Page images
PDF
EPUB

rine! 297: тебѣ не нужно было русской (bez ikakvoga razloga i s uštrbom za potpunost misli izostavljeno u prijevodu) лобви, болгаръ! 362; - nikogović 325: разночинедь 391 i t. d.

-.

[ocr errors]

83. Наши ме послали! Епизода из историје јунских дана 1848. год. у Паризу од И. С. Тургењева. Štampano g. 1882. u biogradskoj „Mислn" str. 37 i d. Na kraju prijevoda potpisuje se prevodilac: M——. U ovome prijevodu ima vrlo mnogo kraćih i duljih preskoka; inače je malo pogrješaka; na pr. spremaše se boj na život i na smrt 38: готовился бой не на животъ, а на смерть 147; njih vode gardmobili, sve mlada deca 39: ихъ ведутъ гардмобили, все молодые ребята 148 ; rođak 56: племянникъ 154; ali ne treba se baš tako ni čuditi 56: но нельзя также не дивиться 154.

НАШИ ПОСЛАЛИ! (1868).
(X. 143-155).

[ocr errors]

84. Naši su me poslali. Napisao I. S. Turgenjev. Preveo S. J. Hetmanov. Štampano god. 1893. u zagrebačkoj „Prosvjeti“ I. str. 255 i d. U „sadržaju“ na početku knjige mjesto S. J. Hetmanov stoji: August Harambašić. Prevodilac pada dosta često u pogrješke, jedno što ne zna dovoljno ruskoga jezika, a drugo s nepažnje. Primjeri: na uglu ulice Murat 255: Ha углy улипы Mира (jamačno: rue de la paix, govor je o Parizu) 143; utrenik 256:

мостовая 144; živila sloneprestance 256: протяжно 144; boda! 256: да здравствуютъ національныя мастерскія! 145; prostrieljeno uho 256: прострbлена плносна (t. j. taban, noga) 146; — sgrušana krv 256: алая кровь 146; mogli su misliti, da će njihova rodbina, da će se cielo im družtvo srušiti i pasti u prah 257: они могли думать, что ихъ родина (= domovina), что все общество разрушается и падаетъ въ прахъ 147; mnogi samo u košuljah 257: многіе въ лохмотьяхъ 148; upraviteljstvo 273: правительство 153; prije dvadeset godina 274: двадцать два года спустя 154 i t. d. 85. Naši me poslaše. Štampano u knjizi: Starčeve pripovijetke od Ivana Sergievića Turgenjeva. Preveo K. Š. U Varaždinu Tisak i naklada J. B. Stiflera. (God.?) str. 182-200. Ovo je tako traljav posao, da se i ne može zvati prijevod, već vrlo nezgrapna parafraza, za koju nije moguće dopustiti, da je potekla iz originala. Evo samo tri primjera: pozdravljali su se rukom, po prilici onako,

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

[ocr errors]

kako se ljudi u kazalištu pozdravljaju prije nego se zastor digne i predstava počme 183: Bce это множество болтало, смѣялось, не кричало, а перекликивалось, оглядывалось, махало руками. точно готовилось къ зрѣлищу 144; baš u sredini nalazi se crven poput krvi barjak okružen njekolikim, crvenim vrpcama iskićenim, stijegovima 184: по самой ея серединѣ окруженное другими, трехцвѣтными, расшитыми золотомъ знаменами, небольшое красное знамя шевелило

свой направо, налѣво острый, зловѣщій язычекъ 144; H...g je opeta zanijemio; u očima mu se je nješto sjajilo poput suza, a stisnute usne šaptale su nješto, kao da veli: bi li se to moglo vjerovati? žrtvuje se za nepoznatoga?! 197: Гервегъ онѣмѣлъ отъ удивленія; гарсонъ тоже вытаращилъ глаза. C'est trop fort!" безсознательно шептали его поблѣднѣвшія губы 152 i t. d., i t. d.

19

[ocr errors]

[ocr errors]

86. Сиротица. Приповетка Ивана Тургењева. Štampano god. 1874. u bečkoj „Србадији“ I. str. 6 i d. Neznani prevodilac nije dovoljno vješt ruskome jeziku, za to mnogo griješi; na pr brižljivo i opazno hodeći po uskome cilimu 6: торопливо выступая по узкимъ половикамъ 71; ispod opuštenih veđa 8: подъ опущенными вѣками 84; pa se grozno baci na divan 9: и грузно (t. j. sa svom težinom) бросился на диванъ 88; — grozničava (govor je o djevojci) 9: съ веснушками 88; juče me je dočekala tužno, ne učtivo 10: ужъ больно (t. j. vrlo) не ласково обошлась она со мной намедни 91; rotkve 10: блины горячіе 95; ja sam se sve nešto strašio da odem 31: меня подмывало (t. j. nešto me je gonilo) пойти 103; duhankesa 33: табакерка 110; da mu ljubim kroz uoštrljene zaponke ruku 33: цѣловать сквозь кружевную манжетку руку (o toj se pogrješki govori u I. dijelu str. 7) 110; da me umiri, reče mi, da će mi načiniti svilenu haljinu 36: онъ объявилъ, что смиритъ меня (= da će me umiriti), сдѣлаетъ меня шелковою (= da će me umekšati) 125; - oštro me pogleda 36: быстро глянулъ на меня 128; ja sam videla, da mu se moja svirka dopada pa sam vazdan otezala 37: я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла съ увлеченіемъ 129; - sužanj 57: виноватый 151; i t. d., i t. d.

boca 59, 60: рюмка 165, 166

HECYACTHАЯ (1868).
(VII. 71--170).

