Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

LUND, 1889–90.
BERLINGSKA BOKTRYCKERI- OCH STILGJUTERI-AKTIEBOLAGET.
DISTRIBUERAS GENOM C. W. K. GLEERUPS FORLAGSBOKHANDEL I LUND.

Innehåll:

I. De lege versificationis latinæ, summæ et antiquissimæ, scr. C. M. Zander (pag.

1—28). V II. De codice Holmensi homiliarum Chrysostomi, scr. J. Paulsson (pag. 1-96 och I–V). VIII. Eduard von Hartmanns estetiska system i kritisk belysning, af E. Wrangel (pag.

1—127).

IV. Föreläsningar och Öfningar vid Kongl. Universitetet i Lund Höst-Terminen 1889. v V. Föreläsningar och Öfningar vid Kongl. Universitetet i Lund Vår-Terminen 1890.

« PreviousContinue »