Page images
PDF
EPUB

Solve metus; feret hæc aliquam tibi fama salutem.
Sic ait, atque animum pictura pascit inani,
Multa gemens, largoque humectat flumine voltum.
Namque videbat, uti bellantes Pergama circum
Hac fugerent Graii, premeret Trojana juventus;
Hac Phryges; instaret curru cristatus Achilles.

463

sone sumturus : Sunt hic etiam tua vulnera , prædo ; sunt lacrimæ carusque parens. h. est hic, quo lacrimæ tibi exprimi possint, parente necato. - 463. metum multi scripti et editi. scilicet hoc vulgare et pedestri orationi magis consentaneum. Ita etiam doctius dixit : solvere metum quam solve metu sc. animum. fert hæc Franc. v. Burmann. — 464. Hic ait Franc. — 467. Grai Mentel. -- 468. Ac nonnulli ap. Burm.

πολλά στε

[ocr errors]

esse jussit comites, hominum enim

ne. Tum multa gemens, se vestigia videre : Vitrum. VI, reé?wy. Habuisse autem inter Græpræf. Imitationem loci habes in cos videtur poeta, quos in hoc Val. Flacco lib. I, 723. 724. Jam loco sequeretur. Apud Aristot. 463. Hæc fama , quod Troja- enim Poet. c. 13, al. 16, 1. 15,3, norum calamitates in his ipsis inter agnitionum genera in trageeterris innotuerunt , hoc nobis ho- dia etiam est ex Dicæogenis Tragici rum hominum animos reddet pro- Κυπρίοις ( fabula erat οι Κύπριοι, a pitios. Sed, cum majore benevo- choro inscripta) aliquis, qui idado lentiæ significatione , ad Achatem την γραφήν έκλαυσεν

όθεν ανεγνωamicum retulit : tibi.

protno 464. De pictura v. Exc. ad 453. 465 --- 468. Respicit potissimum pascit, fou xonei. ut spe vana pasci pugnam Patroclo occiso factam , dicimur. inanem appellat epitheto cum versus castra fugerent Achivi ornans a natura artis, non ipsas insequentibus Trojanis et instante res, sed rerum imagines quocun- Hectore, liad. Po quo facto die que modo repræsentantis, petito. sequenti Achilles novis a Thetide Ceterum in seqq. observa artifi- acceptis armis prodit et Trojanos cium poetæ in descriptione rerum fugat, Hectorem occidit Iliad. I eth.l. quidem tabularum, quando X. Cum adeo Rhesus mox sev. 474 tempestive transit ad eam quatur, noluisse poeta temporum orationis formam, qua res quasi ordinem servare dicendus est. Cum ante oculos geri videntur, non v. 467 bene comparant Iliad. Ś, 14 pictæ adspici. Mox largoque hu- Τους μέν ορινομένους, τους δε κλογέονmectal flumine vultum ad nostri Tas ir lotev et Iliad.0, 7. In cristasermonis morem non est exigen- tus v. 468 Servius vim quærit; nam dum : non magis, quam Homeri- secundum Homerum in Achillis cum, δακρυχέων ώστε κρήνη μελάνυ- cristis terribile quiddam fuisse spos. et humectat est exquisite pro Iliad 5, 380. Verum id quidem; irrigat; neque adeo humectat jeju- sed, ut ab ceteris armis, ita a num putandum post, largo flumi- galea et crista sæpe petunt epi

470

Nec procul hinc Rhesi niveis tentoria velis
Adgnoscit lacrimans; primo quæ prodita somno
Tydides multa vastabat cæde cruentus;.
Ardentisque avertit equos in castra, prius quam
Pabula gustassent Troja Xanthumque bibissent.