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

-

[ocr errors]

87. Новина. Роман И. С. Тургењева. С рускога превео П.
Тодоровић. У Новоме Саду 1878. Свеска прва (str. XVI і 252).
Свеска друга (str. 324; prijevod je samo do str. 225, ostalo je
pogovor). Ne može se reći, da prevodilac ne poznaje dosta
ruski jezik i da ne nastoji prevoditi što bolje; ali pored svega
toga ima u njegovu poslu dosta svakojakih pogrješaka, kako poka-
zuju primjeri: graoraste očice I. 5: съ карими глазками 6;
nos šiljast I. 5: съ утинымъ носомъ 6; jer malo je veći I.
8: коли онъ немного больше 8; nastrani nazori I. 10: рѣзкія
мнѣнія 10;
penušava rozolija I. 20: пухлый (= nabubrio)
изюмъ (= suho grožđe, njem. Rosinen, a prevodilac je tu nje-
mačku riječ naopako shvatio) 17; gubernatorka I. 37: город-
ничиха 29; tu je veliki nož I. 44: съ исполинскими ножами
34; šareni krajevi nove bele batistene marame virili su tro-
uglasto iz poprsnoga džepa na šarenom žaketu I. 48: цвѣтной
кончикъ бѣлаго батистоваго платка торчалъ маленькимъ
трехъугольникомъ изъ плоскаго бокового кармана пёстренькой
жакетки 37; venecijanske statue I. 55: Флорентійскія стату-
етки 43; Sipjagin nekoliko puta okrete glavu dostojanstveno,
kao da je držao smotru nad svojom domaćom čeljadi I. 63: Си-
пягинъ раза два съ достоинствомъ повертѣлъ головою, какъ-
бы осматривая свои пенаты 48; spram lojanice I. 108: при
свѣтѣ керосиновой лампы 80; kad su prve ševe već vile
svoje pesme pod vedrim nebom, na kome su se gasile poslednje
mesečeve zrake I. 124: когда уже первые жаворонки зазвенѣли
въ побѣлѣвшемъ небѣ 91; bezobrazluk I. 154: безобразie
112;
tražite i preobraćajte I. 168: ищите и обрящете 122;

dva šarena pljosnata kućerka I. 183: двѣ полосатыхъ будки
133;
udari čupavom pesnicom I. 235: ударилъ волосатымъ
rakita šušti I. 238: ракиты шумятъ 171;
кулакомъ 169;
on zgrabi njenu pruženu ruku I. 243: онъ схватилъ ея протя-
нутыя руки 175; -- sitničarski dućanići II 18: промѣнныя ме-
лочныя лавочки 192; zauzet samo sitničarskim celjima II. 32 :
направленный къ мечтательнымъ цѣлямъ 202; ni samom
Rašelu u Rasinijevom (sic), Bajazetu" nije pošlo za rukom II. 54 :
даже Рашели (t. j. Rachel, glasovita frane. glumica) въ, Баязетѣ"
Расина не удавалось 218; trepavice II. 127, 186: вѣки 269,

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

-

-

НОВЬ (1876).
(IV. 1—336).

[ocr errors]

-

-

-

--

-

-

-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

-

310; ja ću ga po materi ... II. 132: мякну его по макушкѣ (o ovoj se pogrješki govori u I. dijelu str. 16) 272; pesnica pokrivena bubuljicama II. 132: покрытый веснушками кулакъ 272; - po petrogradskim gostionicama II. 167: въ петербургскихъ гостиныxь (= salonima) 297 i t. d., i t. d. Gdješto se nalazi po koji preskok.

