Page images
PDF

Inpellunt, terno confurgunt ordine remi;
Sergeftusque, domus tenet a quo Sergia nomen,
Centauro invehitur magnâ: Scyllâque Cloanthus
Caeruleâ; genus unde tibi, Romane Cluenti.
Eft procul in pelago faxum, fpumantia contra
Litora, quod tumidis fubmerfum tunditur olim
Flu&ibus, hiberni condunt ubi fidera Cori :
Tranquillo filet, inmotâque adtollitur undà
Campus, et apricis ftatio gratiffima mergis.
Hic viridem Æneas frondenti ex ilice metam
Conftituit fignum nautis pater; unde reverti
Scirent, et longos ubi circumfle&tere curfus.
Tum loca forte legunt, ipfique in puppibus auro
Du&tores longe effulgent, oftroque, decori:
Cetera populeâ velatur fronde juventus,
Nudatosque humeros oleo perfufa nitefcit.
Confidunt tranftris; intentaque brachia remis ;
Intenti exfpe&ant fignum, exfultantiaque haurit
Corda pavor pulfans, laudumque adre&ta cupido.
Inde, ubi clara dedit fonitum tuba, finibus om-
nes,
Haud mora, profiluere fuis: ferit æthera clamor
Nauticus: addu&tis fpumant freta verfa lacertis.
Infindunt pariter fulcos, totumque dehifcit,
Convolfum remis, roftrisque tridentibus, aequor.
Non tam præcipites bijugo certamine campum
Conripuere, ruuntque effufi carcere, currus;
Nec fic inmiffis aurigæ undantia lora

Concuffere jugis, pronique in verbera pendent. Tum plaufu, fremituque virùm, ftudiisque faventum, Confonat omne nemus, vocemque inclufa volutant Litora: pulfati colles clamore refultant. Effugit ante alios, primisque elabitur undis, Turbam inter fremitumque, Gyas; quem deinde Cloanthus, Confequitur, melior remis; fed pondere pinus Tarda tenet: poft hos, aequo difcrimine, Priftis Centaurusque locum tendunt fuperare priorem : Et nunc Priftis habet, nunc vi&tam praeterit ingens Centaurus: nunc unâ ambæ, jun&tisque feruntur Frontibus, et longâ fulcant vada falfa carinâ. Jamque propinquabant fcopulo, metamque tenebant; Cum princeps medioque Gyas in gurgite vi&tor Re&torem navis conpellat voce Menœten: Quo tantum mihi dexter abis? huc dirige greffum; Litus ama, et læva ftringat, fine, palmula cautes; Altum alii temeant. Dixit: fed caeca Menoetes Saxa timens, proram pelagi detorquet ad undas. Quo diverfus abis? iterum: pete faxa, Menoete: Cum clamore Gyas revocabat; et ecce! Cloanthum Refpicit inftantem tergo, et propiora tenentem. Ille, inter navemque Gyae, fcopulosque fonantis, Radit iter laevum interior, fubitoque priorem Praeterit, et metis tenet aequora tuta reliétis.

