Page images
PDF
EPUB

CORPUS

IURIS CIVILIS

EDITIO STEREOTYPA SEXTA

VOLUMEN PRIMUM

INSTITUTIONES

RECOGNOVIT

PAULUS KRUEGER

DIGESTA

RECOGNOVIT

THEODORUS MOMMSEN

BEROLINI

APUD WEIDMANNOS

MDCCCXCIII.

17.5

[ocr errors][merged small][merged small]

6

7113117

JUL 13 1917

INDEX TITULORUM

INSTITUTIONUM DIGESTORUM CODICIS.

[blocks in formation]

ad legem Corneliam de sicariis et veneficis D. 48, 8 ad legem Fabiam C. 9, 20

ad legem Falcidiam D. 35, 2 C. 6, 50

ad legem Iuliam de adulteriis coercendis D. 48, 5 ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9 ad legem Iuliam de ambitu C. 9, 26 ad legem Iuliam de vi privata D. 48, 7 ad legem Iuliam de vi publica D. 48, 6 ad legem Iuliam de vi publica seu privata ad legem Iuliam maiestatis D. 48, 4 C. 9, 8 ad legem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis D. 48, 13

ad legem Iuliam repetundarum C. 9, 27 ad legem Viselliam C. 9, 21

ad municipalem et de incolis D. 50, 1

C. 9, 12

ad senatus consultum Macedonianum C. 4, 28

ad senatus consultum Orfitianum C. 6, 57 ad senatus consultum Tertullianum C. 6, 56

ad senatus consultum Tertullianum et Orfitianum D.38, 17 ad senatus consultum Trebellianum D. 36, 1 C. 6, 49 ad senatus consultum Turpillianum C. 9, 45 ad senatus consultum Turpillianum et de abolitionibus criminum D. 48, 16

ad senatus consultum Velleianum D. 16, 1 C. 4, 29 de in diem addictione D. 18, 2

de ademptione legatorum J. 2, 21

de ademptione libertatis D. 40, 6

de legitima adgnatorum successione J. 3, 2

de legitima adgnatorum tutela J. 1, 15

de adimendis vel transferendis legatis vel fideicommissis D. 34, 4

de adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis C. 7, 41

de administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus D. 26, 7

de administratione rerum ad civitates pertinentium D. 50, 8

de administratione rerum publicarum C. 11, 31

de administratione tutorum et curatorum et de pecunia pupillari feneranda vel deponenda C. 5, 37

de adoptionibus J. 1, 11 C. 8, 47

de adoptionibus et emancipationibus et aliis modis quibus potestas solvitur D. 1, 7

de adquirenda et retinenda possessione C. 7, 32 de iure deliberandi et de adeunda vel adquirenda hereditate C. 6, 30

de adquirenda vel amittenda possessione D. 41, 2

de adquirenda vel omittenda hereditate D. 29, 2

de adquirendo rerum dominio D. 41, 1

de adquisitione per adrogationem J. 3, 10

de adsertione tollenda C. 7, 17

de adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum C. 1, 51

de officio adsessorum D. 1, 22

de adsignandis libertis C. 38, 4

de adsignatione libertorum J. 3, 8

ad legem Iuliam de adulteriis coercendis D. 48, 5

ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro C. 9, 9 adversus creditorem C. 7, 36

de advocatis diversorum iudiciorum C. 2, 7
[de advocatis diversorum iudicum C. 2, 7, 20]
de advocatis fisci C. 2, 8

de aedificiis privatis C. 8, 10

de aediliciis actionibus C. 4, 58

de aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris D. 21, 1

qui et a quibus manumissi liberi non fiunt et ad legem Aeliam Sentiam D. 40, 9

de aestimatoria D. 19, 3

de agentibus in rebus C. 12, 20

de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis D. 25, 3

de agricolis censitis vel colonis C. 11, 48

de agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus sive rei privatae C. 11, 68

de albo scribendo D. 50, 3

de aleatoribus D. 11, 5

de aleae lusu et aleatoribus C. 3, 43

de alendis liberis ac parentibus C. 5, 25

de agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis D. 25, 3

de Alexandriae primatibus C. 11, 29

de alienatione iudicii mutandi causa facta D. 4, 7 C. 2, 54

de alimentis pupillo praestandis C. 5, 50 de alimentis vel cibariis legatis D. 34, 1