88. Nov. Roman Ivana S. Turgenjeva. Preveo s ruskoga M. Lovrenčević. Preštampano iz „Slobode". Sušak 1882. Knjiga I (str. 268). Knjiga II (str. 244). Ovaj prevodilac svakako manje zna ruski od Todorovića; za to ima u njegovu poslu pogrješaka više i većijeh. Evo nekoliko primjera, kakove su to pogrješke: nemožeš ga nikako razumiti I. 5: никакъ его не поймаешь (t. j. ne možeš ga uhvatiti) 4; opet I. 6: вдругъ 5; vi znate moju obitelj 1. 8: вамъ моя фамилія (= prezime) извѣстна 7; što se namrčio na nj u gaju I. 98: который наткнулся (= namjerio se) на него въ рощѣ 68; zastava I. 112: застава (t. j. đeram) 78; u Niemca neima vjere, jer čim zadune i mala nepogoda, njega je u tutanj nestalo I. 120: на нѣмца разечитывать нечего, какъ разъ надуетъ или продастъ 83; vi ga posjetiste I. 195: Вы видитесь (= vidjet ćete se) съ нимъ 134; divlje patke I. 200: ряóчики (= lještarke) 137 ; gradjanstvo I. 231: пoмѣщики 157; u nas je sve gnjilo, od truna do dolje I. 232: у насъ все гнило, гдѣ ни тронь 158; bistar pogled I. 256: быстрый взглядъ 173; taj Malorus bio je pristar čovjek II. 16: этотъ малороссъ былъ временной (= privremen, provizoran, t. j. kao upravitelj fabrike) 190; veći uspjeh II. 20: большой успѣхъ 193; -odnio ga djavo! II. 22: чортъ его принесъ 195; ugodan II. 25: выгодный 197; koji ga je neprestance ozbiljno pogledavao II. 27: который очень волновался 197; opasnost II. 54: погибель (= propast) 215; - po svoj prilici II. 55: навѣрное 216; vi ste me svagda prezirali II. 57: Bыl всегда меня ненавидѣли 217; prezir II. 58: ненависть 218 ; konjie njihov bio je malen II. 140: лошадка у нихъ была пребойкая 270; kao da ga nešto razdire tupimi sjekirami II. 144: его точно рвануло по внутренностямъ тупыми крючьями (t. j. tupijem kukama; prevodilac je zamijenio njem. Haken sa Hacke!) 272; lagan vjetar II. 215: сырой вѣтерокъ 318; — uvehle grane II. 216: mepoxоватые сучья 318 i t. d., i t. d.. i t. d. Nekoliko kratkijeh preskoka ima i u ovome prijevodu.

"

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

--

[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

-

[ocr errors]

ОДНОДВОРЕЦЪ ОВСЯНИКОВЪ (1847).
(I. 64-85).

89. Ослобођеник Овсјаников. Štampano u knjizi B. Konstantinovića navedenoj pod br. 6, str. 61-91. Prijevod nije, kakav bi trebalo da je, ali za nevolju može podnijeti. Primjeri pogrješaka: siv mačak 65: сѣрая кошка 67; - udarila ga kaplja 68: съ голубятни свалился 69; - s popravkama 75: съ усовершенствованіями 74; skuckao sto rubalja i dao nadzorniku 76: поскупился прикащику сто рублевъ взнести 74; zasvira, da ti se koža ježi 91: заигралъ какъ попало 84 ; dopade mu se rad veselog i mirnog živovanja 91: полюбился ему за веселый и кроткій нравъ 84.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

90. Slobodnjak Ovsjanikov. Štampano u knjizi M. Divkovića navedenoj pod br. 9, str. 65-84. Ovo je veoma dobar prijevod, kojemu se vrlo malo može zabaviti, kao što je na pr. očajan bio čovjek 72: отчаянный (t. j. vraški) былъ человѣкъ 71; — očajana gospoda 76: отчаянные господа 75; ispijao čašicu za čašicom (govor je o čaju) 77: выпивалъ чашку за чашкой 77. 91. Једнодворац Овсјаников. И. С. Тургењев. Stampano god. 1899. „ Бранкову Колу“ V. str. 394 i d. Na kraju prijevoda stoji: С руског Миливоје. Ovaj je prijevod bolji od Konstantinovićeva, ali slabiji od Divkovićeva. Primjeri pogrješaka: u zgodnoj kućici 395: въ опрятномъ домикѣ 65; - mačka je maukala 396 : кошка мурлыкала 67; stoji na prozoru 397: стоитъ на балконѣ 68; čaša (govor je o čaju) 430: чашка 77; масло 81; samo ti gledaj na mene 433: только ты смотри у меня (t. j. čuvaj mi se) 82; kapa 434: шуба 83; vaspitačica 435: воспитанница 85. U prijevodu se nalazi i po koji kratki preskok.

mast 433 :

-

[ocr errors]

отцы и дѣти (1861).
(II. 1—237).

-

[ocr errors]
[ocr errors]

92. Очеви и деца. Роман Ивана Тургењева. Превео Владан Арсенијевић. Прештампано из „Јединства“. У Београду 1869. Str. 216. Ovaj je prijevod dočekao i II. izdanje: Оцеви и деца. Роман Ивана С. Тургењева. С рускога превео Владан Арсенијевић. Друго издање. У Новоме Саду 1882. Str. 319. Razlike među prvim i drugim izdanjem posve su rijetke i neznatne. Ja ovdje citiram po II. izd. Ovo je traljav prijevod, pun svako

« PreviousContinue »