Page images
PDF

Ergo inter sese paribus concurrere telis 490Romanas acies iterum videre Philippi: Nec fuit indignum Superis, bis- sanguine nostro Emathiam, et latos Aemi pinguescere campos. Scilicet et tempus veniet, quum finibus illis Agricola, incurvo terram molitus aratro, 495 Exesa inveniet scabra rubigine pila: Aut gravibus rastris galeas pulsabit inanes: Grandiaque effossis mirabitur offa sepulcris. Di patrii Indigetes, et Romule, Vestaque mater, QUÉ:: Tuscum Tiberim, et Romana palatia servas, 5ooHunc saltem everso juvenem succurrere seclo Ne prohibete. satis jam pridem sanguine nostro Laomedonteae luimus perjuria Trojae, 7 jam pridem nobis coeli te regia, Caesar, Invidet, atque hominum queritur curare triumphos. 505 Quippe ubi fas versum atque nefas: tot bella per orbem:‘ Tam multa: scelerum facies: non ullus aratro Dignus honos: squalent abductis arva colonis, Et curvae rigidum falces conflantur in ensem: Hinc movet Euphrates, illinc Germania bellum: 510 Vicinae ruptis inter fe legibus urbes Arma ferunt: sffiVlt toto Mars impius orbe. Ut, 'quum carceribus sese effudere quadrigae, Addunt se in spatia, et frustra retinacula tendens Fertur equis auriga, neque audit currus habenas.

P. VI R

GEORGICON.

LIBER SECUNDUS.

ACTENUS arvorum eultus, et sidera coeli:
Nunc te, Baeehe, eanam, nee non silvestria tecum
Virgulta, et prolem tarde erescentis olivm.
Hue, pater o Lenaee; (tuis hie omnia plena
5 Muneribus: tibi pampineo gravidus autumno
Floret ager; spumat plenis vindemia labris)
Hue, pater o Lenxe, vení; nudataque musto
' ‘Tinge novo meeum direptis erura cothumis.
.Principio arboribus varia est natura creandis:

IO Namque alize, nullis hominum eogentibus, ipsa:
Sponte sua veniunt, camposque et flumina late
Curva tenent: ut molle siler, lentfflque genistzr,
Populus, et glauca canentia fronde salicta.

Pars autem posito surgunt de semine: ut altae

¡5 Castanex, nemorumque jovi qua? maxima frondet
Aesculus, atque habitan Graiis oracula quercus:
Pullulat ab radice aliis densissima silva:

Ut cerasis, ulmisque: etiam Parnasiia laurus
Parva sub ingenti matris se subjicit umbra.

20 Hos natura modos primum dedit: his genus omne Silvarum, fruticumque viret, nemorumque saerorum. Sunt alii, quos ipse via fibi repperit usus.

Hic plantas tenero abscindens de eorpore matrum '

[ocr errors][graphic]

Deposuit sulcis: hie stirpes Obruit arvo,

25 Quadrifidasque sudes, et acuto robore vallos:
Silvarumque alim preffos Propaginis arcus
Exspectant, et viva sua plantaria terra.

Nil radicis egent alía:: summumque putator
Haud dubitat terrx referens mandare cacumen.

30 Quin et caudieibus sectis, mirabile dictu,

Truditur e slceo radix oleagina ligno.

Et sxpe alterius ramos impune videmus

Vertere in alterius, mutatamque insita mala
Ferre pyrum, et prunis lapidosa rubeseere corna.

35 Quare agite, o proprios generatim discite cultus,
Agricolze, fructusque seros mollite colendo:

Neu segnes jaceant terrze. juvat Ismara Baecho
Conserere, atque Olea magnum vestire Taburnum.
Tuque ades, ineeptumque una deeurre laborem,

40 O decus, O fama: merito pars maxima nostrae,
Maeeenas, pelagoque volans da vela patenti.

Non ego cuncta meis amplecti versibus opto:
Non, mihi si lingua: eentum sint, 0raque eentum,
Ferrea vox: ades, et primi lege litoris 0ram.