469. haud vel non p. Gud. haud etiam Montalb. et tert. Rottend. pro niveis Græv. juvenis; librarii errore · 470. adgnoscit scriptum cum Medic. et Gud. hic et al. ut inf. 438, consentiente adeo Vaticano fragm. agnovit Zulich. dedita somno Zulich. frustra. nam proprie poetis : prodi somno , et cf. Heins. 471. Vastavit alter Hamb. cruentis alter Gud. —- 472. albentes

equos sec. Moret. habet ; quem sane colorem constanter Rhesi equis tribuunt Homer. 1. 1. 437 Tcü δή καλλίστους ιππους ίδoν, ήδε μεγίστουςΛευκότεροι χιόνος, θείειν δ' ανέμοισιν ομοιοι. Ει sic Rhesi drama ν. 3ος Πώλων - χιόνος εξαυγεστέρων: cf. 616- 619. Sed sic candentes equi erant dicendi ut XII, 84. Homericum transtulit , qui candoré nives anteirent, cursibus auras. et Epit. Iliad. 735 de Rhesi equis : multo candore nitentes. Nam albus color minus gratus Georg. III , 82 color deterrimus albis. An poeta evitare voluit concursum tv : niveis velis et candentes equos ? Itaque ardentes dixit, forte illa Homeri sectatus v. 547, ubi equi hi Alvãs detiveCOW soozótes herioso? Quamquam et hoc ipsum candore potius fuisset esprimendum. Verum probabile fit, insedisse poetæ animo #TOUS ait was Homero dictos ß, 839 et pe, 97. incerto tamen et ibi sensu : referunt enim illud et potest referri ad splendorem , ad colorem, ad ardorem animorum. Aut itaque manendum est in hoc, ut ardentes , acres , alacres , impetuosos accipiamus ; ut calentes, igneos , aut, quod mihi plus quam probabile videtur, scribendum candentis : priore litera extrita restabat andentes , unde factum ardentes. Porro arbentes a m. sec. Hamb. prior habere dicitur. Videtur et is allentes a prima manu agnovisse. Idem evertit habet, et alii ap. Burm. advertit. male. Avertere de præda abigenda satis frequens, ut h. 1. Burm. Drakenb. ad. Sil. III ,311, et al. v. inf. X, 48.

theta poetæ. Sic xopu Saionos "Eurocop. di usum audias. Si de colore acci

469-473. De Rheso Iliad. x, pias, quod durum esse puto; non 433 -99. 470 sqq. tentoria primo candentes cum Servio , sed fulvi, somno prodita, h. e. Thraces in eit wues, essent. at hoc repugnat tentoriis cubantes. Pulchre autem Homero et Euripidi. v. var. Lect. somno tributum prodere, quod avertit est abigit exquisite; non, per somnum factum. Diomedem intercipit. — 472. 473. Fatale hoc sine Ulysse nominare, liberum fuisse sive Rheso sive Trojanis, si erat poetæ. niveis tentoria velis. equi gustassent herbam et aquam De his vid. Excurs. ad h. I. Dixit Scamandri, Homerus non habet; ut ea poeta deserto priscæ ætatis ex poetæ lectione promtum cuique more : erant enim Achivorum et esse potest; nequr is, quem

Euria Trojanorum xalcici potius tuguria, pidem non esse nuper post

alios stipitibus viminibusque intertex- evicerunt Valkenarius, et Beckius, tis, et terræ aggere munita. ar- V. C. auctor Rhesi. Nam v. 600-dentes equos acres dixit; si loquen- 604 vix eo referre possis. At me

Parte alia fugiens amissis Troilus armis,
Infelix puer, atque impar congressus Achilli,

475
Fertur equis, curruque hæret resupinus inani,
Lora tenens tamen : huic cervixque comæque trahuntur
Per terram, et versa pulvis inscribitur hasta.
Interea ad templum non æquæ Palladis ibant
Crinibus Iliades passis, peplumque ferebant

480 Suppliciter tristes, et tunsæ pectora palmis; Diva solo fixos oculos aversa tenebat.

475. Potest per parenthesin interpositus accipi. Olim ap. Servium interpunxere quoque Infelix! puer atque impar congressus Achilli. 477. tenens tantum Montalb. Quintilianum Vis,9,7 mireris dubium facere , sitne tamen ad tenens an ad

seqq. trahendum. tenet aliquot ap. Pier. male. Hinc duo Burm. · 478. versa est xexaspévoy fópua verrendo duci nequit. Sic enim pulvis verritur , non hasta. 480. Sparsis multi a Pierio et ab Heins. inspecti , et ed. Ven. Sed, sparsos crines furentibus, supplicibus passos contenire arbitratur Burm. 481. nescio an melius suppliciter ferebant jungas. tonsæ al. tonsis Parrhas. - 482. adversa multi.

