Page images
PDF

Hunc peditem pedes. Et Lycius procefferat Agis:
Quem tamen haud expers Valerus virtutis avitae
Dejicit; at Thronium Salius, Saliumque Nealces,
Infignis jaculo, et longe fallente fagittâ.
Jam gravis æquabat lu&tus, et mutua Mavors
Funera: caedebant pariter, pariterque ruebant,
Vi&tores, vi&tique; neque his fuga nota, neque illis.
Di Jovis in te&tis iram miferantur inanem
Amborum, et tantos mortalibus effe labores:
Hinc Venus, hinc contra fpe&tat Saturnia Juno;
Pallida Tifiphone media inter millia faevit.
At vero ingentem quatiens Mezentius haftam
Turbidus ingreditur campo: quam magnus Orion,
Cum pedes incedit medii per maxima Nerei
Stagna, viam fcindens, humero fupereminet undas;
Aut,' fummis referens annofam montibus ornum,
Ingrediturque folo, et caput inter nubila condit:
Talis fe vaftis infert Mezentius armis.
Huic contra Æneas, fpeculatus in agmine longo,
Obvius ire parat. Manet inperterritus ille,
Hoftem magnanimum opperiens, et mole fuâ ftat;
Atque, oculis fpatium emenfus quantum fatis
haftae,
Dextra, mihi deus, et telum, quod miffile libro,
Nunc adfint; voveo, prædonis corpore raptis,
Indutum fpoliis ipfum te, Laufe, tropæum
AEneae ; dixit: ftridentemque eminus haftam ;
Injicit : illa volans clipeo eft excuffa, proculque

[ocr errors]

Egregium Antorem latus inter, et ilia, figit:
Herculis Antoren comitem; qui, miffus ab Argis,
Hæferat Evandro, atque Italâ confederat urbe.
Sternitur infelix alieno volnere, coelumque
Adfpicit, et dulcis moriens reminifcitur Argos.
Tum pius Æneas haftam jacit: illa per orbem,
Ære cavum triplici, per linea terga, tribusque
Transiit intextum tauris opus, imaque fedit
Inguine ; fed vires haud pertulit. Ocius enfem
AEneas, vifo Tyrrheni fanguine lætus,
Eripit a femine, et trepidanti fervidus inftat.
Ingemuit cari graviter genitoris amore,
Ut vidit, Laufus; lacrimæque per ora volutae.
Hic mortis duræ cafum, tuaque optuma fa&ta,
Si qua fidem tanto eft operi latura vetuftas,
Non equidem, nec te, juvenis memorande, filebo.
Ille, pedem referens, et inutilis, inque ligatus,
Cedebat; clipeoque inimicum haftile trahebat.
Prorupit juvenis, fefeque inmifcuit armis:
Jamque, adfurgentis dextrâ, plagamque ferentis,
AEneae fubiit mucronem, ipfumque morando
Sustinuit ; focii magno clamore fequuntur,
Dum genitor, nati parmâ prote&tus, abiret;
Telaque conjiciunt, proturbantque eminus hoftem
Miffilibus. Furit Æneas, te&tusque tenet fe.
Ac velut, effufà fi quando grandine nimbi
Praecipitant, omnis campis diffugit arator,
Omnis et agricola; et tutâ latet arce viator,

