Page images
PDF
EPUB

Et fors aequatis cepissent praemia rostris :
Ni, palmas ponto tendens utrasque, Cloanthus
Fudissetque preces, divosque in vota vocasset:
Di, quibus imperium est pelagi, quorum aequora

curro,

Vobis laetus ego hoc candentem in litore taurum
Constituam ante aras, voti reus, extaque salsos
Porriciam in fluctus, et vina liquentia fundam.
Dixit, eumque imis sub fluctibus audiit omnis
Nereidum Phorcique chorus; Panopeaque virgo
Et pater ipse manu magna Portunus euntem
Inpulit. Illa noto citius volucrique sagitta
Ad terram fugit, et portu se condidit alto.

[ocr errors]

ut id efficiant, quoniam sibi

videntur id efficere posse. Mul-

ta argutantur interpp. -

243 Lineas ap. Hom. ductas vi-

de 1. c. Iliad. 9, 769 sq., ubi

Ulysses in cursus certamine si-

militer vota facit. palmas utras-

que antique, inquit Serv., quem

vide, pro, palmam utramque.

divos in vota vocare vi sane ct

sensu idem esse debet ac deos

votis vocare, h. e. invocare:

quod aliquoties apud Virgilium

et eius imitatione apud Silium

et Senecam Tragicum occurrit,

sed dictum exquisite, ut in par-

tem praedamque vocare III, 222

et ap. Ovid. Fast. V, 527 iura-

ratus nobis in verba vocatis. Nam

votis est idem ac vocare ad vota,

ad ea, quae voventur.

voti reus, uti Ecl. V, 80 dam-
nari votis, quoniam vota deberi,
solvi, dicuntur. porricere (porro
facere, proiicere. R.), voc. sa-
crorum proprium. v. Macrob.
Sat. III, 2. liquentia ornat,
ut saepe liquidum in aqua, hu-
mor, fons. 240 Phorcum (Póo-
nos et Fooxvs) Ponti et Terrae
f. (v. Hesiod. Theog. 237: Apol-
lod. I, 2, 6.) Nerei fratrem,
posuisse videtur poëta, cum om-
nino deus marinus esset nomi-
nandus, cui subesset deorum
marinorum ac Tritonum cho-

Pars II.

[ocr errors]

Tum satus Anchisa, cunctis ex more vocatis,
Victorem magna pracconis voce Cloanthum
Declarat, viridique advelat tempora lauro;
Muneraque in navis ternos optare iuvencos,
Vinaque, et argenti magnum dat ferre talentum.
Ipsis praecipuos ductoribus addit honores:

245

Victori chlamydem auratam, quam plurima circum 250
Purpura Maeandro duplici Meliboea cururrit;
Intextusque puer frondosa regius Ida
Velocis iaculo cervos cursuque fatigat

Acer, anhelanti similis, quem praepes ab Ida
Sublimem pedibus rapuit lovis armiger uncis.
Longaevi palmas nequidquam ad sidera tendunt
Custodes; saevitque canum latratus in auras.

rabilis effectio: illa noto citius. Tandem portu se condidit alto, ornato pro: intravit.

-

244 248 ex more, certe ludorum gymnicorum. advelat, ut exquisitior esset oratio pro velat, ἐπικαλύπτει. dat optare ut eligant ac dividant inter naves. conf. sup. I, 425: III, 109. magnum talentum, non comparative, quoniam maius et minus talentum fuit; nam hoc et ⚫ serius et subtilius quam pro poëta; sed per se, quod multas minas intra se continet; ut magnus annus, mensis etc.- 249

257 Victor primo loco Cloanthus, at v. 258 altero loco Mnestheus, et v. 266 tertio Gyas. Vestis auro intexta; ut VIII, 167; igitur figurae aureae erant; praetexta (περιπόρφυρος) limpo purpureo duplici; nos falbalam dicere videmur; quem Maeandrum dicere potuit quidem; quandoquidem cinctu et amictu rugatur vestis et sinuatur, et alia parte defluit, alia adtollitur; sed et ipse limbus esse potuit flexibus sinuatis textus eodem modo, quo in vasis antiquis fictilibus pictis videmus passim ornamenta appellata vulgo à la Grecque, Maeander enim flexuosa et in se remeabilis purpura in modum Macandri, ait Serv., fln

255

vii, qui inter Cariam et Lydiam defluit, notissimi tum flexibus suis, tum poëtarum in eo ornando arte. Vide Ovid. Met. VIII, 162 sqq. et al. Meliboea purpura, Meliboeensis, si, quod verisimile est, Virgilio cx Lucretio II, 499 in animum venit: Me~ liboeaque fulgens Purpura Thessalico concharum tincta colore, ab alia, quam Thessaliae urbe (v. Liv. XLIV, 13), appellata ipsi videri vix potuit. Ad insulam tamen Melihoeam, in Orontis, Syriae fluvii, ostiis sitam purpurae huius laudem referre maluit Voss. ad Melam II, 3, quo-* niam scilicet in illo litore muricum frequentia aliunde nota est. Imitatio Statii est Theb. IV, 540. 541 sq. cucurrit, currit, ut 11. ζ, 320 περὶ δὲ χρύσεος θέε πόρκης. Limbum autem purpureum non adsutum fuisse putato, sed intextum.