morat eam rem; tanquam oraculo artis priscæ, in quibus heros bigis proditam, Eustath. et Schol. ad fertur habenas et clipeum, vel haX, 435, nec non Sery.

benas et hastam tenens. 474 –478. De Troilo v. Excurs. 479—482. Ex Iliad. 3, 269– ad h. v. Congressus hic Priami ti- 312, ubi Heleno monente Hector lius in curru cum Achille, ante ad urbem regressus Hecubam ad Iliadis tempora, vulnere accepto Minervæ templum in acropoli Troexciderat curru, pedibus inter lora janarum matronarum ( Iliadum ) impeditis, ita ut supina cervice pompam ducere, donariique loco traheretur, armis amissis, clipeo deæ peplum egregie elaboratum ex manu dimisso; nam hastam te- consecrare jubet , ut Diomedis imnebat, sed inversam, ut adeo per petum illa reprimeret. Interea non terram tracta illa sulcos faceret.

ad tempus posse referri in aperto Non enim açcedam Servio, qui est; sed inter cetera tabularum Troilum hastam Achillis , qua argumenta, ecce, occurrit hoc, transfixus erat, vulneri inhæren- quod non æqua, iniqua, Trotem traxisse ait. Aliter enim enun. janis infensa, irata Pallas. Diva tiata essent illa : et versa pulvis in- solo fixos oculos aversa tenebat. scribitur hasta. Observa autem quippe in pictura expressa. at in poetam recedere a more Homerico, narratione poetæ Hom. I. c. v. 311 quo heroes, qui pugnant de curru, Ως έφατ' εύχομένη, ανένευε δε Πάλλας habent alium qui regat equos ;

'Agnon. Sed in Virgilio ut picturæ nam Troilus solus et pugnare et accommodatior , ita suavior rei regere equos debuit. Notandus

imago esse videtur, dea quoque locus propter monumenta facie, oculis in terram fixis, quam

aversa

Ter circum Iliacos raptaverat Hectora muros,
Exanimumque auro corpus vendebat Achilles.
Tum vero ingentem gemitum dat pectore ab imo:
Ut spolia, ut currus, utque ipsum corpus amici,
Tendentemque manus Priamum conspexit inermis.
Se quoque principibus permixtum adgnovit Achivis,

485

483. tractaverat alii ap. Corrad. — 486. Currum fragm. Moret. et Hamburg: pr. sed magis poeticum : currus , ut ap. Homer. ápusta. cursus Hamb. alter. atque alii. male. — 487. conspectat Voss. Non bene cum Burmanno tollas distinctionem post inermis, ut continues prosaica aliqua forma : ut conspexit et se quoque agnovit. Porro inermem Goth. alter. -488. agnoscit præsens tempus picturæ convebientius arbitrabatur Ge. Fabric. idque jam v. 470 vidimus. Et hoc habet Romanus, cum fragm. Vatic. teste Bottario p. 170, ut adeo, si auctoritatem sequaris,

ex

tam,

in Homero renuens caput. Peplum spoliaverat victor, currus,

cui illiautem illud interdum deæ signo gatum eum raptaverat, et ipsum injiciebatur pro amictu, v. c. ap. corpus amici , sc. Hectoris, Statium Theb. X, 65. 66. interdum curru supinum, pulveri incumtantum ad genua apponebatur; ut bens, quod die quoque orto ter apud Homerum I. c. et sic Athe- circa Patrocli tumulum ductare nis in Panathenæis Minervæ; cf. solebat Achilles. v. Iliad. W, 14 inf. ad Cirin V. 21 seq. Junoni $99. Si ita repræsentata singula Olympiæ et sic porro. cf. Excurs. fingas, nihil jam est, quod cum de Palladio inf. ad II, 293.

