Page images
PDF
EPUB

bo

W

DE DRUKPERS ALS MIDDEL TOT MISDRIJF.

ALS MIDDEL TOT MISDRIJF.

AKADEMISCH PROEFSCHRIFT

ter verkrijging van den graad van

DOCTOR IN DE BEIDE RECHTEN, ,

AAN DE

HOOGESCHOOL TE GRONINGEN,

OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS

Dr. W. HECKER,
Hoogleeraar in de Bespiegelende Wijsbegeerte en

Fraaije Letteren ,

IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN

DOOR

LAMORAAL ULBO DE SITTER,

VAN GRONINGEN.

Op Vrijdag, 25 Juni 1869, des middags te 2 uur.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

ALS MIDDEL TOT MISDRIJF,

DOOR

L. U. DE SITTER.

GRONINGEX.

1869. - J. B. WOLTERS.

« PreviousContinue »