medic. et multi alii ap. Heins. et Burm. it. Goth. tert. inter quos nonnulli imponit. Vulgatam defendit Burm. Heinsius vero alteram, et meo quidem judicio rectius. Major enim vis absolutæ orationi inest. impendit Moret. sec. imponit odorem Mentel. alt. a m. sec. honores Goth. tert. Hamb. sec. in Ex. Cort. ed. Ven. 1472.

42 - 45. En exemplum deæ fulmen moderantis. Aliud Junonis est inf. IV, 120 v. Exc. I.** ad h. v. Argutatur Servius advocans disciplinam Etruscorum , ut solet. Facta per tempestatem navium dispersione ad Caphareum, Eubuæ (cf. inf. XI, 260 ) promontorium, Ajax Oilei f. ad Gyras pętras, prope Myconun insulam , actus naufragium fecit. Ipsum vero Pallas fulmine percussum procellie vi scopulo etiam illisit. Illud vero castum poetam ausum esse miror, eum, qui fulmine percussus erat in pectore , ignem ore

exhalare, Haud dubie hoc ex Tragico aliquo adseiverat.

46. 47. Cỉ. En VII, 304. 307319. incedo, h. e. quæ sum,

sed illud majore cum dignitate. Incessus dearum, inprimis Junonis , gravitate sua notus. Propert. II, 2,6 incedit vel Jove digna soror, h. e. tanquam altera Juno. Jovis soror et conjux ex llomerico : xao:grátny ározóv te Iliad. 7, 432. cf. Cerda. --- 48. Præclare ad invidiam bella

gero, pro, eam perdere cypio. Numen Junonis, me; at quanto gravius ! Adumbrata autem hæc ex Odyss. v, 128 sqq. —49. Præleiad;

50

Talia flammato secum dea corde volutans,
Nimborum in patriam, loca feta furentibus austris,
Æoliam venit. Hic vasto rex Æolus antro
Luctantis ventos tempestatesque sonoras
Imperio premit, ac vinclis et carcere frenat.
Illi indignantes magno cum murmure montis
Circum claustra fremunt. Celsa sedet Æolus arce

55

51. loca plena Leid. unus ex interpr. Locum ante oculos habet et versus ex eo repetit Seneca Qu. Nat. VI, 18. . 53. luctatos Gud. — 54. et v. Nonius et duo Burm. — 55. vasto cum m. Oudart. et Leid. solenni variat. -- 56. circum Heins. ex scriptis omnibus. vulgo: circa. circum castra Hamb. sec. ferunt Menag. pr.

pro custodia.

post talia, in posterum; est Ho- Odyss. x, 1 sq. v. Excurs. ad h. 1. mericum ŠTETU. honos , solenne 52 – 56. Ornati versus : Æolus poetarum de sacrificiis, libationi- inclusos tenet ventos. vasto antro, bus etc. quæ in deorum honorem naturale enim est, vaporem et spifiunt, aliquantum ornatus habet. ritum

per loca concava ( subterEspressit versum Ovid. Am. III, ranea) motum concitari, sicque 3, 33 Et quisquam pia thura focis fieri ventum. vid. Seneca Qu. nat. imponere curet? Jam vides hono

VI, 18.

54. imperio premit, rem plus dignatis epicæ habere. gravius quam regit, et frenat plus Majus etiam decus adjecto supplex,

quam tenet, cohibet. vincula

per vocabulo religioso, quod omnino, carcerem declarantur. non enim ut supplicare, ad cultum deorum compedes esse possunt. Sunt igitur refertur, sacris vel precibus factis.

55. Optime junges: fremunt cum 50. Nota narrandi artificium : murmure montis. Certe murmur non ante verbis consilium Juno montis recte jungitur. nam quæ exponit, sed statim, quid ea pe

oculorum auriumve sensu acciregerit, subjicitur. Habuit autem piuntur aliquo in loco, ea ipsi poeta ante oculos Il. &, 230 sqq. loco tribuuntur, cf. inf. 124. Præiubi Juno Somnum adit.

vit autem nostro Lucret. VI, 196 51. 52. Nimborum h. 1. vento- Speluncas venti cum, tempesrum, qui perturbati aeris, repen- tate coorta, Implerunt, magno tinarumque ac præcipitum pluvia- indignantur murmure clausi. Virrum caussæ sunt. feta poeticum, gilius vero Statio Theb. I, 347 Jam ut gravida, plena austris , omnino claustra rigentis Æoliæ percussa ventis, sed austri sunt sævissimi sonant etc. item Valerio Fl. I, 574 in mari Mediterraneo; igitur me

sqq. qui totum locum illustrat, lius hoc genus ponitur. ad insulam inprimis 591 sqq. - fremunt auÆoliam venit h. e. unam ex Æo- tem venti circum claustra , spiraliis seu Vulcaniis et Liparæis. Sed

cula, erumpere volentes. tantum norat Homerus 56. 57. Celsa in arce , extra an:

unam

[ocr errors]