A*

de alluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis C. 7, 41

ad legem Iuliam de ambitu C. 9, 26

de lege Iulia ambitus D. 48, 14

de adquirenda vel amittenda possessione D. 41, 2 rerum amotarum C. 5, 21

de actione amolarum rerum D. 25, 2

an per alium causae appellationum reddi possunt D. 49, 9

an servus ex suo facto post manumissionem teneatur C. 4, 14

de cursu publico angariis et parangariis C. 12, 50 de annali exceptione Italici contractus tollenda et de diversis temporibus et exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus earum C. 7, 40

de annonis civilibus C. 11, 25

de annonis et capitu administrantium vel adsessorum aliorumve publicas sollicitudines gerentium vel eorum qui aliquas consecuti sunt dignitates C. 1, 52

de annonis et tributis C. 10, 16

de annuis legatis et fideicommissis D. 33, 1

de apochis publicis et descriptionibus curialium C. 10, 22 de apostatis C. 1, 7

de apparitoribus comitis Orientis C. 12, 56

de diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum C. 12, 59

de apparitoribus magistrorum militum et privilegiis eorum C. 12, 54

de apparitoribus praefecti annonae C. 12, 58 de apparitoribus praefecti urbis C. 12, 53

de apparitoribus praefectorum practorio et privilegiis eorum C. 12, 52

de apparitoribus proconsulis et legati C. 12, 55 de appellationibus et consultationibus C. 7, 62 de appellationibus et relationibus D. 49, 1 de appellationibus recipiendis vel non D. 49, 5 apud eum a quo appellatur aliam causam agere compellendum D. 49, 12

de servitutibus et de aqua C. 3, 34

de aqua cottidiana et aestiva D. 43, 20

de aqua et aquae pluviae arcendae D. 39, 3

de aquaeductu C. 11, 43

a quibus appellari non licet D. 49, 2

de lege Aquilia J. 4, 3 C. 3, 35 ad legem Aquiliam D. 9, 2

arbitrium tutelae C. 5, 51

de arboribus caedendis D. 43, 27 arborum furtim caesarum D. 47, 7 de susceptoribus praepositis et arcariis de comitibus et archiatris sacri palatii de argenti pretio quod thesauris infertur C. 10, 78 ass. v. ads.

de athletis C. 10, 54

C. 10, 72 C. 12, 13

de Atiliano tutore vel eo qui ex lege Iulia et Titia dabatur J. 1, 20

de auctoritate et consensu tutorum et curatorum D. 26, 8

de auctoritate praestanda C. 5, 59

de auctoritate tutorum J. 1, 21

de officio praefecti Augustalis D. 1, 17 C. 1, 37

de iure aureorum anulorum D. 40, 10 C. 6, 8 de auri publici prosecutoribus C. 10, 74

de auro argento mundo ornamentis unguentis veste vel vestimentis et statuis legatis D. 34, 2

de auro coronario C. 10, 76

B.

de bonis auctoritate iudicis possidendis seu venumdandis et de separationibus C. 7, 72

de bonis damnatorum D. 48, 20

de bonis eorum qui ante sententiam vel mortem sibi
consciverunt vel accusatorem corruperunt D. 48, 21
de bonis mortem sibi conscientium C. 9, 50
de bonis libertorum D. 38, 2

de bonis libertorum et de iure patronatus C. 6, 4
de bonis maternis et materni generis C. 6, 60
de bonis proscriptorum seu damnatorum C. 9, 49

de bonis quae liberis in potestate constitutis ex matrimonio vel alias adquiruntur et eorum administratione C. 6, 61

de bonis vacantibus et de incorporatione C. 10, 10 de bonorum possessione contra tabulas D. 37, 4 de bonorum possessione contra tabulas liberti quae patronis vel liberis eorum datur C. 6, 13

de bonorum possessione contra tabulas quam praetor liberis pollicetur C. 6, 12

de bonorum possessione ex testamento militis D. 37, 13 de bonorum possessione furioso infanti muto su:do caeco competente D. 37, 3

de bonorum possessione secundum tabulas C. 6, 11 de bonorum possessionibus J. 3, 9 D. 37, 1 de bonorum possessionibus secundum tabulas D. 37, 11

C.

de cadaveribus punitorum D. 48, 24
de caducis tollendis C. 6, 51
de calculi errore C. 2, 5

de calumniatoribus D. 3, 6 C. 9, 46

de adsessoribus et domesticis et cancellariis iudicum C. 1, 41

de canone frumentario urbis Romae C. 11, 23

de canone largitionalium titulorum C. 10, 23

de capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa C. 10, 21

de capitatione civium censibus eximenda C. 11, 49 de capite minutis D. 4, 5

de capitis minutione J. 1, 16

de captivis et de postliminio et redemptis ab hostibus D. 49, 15

de Carboniano edicto D. 37, 10 C. 6, 17 de privatis carceribus inhibendis C. 9, 5

de castrensi omnium palatinorum peculio C. 12, 30 de castrensi peculio D. 49, 17

de castrensi peculio militum et praefectianorum C. 12, 36 de castrensianis et ministerianis C. 12, 25 de regula Catoniana D. 34, 7

nautae caupones stabularii ut recepta restituant D. 4, 9 furti adversus nautas caupones stabularios D. 47, 5 de causis, ex quibus infamia alicui inrogatur de censibus D. 50, 15