Conrado, Burmanno aliisque vel 483 — 487. Novum argumentum

desideres vel hæreas. Possis et illa in pariete expressum: redditio 485 487 , diversum aliquod corporis Hectorei, ex Iliad. w. opus facere, raptationem cæsi HecBene vel ad artis rationem : rapta- toris , non illam circa muros facverat; nam hoc antecesserat, et sed hanc, qua ad paves onecorpus

lacerum et foedatum imma- ratum spoliis et cadavere alligato nem eam contumeliam vel in tali

currum agitaret victor; ex Iliad. xs opere arguere poterat. Expressum 395 sqq. ( cf. Dictys III, 15, 16) autem putetur Achillis tentorium, non tamen, ut arbitror, satis ipse Achilles sedens, supplex ei commode. De decursu Achillis factus Priamus ( vide Iliad. c, circa urbem ter facto v. 483, vide 478 sqq. ) et divinum illud : Muñous Escursum. — 487. Manus inermes Farpos otio - jamjam fari incipiens; noli inertem putare ornatum. Nam in conspectu, adducta a Priamo

eo spectat, quod intraverat hostiredimendi corporis pretia; Amería lia castra supplex ad genua Hecαποινα (- χρυσου δε στήσας έφερε toris procubiturus. Totus hic locus Since Terra Tamarro, unde v. 484 est ex felicissimis. auro corpus vendebat Achilles.) 488. Cum Achivis permistumi adstant alia ex parte spolia, h. e. prelio, προμάχοις μιχθέντα, seu arma, quibus cæsum Hectorem pugnantem, Æneam sæpe apud

499

Eoasque acies, et nigri Memnonis arma.
Ducit Amazonidum lunatis agmina peltis
Penthesilea furens, mediisque in millibus ardet
Aurea subnectens exsertæ cingula mamma
Bellatrix, audetque viris concurrere virgo.

Hæc dum Dardanio Æneæ miranda videntur,
Dum stupet, obtutuque hæret defixus in uno:
Regina ad templum, forma pulcherrima, Dido
Incessit, magna juvenum stipante caterva.

495

quod etiam Cuning. fecisse videmus, recipiendum sit, cum totus orationis tepor id flagitet. Nec minus tamen ferri quoque potest alterum , adgnovit, et variasse videri potest poeta. Sic et censebat Brunck. — 490. duxit Menag. pr. et Zulich. ducit etiam Schol. Stat. et Nonius habet. v. Burm. In v. 491, 492 distinctionem in fine versuum sustuli. — 492. Exsecto codd. ap. Pier. male Æn. XI, 649 et 803. — 494. hæc cum Dorvill. et ita Rufin. ap. Burm. Idem Æneæ pro ab Ænea positum esse docet. Recte, si quid video. Nam , si exponas: ei videntur esse miranda, pedestrem habeas orationem, non poeticam. 495. obtuituque duo. diffixus pr. Rottend. in imo duo Goth, frequente lapsu. - 497. juvenum magna

[ocr errors]

Homer. invenias, inprimis Iliad. set v. at h. I. ad seriora tempora respicitur : v. Exc. I* ad Æn. IX.

489. Agnovit Memnonem pugnantem, quod autem nigrum appellat et Eoas acies memorat , id eo pertinet, quod, quandoquidem auxilia ex terris ab oriente sitis, quæ tum sub Assyriorum ditione fuisse videntur, Auroræ ille filius adduxit, re in majus aucta, Indos et Æthiopes adduxisse fabulose dicitur. Vide Excurs. ad h. 1.

490-493. De Amazonibus duce Penthesilea auxilium Ilio ferentibus v. Quintum Smyrn. libro I. et de Amazonibus artificum operibus expressis v. Excurs. ad h. 1. pelto lunatæ proprie Amazonum fuere. subnectens cingula mammæ, s. mammis , exquisitius quam subnectens, subnexam habens, mammam cingulo, s. balteo , quem in

monumentis videre in promtu est: dextra scilicet papilla erat nudata. Nota omnia. Loca classica ap. Strabonem sunt lib. XI et XII. vid. Petitum omnino de Amazonibus. cf. inf. ad XI, 649. ardet, furit, fortiter pugnat, mediis in millibus , doctius quam in turba vel acie. audetque viris concurrere virgo ex Homerico 'Αμαζόνας evolaveípees Iliad. 3, 186, 7, 189, natum videri, notarunt jam alii. Totus hic de Amazonibus locus est pulcherrimus.

494 sqq. Interea, dum miranda hæc opera contemplatur Æneas, dum ab eo videntur, inspiciuntur , et dum únice intentus in ea quæ intuetur: Dido advenit. Cum hac @conomia rerum cf. laudatum locum Odyss. n, 133 sqq. et de v. 498 - 503. v. Exc. ad h. v. Comparatio est splendida Didonis cum Diana , quam tractavit poeta post

« PreviousContinue »