Sceptra tenens, mollitque animos, et temperat iras.
Ni faciat, maria ae terras columque profundum
Quippe ferant rapidi secum, verrantque per auras,
Sed pater omnipotens speluncis abdidit atris,
Hoc metuens; molemque et montis insuper altos
Imposuit; regemque dedit, qui fædere certo
Et

premere, et laxas sciret dare jussus babenas. Ad quem tum Juno supplex his vocibus usa est :

Æole, namque tibi divom pater atque hominum rex Et mulcere dedit fluctus et tollere vento,

65

57. tenet Dorvill. mollisque unus Heins. 58. Ni faciant Priscian. et Medic, Etiam Pomponius Sabinus. - 59. rabidi Moret. sec. vertantque Menag. pr. et ed. Ven. 1472. versantque Vratisl. traherentque Oudart. traerentque Leid. unus. ruerentque Hugen. sed verrant egregie pro diripiant, spargant; et est omnino voc. ventorum. per aures Junt. ed. — 60. addidit tres Burm. inter quos Hamburg. pr. addidit imis pro var. lect. - 61. Id metuens tres ap. Burm. ex v. 23. 63. lapsas et jussus dare sciret iidem. - 66. emulcere Mead. ventos Donat. Acro et edd. nonnullæ ; etiam Hamburg. sec. minus docte. cf. Burm.

65

trum, alto in montis cacumine, præstat insuper ad imposuit refer. infra 140 aula dieta s. regia. Sic re, superimposuit montein altum, apud Homerum Odyss. x pr. habet foedere certo, certa lege, ratione ; regiam Æolus, ut et apud Quin- non temere et pro eorum impetu : tum l. c. 475. mollit animos, mi- premere : habenas inhibere, retratigat, h. e. domat, depą. reprimit here : opp. laxas dare, laxare. ac coercet eorum impetus, et iras, modo coercere ( v. 54 frenare ), furores.

modo liberiorem impetum conce58. Ni faciat - quippe ferant dere, omninoque moderari. jussus exquisitius quam vulgare, quod ni

a Jove. cf. 77 faciat Eolus, ferant utique, d,

69. Æole, namque da pa. Etiam pedestris oratio pos- poetica ratio, qua ( Homeri exemtularet: Quippe , ni faciat, ferant. plo găp v. c. Iliad. C, 103, ubi cf. alio ordine. profundum coelum , Ern. ) formam pedestris orationis altum, v. ad Georg. II, 288. Ha- in caussa reddenda relinquit et buit poeta ante oculos Lucret. I, simul orationi vehementiam affec279. 280 Venti

corpora cæca , tus conciliat: Æole, quandoquiQuæ mare, quæ terras, quæ deni- dem tibi Jupiter, πατήρ ανδρών το que nubila coeli Verrunt ac subito Decor ta, dedit hoc, ul possis temvexantia turbine raptant.

pestates excitare et sedare , concita 60 — 64. Primum ventos spe- ventos , ut aut obruatur fluctibus luncis inclusit, insuper, præterea, classis mihi invisa , aut disjiciatur. molem et ( quæ molis est explica. Mulcere fluctus, reprimere, et toltio ) montes altos iis imposuit. Nisi lere eos vento, h. e. concitare, ut

Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat æquor,
Ilium in Italiam portans victosque Penates :
Incute vim ventis, submersasque obrue puppes;
Aut age diversos; et disjice corpora ponto.
Sunt mihi bis septem præstanti corpore Nymphæ,
Quarum, quæ forma pulcherrima, Deiopeam
Connubio jungam stabili propriamque dicabo:

68. Ilion Italiam sex apud Burm. cum. ed. Ven. 1472. in omittit etiain Goth. pr. in Italia. Leid. at Ovid. Ep. VII, 51. Ilion in Tyrios transfer felicius urbem. cf. Burm. 69. que abest a Ven. summersasque Rom. et alii. subversas conj. nonnulli apud Pierium. quia obrui prius quam submergi ; male in poeta.—70. diversos Heins. restituit e Codd. consensu etiam apud Pierium. vulgo diversas , quæ vulgaris ratio foret. Habent hoc pauci codd. (ut Goth. tert. a m. pr.) sed legitur ap. Diomedem in arte Grammat. et Donatum in Andr. Terent. et Schol. Lucani IV, 457. dissice scribunt fere post Medic. et Rom. libri; solent enim veteres et librarii et marmorarii e duabus litteris i alteram tantum exhibere v. Heins. corpora dissice Oudart. divide Reg. pro glossa. discute alter Hamb. vento pro ponto Moret. pr. et Leid. a m. pr. eadem diversitas VII Æn. 528, Lucan. V, 570. Burm. - 72. Quæ formam pulcherrima Medic. Heinsio notante, cui

græca ratio impense placet, non tamen ita expressum a Fogginio, sed forma. quæ est forma Hamburg. pr. quæ forma est Bigot. Deiopea non modo Medic. sed et Rom. cum aliis Pierianis , Heinsianis tribus exceptis, Zulich. tres Goth. Librorum itaque auctoritate erat recipiendum, nisi lubrica in fine toở m sedes esset. Porro alii Diopea, Diopeam. Gr. est Anións et Ancórteid. cf. ad Georg. IV, 343. 73. In connubio noli cum Grammaticis purate mediam corripi, aut systole aliqua