cum

252 sq. Textura in ipsa veste ex auro, opere Phrygio. Argumentum, in antiquae artis operibus obviun, non alienum erat ab hac textura, Ganymedes ad Aeneae genus spectaret. armiger Iovis praepes iungendum, suppleto, si placet, ales; de aquila; (ex nostro hoc adoptavit Valer. Fl. 1, 156: II; 416.) aut quem armiger Icvis rapuit praepes, h. velociter.

-

Len

2

1

At, qui deinde locum tenuit virtute secundum,
Levibus huic hamis consertam auroque trilicem
Loricam, quam Demoleo detraxerat ipse
Victor apud rapidum Simoënta sub ilio alto,
Donat habere viro, decus et tutamen in armis.
Vix illam famuli Phegeus Sagarisque ferebant.
Multiplicem, connixi humeris; indutus at olim
Demoleos cursu palantis Troas agebat.
Tertia dona facit geminos ex aere lebetas;
Cymbiaque argento perfecta, atque aspera signis.
Iamque adeo donati omnes, opibusque superbi,
Puniceis ibant evincti tempora taeniis:

Quum saevo e scopulo multa vix arte revolsus,
Amissis remis, atque ordine debilis uno,
Inrisam sine honore ratem Sergestus agebat.

Junt palmas, non mirantes, sed graviter ferentes ac deorum fidem implorantes, ut et res postulat et Hymn. in Vener. 208, ubi copiose de Trois patris luctu agitur. Nec tamen aquilain Homerus meminit, nec ibi, nee II. v, 233 235 et ε, 266, 267. custodes v. inf. ad 546. · saevit latratus in auras, ornate; sic tamen iam antea Varius ap. Macrob. VI Sat. 2. p. 380.

258-265 Altero loco victor Mnestheus. Lorica pro praemio etiam in ludis Achillis occurrit 1. c. Iliad. 4, 560, ut et lebes v. 613, quem respexit noster. hamis consertam auroque trilicem v. sup. ad lib. III, 467; est dlvoldatos, triplici hamorum sen catenarum se mutuo mordentium, in morem annulorum, serie. Demolei illam spolium facit more ornandi et commendandi Homerico, quem in Homeri lectione saepissime observabis; in lorica quidem ipsa Iliad. o, 529 sqq. decus et tutamen, Homericum 1. c. dnlav avdęáv ákswgýv. in armis, vel inter pugnam, vel eius armati: avtov v önλois (övtos). Sed illud praestat. do nat habere, Sanev aysuv 1. c. Il. 4,612. 613. multiplicem, quod

[ocr errors]

260

265

270

multis annulorúm nexibus pon-
dus magnum habebat. In verbis:
Vix illam
indutus at olim,
color ductus ex Homero Il. ε,
303.304. palantes agebat est Ho-
mericum κλονεῖν ὀρινσμένους.
Demoleos, Anuóleos, ipse ali-
unde notus non est; e Cyclicis
petitus esse potuit.

266 Tertio loco Gyas praemium fert. aspera signis (etiam inf. IX, 263, et hinc Ovidius, Silins, aliique), anaglypha, ut bene Servius exponit, figuris eminentibus caelata. Eo refer Arat. Phaenom. 276 và dé oi (sc. Cygno sideri) Teoα TεToń zvvtal Aoroάov. ita restituendus locus ex Schol.

268 - 272 Ornati versus 268. 269. puniceis taeniis, atqui v. 110 virides coronae? et infra 494 viridi Mnestheus evinctus oliva. At erant frondes punicea taenia religatae; beneServ, significat lemniscatas coronas, quae sunt de frondibus et discoloribus fasciis; conf. Theocr. Idyll. II, 121. 122: Plin. XXI, 3. ordine debilis uno proprie esset uno remorum ordine e ternis sup. v. 119. 120, at h. 1. ordo de latere, paulle latius; ab uno latere omnino re mi detersi erant. conf. sup. ad

Qualis saepe viae deprensus in aggere serpens,
Aerea quem obliquum rota transiit, aut gravis ictu
Seminecem liquit saxo lacerumque viator,
Nequidquam longos fugiens dat corpore tortus;
Parte ferox, ardensque oculis, et sibila colla
Arduus adtollens; pars volnere clauda retentat
Nexantem nodis, seque in sua membra plicantem:
Tali remigio navis se tarda movebat;:
Vela facit tamen, et velis subit ostia plenis.
Sergestum Aeneas promisso munere donat,
Servatam ob navem laetus sociosque reductos.

