Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

II, 343 sqq.

105 sqq.;

sq.; 190.

235 sqq.

- I, 253 sq.

Tim. p. 30, A (interpr. Cic. c. 3) - I, 434. p. 30, B (i. C.
c. 3) - I, 399. p. 31, B; 32, A (i. C. c. 4) -1, 298; II, 512;
516. p. 37, C - I, 433. p. 41, A (i. C. c. 11) - I, 402; 509;
II, 542. p. 41, B I, 491. p. 41, C I, 488. p. 42, D (i. C.

c. 13) - I, 513. p. 42, E – 1, 490. p. 45 B – 1, 513.
Plautus, Amph. 1, 1, 119 - II, 441.
Plinius, hist. nat. 7, 16 II, 64. 7, 49 II, 65; 69.
Plotinus, enn. 1, 2, 3; 6, 3 - I, 347. 1, 6,7 – 1, 377. 3, 2, 13

- I, 376. 3, 4, 2 I, 400. 4, 3, 12 – 1, 337. 5, 1, 6 — I,

387.
Porphyrius, epist. ad Aneb. 1, 370 sqq. De regressu animae

- 1, 398; 403. Περί της εν λογίων φιλοσ.
Sallustius, Cat. 1—1, 337. 2 I, 94; 101. 5 - I, 66 sq. 6

I, 88; 95. 7 I, 186 sq. 8-1, 245; II, 223 sq. 9:- 1,9; 64 sq.
11 – I, 189; 255, 51 — I, 9. 52 - I, 190. 53–1, 187; 191.
54 — I, 189.
- Hist. 1 — I, 65 sqq.;

116
Iug. 17 — II, 133.
Seneca (L. Ann.), epist. 107 I, 177 sq.

De superst. I,
Seneca (M. Ann.), excerpt. controv. 6, 3

II, 135.
Soranus
Terentianus, de metr. v. 2846 I, 218; II, 223.
Terentius, Adelph. 5, 4, 13 sq. — II, 317. Andr. 2, 1,5 II,
44. 2, 1, 6 sqq.

II, 14.

Eun. 1, 1, 14 sq. - II, 317. 3,
5, 36 sq.; 42 sq.

- I, 54.
Tertullianus ad n'at. 2, 9 — I, 241.
Varro, antiqu. — I, 219 sq. De cultu deor. - I, 253; 279.

De gente pop. Rom. II, 441. - De ling. lat. 5, 66 I,

259. (De reliquis ex Varrone locis consule indicem nominum).
Vergilius, Aen. 1, 12 I, 356. 47 — I, 138. 71 sq.—1,7. 279 sqq.

- I, 188. 281 sq. – 1,98. 284 – II,85. 702 sq.- 1,92 || 2, 166
sqq.-1,6. 293—1, 7. 319 sqq.—1, 7. 351 sq. - 1,74; 91 sq.

-

7

I, 5. 694 — II, 409. 761 sqq. --1, 8 || 3,97 II, 85.
I, 385 || 4, 449 I, 331.

- II, 437. 489
II, 442. 492 sq. — 1, 308. 592 – II, 115 || 5, 810 sq. I,
87 || 6, 278 II, 15. 434 sqq. - 1, 28. 664 II, 482. 719
II, 9.

720 — II, 429. 730 sqq. II, 5. 733 II, 15;
429. 733 sqq. -- II, 450 sq. 750 sq. — I, 401; 514. 751
II, 542. 767 - II, 246. 814 sq. — I, 101. 820 sqq. — 1, 106 ;
197. 847 sqq.-I, 188. 854 1, 4 || 7, 266—1, 203. 310 I,
385. 338 I, 307 || 8, 195 II, 326. 319 sq.

- I, 272.
II, 239. 326 sq. I, 94. 406 II, 45. 646 sqq.
- I, 187 || 10, 464 sq. 1, 96. 821 sqq. — I, 100 || 11, 836
sqq.
I, 96 || 12, 899 sqq.

II, 64.

Eclog. 3, 60 1, 138;
252. 4, 4; 13 sq. · I, 394. 5, 11 II, 244. 8, 70 II, 243.
8, 99 --- I, 308. Georg. 1, 5 I, 3-6. 2, 325 sq. — I, 140.
2, 490

I, 251. 3, 136 II, 41. 4, 221 sq. I, 141. 4,
411

I, 370.

501 sq.
438 sq.

487 sqq.

9

321 sqq.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« PreviousContinue »