Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

MENGELWERK,

VOOR

1842.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

LETTEROEFENINGEN,

OF

TIJDSCHRIF T

VAN

KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

WAARIN DE

BOEKEN EN SCHRIFTEN,
DIE DAGELIJKS IN ONS VADERLAND EN
BLDERS UITKOMEN, OORDEELKUNDIG
TEVENS

VRIJ MOEDIG V ER HAN-
DELD, WORDEN.

EN

BENEVENS

MEN GELWERK,

tot Fraaije Letteren, Kunsten en Wetenschappen,

betrekkelijk.

TWEEDE STUK.

VOOR

1842.

M E N G E LW E R K.

Te AMSTERDAM, bij
G. S. LEENEMAN VAN DER KROE

en

J. W. IJNTEMA.

« PreviousContinue »