Aut amnis ripis, aut alti fornice faxi,
Dum pluit in terris; ut poffint, fole redu&o,
Exercere diem : fic, obrutus undique telis,
AEneas nubem belli, dum detonet, omnem
Sustinet; et Laufum increpitat, Laufoque minatur:
Quo, moriture, ruis, majoraque viribus audes?
Fallit te incautum pietas tua. Nec minus ille
Exfultat demens ; fævæ jamque altius iræ
Dardanio furgunt du&tori, extremaque Laufo
Parcæ fila legunt: validum namque exigit enfem
Per medium AEneas juvenem, totumque recondit.
Transiit et parmam mucro, levia arma minacis,
Et tunicam, molli mater quam neverat auro;
Inplevitque finum fanguis: tum vita per auras
Conceffit maefta ad Manis, corpusque reliquit.
At vero ut voltum vidit morientis, et ora,
Ora modis Anchifiades pallentia miris ;
Ingemuit miferans graviter, dextramque tetendit ;
Et mentem patriae fubiit pietatis imago.
Quid tibi nunc, miferande puer, pro laudibus iftis,
Quid pius Æneas tantâ dabit indole dignum?
Arma, quibus lætatus, habe tua : teque parentum
Manibus, et cineri, fi qua eft ea cura, remitto.
Hoc tamen infelix miferam folabere mortem;
Æneæ magni dextrâ cadis. Increpat ultro
Cun&tantis focios, et terrâ fublevat ipfum,
Sanguine turpantem comtos de more capillos.
Interea, genitor Tiberini ad fluminis undam

Volnera ficcabat lymphis, corpusque levabat,
Arboris adclinis trunco: procul aerea ramis
Dependet galea, et prato gravia arma quiefcunt.
Stant le&ti circum juvenes: ipfe, æger, anhelans,
Colla fovet, fufus propexam in pe&tore barbam:
JMulta fuper Laufo rogitat, multumque remittit,
Qui revocent, maeftique ferant mandata parentis.
At Laufum focii exanimem fuper arma ferebant
Flentes; ingentem, atque ingenti volnere vi&tum.
Adgnovit longe gemitum praefaga mali mens.
Canitiem multo deformat pulvere, et ambas
Ad coelum tendit palmas, et corpore inhæret.
Tantane me tenuit vivendi, nate, voluptas,
Ut pro me hoftili paterer fuccedere dextræ,
Quem genui? Tuane hæc genitor per volnera fer-
vor,
IMorte tuâ vivens? Heu, nunc mifero mihi demum
Exfilium infelix! nunc alte volnus ada&tum !
Idem ego, nate, tuum maculavi crimine nomen,
Pulfus ob invidiam folio, fceptrisque paternis.
Debueram patriae poenas, odiisque meorum:
Omnis per mortes animam fontem ipfe dediffem.
Nunc vivo: neque adhuc homines, lucemque, re-
linquo.
Sed linquam. Simul, hoc dicens, adtollit in aegrum
Se femur; et, quamquam vis alto volnere tardat,
Haud deje&us, equum duci jubet. Hoc decus illi,
Hoc folamen, erat: bellis hoc vi&tor abibat
VOL. II. Q.

Omnibus. Adloquitur maerentem, et talibus infit:
Rhoebe, diu, res fi qua diu mortalibus ulla eft,
Viximus. Aut hodie vi&or fpolia illa cruenta,
Et caput Æneæ, referes; Laufique dolorum
Ultor eris mecum : aut, aperit fi nulla viam vis,
Occumbes pariter. Neque enim, fortiffime, credo,
Juffa aliena pati, et dominos dignabere Teucros.
Dixit; et exceptus tergo confueta locavit
Membra, manusque ambas jaculis oneravit acutis;
AEre caput fulgens, criftàque hirfutus equinâ.
Sic curfum in medios rapidus dedit. AEftuat in-
gens
Imo in corde pudor, mixtoque infania lu&tu.
Atque hic Ænean magnâ ter voce vocavit:
AEneas adgnovit enim, lætusque precatur:
Sic pater ille deùm faciat! fic altus Apollo!
Incipias conferre manum.
Tantum effatus, et infeftà fubit obvius haftà.
Ille autem: Quid me, erepto, faeviffime, nato,
Terres? hæc via fola fuit, quâ perdere poffes.
Nec mortem horremus, nec divom parcimus ulli.
Define. Jam venio moriturus, et haec tibi porto
Dona prius. Dixit, telumque intorfit in hoftem;
Inde aliud fuper, atque aliud, figitque, volatque
Ingenti gyro; fed fustinet aureus umbo.
Ter circum adftantem lævos equitavit in orbis,
Tela manu jaciens; ter fecum Troius heros
Inmanem aerato circumfert tegmine filvam.

« PreviousContinue »