alte insurgant. Illustrant verba tum , iram, ventis, tertio casu. Sic Cerda et Burm. Sumtum ab Ennio melius. h. e. ventos concita auctis Annal. XVII Auster et Aquilo viribus. Servius ex Ennio : dictis Endo mari magno flectus extollere Romanis inculit iram. submersas certant. Odyss. X, 21. 22. Krīvor gep obrue gravius quam, submerge. ταμίην ανέμων ποίησε Κρονίων, "Η μεν age diversos, dissipa, disperge per Tavélsvas, n'a óprúper', öv x' idéanoi. diversa, ut Serv., et disjice corpoIllustrat et Dionysii Perieg. versus ra, h. e. eos, sed præclare, cor464 Aiónov, ôs Inntee peer sus paíony pora , quippe naufragio facto mari ελλαβε δώρα, Κουρανίην ανέμων κλονεόν- mersos. Atque sic factum vides inf. των 9' ισταμένων τε. ηαυίgat per 118. 128. 129. Vi tamen oppositi æquor. --68. Pulcherrimus versus aliam sententiam requiras : ut per verborum dilectu ! ut in Italia no- varia maria erroribus exerceantur. vam sedem quærat. cf. VIII, 12.

Sed obstat voc. corpora. quo ipso Ilium restitutum videri 71. Locus expressus ex Iliad., poterat in Italia. Ovid. Fast. IV,

Alias Junoni Charites vel 251 Cum Trojam Æneas Italos Horæ adsunt; h. I. Nymphæ : quod portaret in agros. — 69. Incute, observandum. Vid. Excurs. II ad injicere, immittere, vim, impe- h. 1. -- 73. Verba stabili propriam

268 sqq:

ut

Omnis ut tecum meritis

pro
talibus

annos Exigat, et pulchra faciat te prole parentem.

Æolus hæc contra : Tuus, o regina, quid optes Explorare labor; mihi jussa capessere fas est. Tu mihi, quodcumque hoc regni, tu sceptra Jovemque Concilias; tu das epulis adcumbere divom, Nimborumque facis tempestatumque potentem.

Hæc ubi dicta, cavum conversa cuspide montem

8

id fieri posse ; sed pronuntiandum connubio, ut sint tres syllabæ. – 75. faeiat te prole beatum Bigot. - 76. Æolus e contra sex ap. Burm. a librario barbaro, ut fere semper. quod nonnulli ex Heinsianis; item ex Pierianis. quod optas duo Hamb. et ed. Ven. 1472. ut et alibi. 77. labos Zulich. — 78. quodcumque hic. r. Goth. pr. -- 79. Concilia Rom. 80 parentem Hamb. sec.

esse

παντα. .

que dicabo, h. e. dabo simpliciter, vum. ut de somno Homer. I. I. v. ad ornatum et declarationem refer 241 sinativézwy. Obscuriorem aliTo connubio jungam. æmulatus quam fabulam, quam antiquior poeta est illud Δώσω όπυίέμεναι και poeta haud indocte invenerat, subray xexaño Jan Öxortiv. Dicas forte,

necesse est : scilicet antivss. 74. 75. sententiam nimis esse quiores poetæ, qui aerem,

atmoprotractam ac verbosam. At ora- sphæram nos dicimus, per Junotoria arte moratur Juno in expo- nem declararunt, ejus beneficio nendis iis quæ vim ad Æoli ani- Æolum deum factum narrasse vimum habere possint. — 74. Om- dentur : quandoquidem aer connes ut tecum. sis aiày šéadecer juara citatus ventos creat. Certavit au

tem Maro cum Homero Iliad. §, 77. Explorare , recte secusne id 238, ubi Juno Somno spórov ab fiat, quod velis fieri. h. e. Reciene Vulcano affabre fabricandum prohæc an secus a me postules, tu mittit. Gerda ita illustrat, ut veteipsa videris. Pramunit transitum res dicat credidisse, in Jumonis ad Neptuni indignationem de Æoli potestate regna et imperia esse; audacia v. 130 sqq. Simplicius

parum commode.

Verba concis Homerus Iliad. &, 195. Aůda, ő ti lias, das , pro præteritis. Conciliare φρονέεις, τελέσαι δε με θυμός ανωγε, ad plura refertur. Jovem, propiVenus ad Junonem; quem versum tium reddendo, benevolentiam et alibi repetit, ut Odyss. 4, 89. ejus regnumque ab eo impetrando.

78. Verba hanc sententiam 81-83. Hæc eadem ap. Quinfundunt : tuis in me officiis debeo tum I. I. XIV, v. 479 sqq. Æolus totum hoc ventorum regnum, quod χερσίν υπ' ακαμάτοισιν όρος μέγα τυψε mihi a Jove impetrasti, quin et τριαίνη βία δ' έρρηξε κολώνην. (1 ipsum inter deorum ordines locum; male epitheton adjecit noster ca. is enim designatur antiqua poesi vum montem, propter antrum.) per istud: epulis accumbere Di- ef. loc. Val. Fl. I, 608 sq. Tume

non

« PreviousContinue »