Olli serva datur, operum haud ignara Minervae,

275

280

Cressa genus, Pholoë, geminique sub ubere nati. 285
Hoc pius Aeneas misso certamine tendit

Gramineum in campum, quem collibus undique curvis
Cingebant silvae; mediaque in valle theatri
Circus erat, quo se multis cum millibus heros
Consessu medium tulit, exstructoque resedit.
Hic, qui forte velint rapido contendere cursu,

lib. I, 104 105. Cur Sergestum tali dedecore affecerit poëta, frustra, puto, quaeritur; unum saltem ex omnibus extremum esse necesse erat. 273 279 Ornatus locus, in quo poëta profecisse videtur e Lucretio III, 657. 663. Eadem comparatio a Quinto Smyrnaeo ornata lib. IX, 374 376. viae agger, proprie editior viae pars, h. 1. simp. pro via. ictu et ad gravis (ut sic via tor gravis, infestus ictu, qui gravem ictum infert) et ad seminecem referri potest; sed prius puto melius. Vulgare erat, gravi ictu. mox iung. saxo lacerum. Tum dat tortus, facit, ut didóvai pro noiɛiodai, intorquet se flexibus, et colla arduus attollens, avyév ávαorov Callimachus in fragm. CCCCXXXVIII. egregie a Ruhnkenio restituto. pars vulnere clauda, pars vulnerata, obtrita ac fracta, moratur ac retinet, ne possit procedere, serpentem, nexantem nodis, neotentem se in nodos et replicantem se in orbes. 280 285

[ocr errors]
[ocr errors]

290

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Invitat pretiis animos, et praemia ponit,
Undique conveniunt Teucri mixtique Sicani,
Nisus et Euryalus primi.

Euryalus forma insignis viridique iuventa;
Nisus amore pio pueri; quos deinde secutus
Regius, egregia Priami de stirpe Diores;

295

Hunc Salius, simul et Patron: quorum alter Acarnan, Alter ab Arcadio Tegeaeae sanguine gentis;

[ocr errors]

305

Tum duo Trinacrii iuvenes, Helymus Panopesque, 300
Adsueti silvis, comites senioris Acestae;
Malti praeterea, quos fama obscura recondit.
Aeneas quibus in mediis sic deinde locutus:
Adcipite haec animis, laetasque advertite mentis.
Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit.
Gnossia bina dabo levato lucida ferro
Spicula, caelatamque argento ferre bipennem.
Omnibus hic erit unus honos. Tres praemia primi
Adcipient, flavaque caput nectentur oliva.
Primus equum phaleris insignem victor habeto;
Alter Amazoniam pharetram plenamque sagittis
Threiciis, lato quam circumplectitur auro
Balteus, et tereti subnectit fibula gemma.
Tertius Argolica hac galea contentus abito.

[ocr errors]

supr. v. 44. nisi doctius est, exstructo absolute dictum accipere; ut sit exstructum pro exstructione, loco exstructo, suggestu in medio circo. pretia explicantur per praemia. res, quae pretio habentur ? numerantur pro mercede, et pro praemiis apponi solent. animos ornatius quam eos; eorum animos, (audaciae et fortitudinis notione adiecta. R.) 296 In pueri argutantur Servius et alii. amore pio pueri exponunt; casto, non infami. Mihi simpliciter omnis amor et amicitia pietatem, h. caritatem et fidem, continere 'videtur; et puer spectat ad tenerem aetatem. Tegeaeae, Teyea, Teyacios. ut Ge. I, 18 Adsis, c Tegeace favens... Mox 300 0 Πανόπης, κι' Αγχίσης, Ανέστης. 302 507 Ex Ennio comparat Macrob. VI, 1 Multei aliei da

310

ventant, paupertas quorum
ob
seurat Nomina. 303 Vulgare:
in quorum medio.
305 αγέρα-
oros Homericum. Mox Gnossia
(sup. III, 115, 104.) spicula v,
sup. Ecl. X, 59: Callim. in A-
poll. 33. Et bipennem argenteo
manubrio signis caelatis, orna-
mentis exsculptis, ornato. Mox
unus hic idem, et communis inter
omnes, honos, seu praemium.

310 314 Amazonia et Threiciae, epitheta ornantia, a praestantissimo genere, ut mos poëtis. Sed Argolica galea, peculiare genus. cf. sup. II, 389 sq. 612. Ex pharetra aptus balteus latus auratus (balteus lato auro), ad cuius oram fibula gemmata. (et fibula, tereti gemma, subneetit balteum: conf. sup. ad IV, 130) Omnia ornate, ut et v.315. 316. 317. haec ubi- signant sunt pro: Gurritur. cf. Iliad. v,

2

1

« PreviousContinue »