C. 2,

11

[blocks in formation]

de comitibus rei militaris C. 12, 12

de quaestoribus magistris officiorum comitibus sacrarum largitionum et rei privatae C. 12, 6

de apparitoribus comitis Orientis C. 12, 56 de officio comitis Orientis C. 1, 36

de officio comitis rerum privatarum C. 1, 33

de officio comitis sacrarum largitionum C. 1, 32

de officio comitis sacri patrimonii C. 1, 34 de commeatu C. 12, 42

de commerciis et mercatoribus C. 4, 63

comminationes epistulas programmata subscriptiones auctoritatem rei iudicatae non habere C. 7, 57

de lege commissoria D. 18, 3 commodati vel contra D. 13, 6

de commodato C. 4, 23

communi dividundo D. 10, 3 C. 3, 37

de servo communi manumisso C. 7, 7

communia de legatis et fideicommissis et de in rem missione tollenda C. 6, 43

[blocks in formation]

de condictione furtiva D. 13, 1 de condictione indebiti D. 12, 6 de condictione ob causam datorum

C. 4, 8 C. 4, 5 C. 4, 6

de condictione ob turpem causam C. 4, 7

de condictione ob turpem vel iniustam causam D. 12, 5 de condictione sine causa D. 12, 7

de condictione triticaria D, 13, 3

de conditis in publicis horreis C. 10, 26

de locatione et conductione J. 3, 24

locati conducti D. 19, 2

de locato et conducto C. 4, 65

de conductoribus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus Augustae C. 11, 72

de conductoribus vectigalium fisci C. 10, 57

de confessis D. 42, 2 C. 7, 59

de confirmando tutore C. 5, 29

de confirmando tutore vel curatore D. 26, 3

de coniungendis cum emancipato liberis eius D. 37, 8

de consensu obligatione J. 3, 22

de consortibus eiusdem litis C. 3, 40

de pecunia constituta D. 13, 5

de constituta pecunia C. 4, 18

de constitutionibus principum D. 1, 4

de legibus et constitutionibus principum et edictis C. 1, 14 de legibus senatusque consultis et longa consuetudine D. 1, 3

quae sit longa consuetudo C. 8, 52

de consulibus et non spargendis ab his pecuniis et de praefectis et magistris militum et patriciis C. 12,

de officio consulis D. 1, 10

de appellationibus et consultationibus C. 7, 62 de litis contestatione C. 3, 9

3

de contractibus iudicum vel eorum qui sunt circa eos et inhibendis donationibus in eos faciendis et ne administrationis tempore proprias acdes aedificent sine sanctione pragmatica C. 1, 53

de contrahenda emptione et de pactis inter emptorem et venditorem compositis et quae res venire non possunt D. 18, 1

[blocks in formation]

de damno infecto et de suggrundis et protectionibus D. 39, 2

debitorem venditionem pignoris impedire non posse C. 8, 28

de debitoribus civitatum C. 11, 33 de decanis C. 12, 26

de decretis ab ordine faciendis D. 50, 9

de decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda C. 10, 47

de decuriis urbis Romae C. 11, 14

de decurionibus et filiis eorum D. 50, 2

de decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur C. 10, 32

de decurionibus et silentiariis C. 12, 16

de dediticia libertate tollenda C. 7, 5

de procuratoribus et defensoribus D. 3, 3

de defensoribus civitatum C. 1, 55

de delatoribus C. 10, 11

depositi vel contra D. 16, 3 C. 4, 34 de desertoribus et occultatoribus eorum de dignitatibus C. 12, 1

de dilationibus C. 3, 11

C. 12, 45

de feriis et dilationibus et diversis temporibus D. 2, 12 de discussoribus C. 10, 30

de distractione pignorum C. 8, 27

de distractione pignorum et hypothecarum D. 20, 5 de diversis officiis et apparitoribus iudicum et probatoriis eorum C. 12, 59

de diversis praediis urbanis et rusticis templorum et civitatum et omni reditu civili C. 11, 70

de diversis regulis iuris antiqui D. 50, 17

de diversis rescriptis et pragmaticis sanctionibus C. 1, 23

de diversis temporalibus praescriptionibus et de accessionibus possessionum D. 44, 3

de dividenda tutela et pro qua parte quisque tutorum conveniatur C. 5, 52

de rerum divisione et qualitate J. 2, 1

de divisione rerum et qualitate D. 1, 8

de divisione stipulationum J. 3, 18

de divortiis et repudiis D. 24, 2

divortio facto apud quem liberi morari vel educari debent C. 5, 24

de doli mali et metus exceptione D. 44, 4

de dolo malo D. 4, 3 C. 2, 20

de domesticis et protectoribus C. 12, 17

« PreviousContinue »