45 In manibus terrae: non hic te carmine ficto,
Atque per ambages, et longa exorsa tenebo.

Sponte sua quae se tollunt in luminis auras,
Infecunda quidem, sed laeta et sortia sur‘gunt.
Quippe solo natura subest. tamen haze quoque s1 quis

5o Inserat, aut serobibus mandet mutata subactis,
Exuerint silvestrem animum: eultuque frequenti,
In quascunque voces artes, haud tarda sequentur.
Nec non et sterilis qum stirpibus exit ab imis,
Hoc faeiet, vacuos fi fit digesta per agros:

G 55 Nunc

55 Nunc altae frondes, et rami matrís opacant,
Crefcentique adimunt soetus, uruntque ferentem.
Jam, qua: feminibus jactis fe fustulit arbos,

Tarda venít, feris factura nepotibus umbram:
Pomaque degenerant fuccos oblita priores:

60 Et turpes avibus praedarn fert uva racemos.
Scilicet omnibus est labor impendendus; et omnes
Cogendae in fulcum, ac multa mercede domandz’e.
Sed truncis Olea: melius, propagine vites
Refpondent, folido Paphíx de robore myrtus.

65 Plantis edura: coryli nafcuntur, et ingens
Fraxinus, Herculeaeque arbOS umbrofa coronze,
Chaoniique patris glandes: etiam ardua palma
Nascitur, et cafus abies vifura marinos.

Inferitur vero ex foetu nucis arbutus horrida:

7o Et steriles platani malos geffere valentes.
Castaneae fagos, ornufque incanuit albo
Flore pyri, glandemque fues fregere sub ulmis.
Nec modus inferere atque oculOS imponere simplex.
Nam qua fe medio trudunt de cortice gemmae,

75 Et tenues rumpunt_ tunicas, angustus in ípso
Fit nodo finus: huc aliena ex arbore germen
Includunt, udoque docent inolefcere libro.

Aut rursum enodes trunci refecantur, et alte
Finditur in solidum cuneis via: deinde feraces

80 Plantae immittuntur: nec longum tempus, et ingens

Exiit ad coelum ramis felicibus arbos:
Miraturque noVaS frondes, et non fua poma.
Praeterea genus haud unum, nec fortibus ulmis,
Nec falici, lotoque, nec Idzeis cypariffis.

85 Nec pingues unam in faciem nafcuntur olivaz,

OrchaOrchades, et radii, et amara paufia bacca; Pomaque, et Alcinoi silvx: nec surculus idem Crustumiis, Syriisque pyris, gravibusque volemis. Non eadem arboribus pendet vindemia nostris, 90 Quam Methymnaeo carpit de palmite Leíbos. Sunt Thasiae vites, sunt et Mareotides albae: Pinguibus hm terris habiles, levioribus illffi. Et paffo Psythia utilior, tenuisque lageos, Tentatura pedes olim, vincturaque linguam; 95 Purpureae, preciaeque : et quo te carmine dicam, haetica? nec cellis ideo contende Falernis. Sunt etiam Amminem vites, firmiffima vina: Tmolus et affurgit quibus, et rex ipse Phanzeus, Argitisque minor: cui non certaverit ulla, roo Aut tantum fluere, aut tOtidem durare per annOS. Non ego te, mensis et Dis accepta secundis, Tranfierim, Rhodia, et tumidis, bumaste, racemis. Sed neque quam multae species, nec nomina quae smt, Est numerus: neque enim numero comprendere resert. 105 Quem qui scire velit, Libyci velit arquoris idem Discere, quam multae zephyro turbentur arena:: Aut, 'ubi navigiis violentior incidit eurus, i Noffe, quot Ionii veníant ad litora Huctus. Nec vero terrze serre omnes omnia possunt. IIO Fluminibus salices, craslisque paludibus alni Nascuntur: steriles saxosis montibus orni: Litora myrtetis laetiffima: denique apertos Bacchus amat colles, Aquilonem et srigora taxi. Aspice et extremis domitum cultoribus orbem, 115 ansque domos Arabum, pictosque Gelonos. Divisa: arboribus patriae. sola India nigrum

G 2 Fert

« PreviousContinue »