Tum vero exarfit juveni dolor offibus ingens,
Nec lacrimis caruere genae; fegnemque Menœten,
Oblitus decorisque fui, fociúmque falutis,
In mare præcipitem puppi deturbat ab altâ:
Ipfe gubernaculo re&tor fubit, ipfe magifter,
Hortaturque viros, clavumque ad litora torquet.
At gravis, ut fundo vix tandem redditus imo eft ì
Jam fenior, madidâque fluens in vefte, Menoetes,
Summa petit fcopuli, ficcàque in rupe refedit.
Illum et labentem Teucri, et rifere natantem,
Et falfos rident revomentem pe&tore flu&tus.
Hic læta extremis fpes eft adcenfa duobus,
Sergefto Mneftheique, Gyan fuperare morantem.
Sergeftus capit ante locum, fcopuloque propin-
quat: -
Nec totâ tamen ille prior præeunte carinâ;
Parte prior, partim roftro premit æmula Priftis. -
At mediâ focios incedens nave per ipfos ,
Hortatur Mneftheus: Nunc, nunc infurgite remis, (
He&torei focii, Trojae quos forte fupremâ f
Delegi comites; nunc illas promite vires,
Nunc animos, quibus in Gætulis Syrtibus ufi, ]
Ionioque mari, Maleæque fequacibus undis. }
Non jam prima peto Mneftheus, neque vincere. $
certo ; !
Quamquam o! fed fuperent, quibus hoc, Neptune, - È
dedifti; §
Extremos pudeat rediiffe: hoc vincite, cives, !
i
JEt prohibete nefas. Olli certamine fummo
Procumbunt: vaftis tremit i&tibus aerea puppis,
Subtrahiturque folum; tum creber anhelitus artus,
Aridaque ora, quatit; fudor fluit undique rivis.
Adtulit ipfe viris optatum cafus honorem.
Namque, furens animi, dum proram ad faxa fub-
urguet
Interior, fpatioque fubit Sergeftus iniquo;
Infelix faxis in procurrentibus haefit.
Concuffae cautes, et acuto in murice remi
Obnixi crepuere, inlifaque prora pependit.
Confurgunt nautæ, et magno clamore morantur;

Ferratasque trudes et acutâ cufpide contos

Expediunt, fra&tosque legunt in gurgite remos.
At laetus Mneftheus, fucceffuque acrior ipfo,
Agmine remorum celeri, ventisque vocatis,
Prona petit maria, et pelago decurrit aperto.
Qualis fpeluncâ fubito conmota columba,
Cui domus et dulces latebrofo in pumice nidi,
Fertur in arva volans, plaufumque exterrita pennis
Dat te&to ingentem; mox, aëre labfa quieto,
Radit iter liquidum, celeris neque conmovet alas:
Sic Mneftheus, fic ipfa fugâ fecat ultima Priftis
Aequora ; fic illam fert inpetus ipfe volantem.
Et primum in fcopulo lu&antem deferit alto
Sergeftum, brevibusque vadis; fruftraque vocantem
Auxilia, et fra&tis difcentem currere remis.
Inde Gyan, ipfamque ingenti mole Chimæram,

Confequitur: cedit, quoniam fpoliata magiftro eft.
Solus jamque ipfo fupereft in fine Cloanthus;
Quem petit, et fummis adnixus viribus urguet.
Tum vero ingeminat clamor, cun&ique fequentem
Inftigant ftudiis, refonatque fragoribus æther.
Hi, proprium decus et partum indignantur hono-
rem
Ni teneant, vitamque volunt pro laude pacifci ;
Hos fucceffus alit; poffunt, quia poffe videntur.
Et fors aequatis cepiffent praemia roftris,
Ni, palmas ponto tendens utrasque, Cloanthus
Fudiffetque preces, divosque in vota vocaffet:
Di, quibus imperium eft pelagi, quorum aequora
curro,
Vobis laetus ego hoc candentem in litore taurum
Conftituam ante aras, voti reus; extaque falfos
Porriciam in fluétus, et vina liquentia fundam.
Dixit, eumque imis fub flu&ibus audiit omnis
Nereidum Phorcique chorus; Panopeaque virgo,
Et pater ipfe manu magnâ Portunus, euntem
Inpulit: illa Noto citius, volucrique fagittâ,
Ad terram fugit, et portu fe condidit alto.
Tum fatus Anchifà, cun&tis ex more vocatis,
Vi&orem magnâ praeconis voce Cloanthum
Declarat, viridique advelat tempora lauro:
Muneraque in navis ternos optare juvencos,
Vinaque, et argenti magnum dat ferre talentum.
Ipfis præcipuos du&toribus addit honores:

[ocr errors]
« PreviousContinue »